Politik

Sådan vælger Alternativet Elbæks afløser

Alle medlemmer af partiet får en stemme, når de 1. februar skal udpege en ny politisk leder.

Den 1. februar 2020 skal Alternativets medlemmer på et ekstraordinært landsmøde vælge en ny politisk leder som afløser for Uffe Elbæk, der mandag annoncerede, at han vil træde tilbage.

Men før de når der til, skal de først igennem en længere proces.

TV 2 giver her overblikket over, hvem der kan stille op, og ikke mindst hvordan man kan stille op:

Hvad er første skridt?

Den kommende uge vil samtlige medlemmer af Alternativet modtage to invitationer til ekstraordinære landsmøder. En til et møde i Odense den 13. januar og en til et møde i København den 1. februar.

Den 13. januar skal de tage stilling til fem forslag til vedtægtsændringer fra hovedbestyrelsen, som alle omhandler valget af den kommende politiske leder. Blandt andet ønsker hovedbestyrelsen at gøre det muligt for alle, der har været medlem af Alternativet i minimum 90 dage at stille op som politisk leder. I dag siger reglerne, at det kun er medlemmer af folketingsgruppen, der kan være politisk leder.

Ender det med at blive en person uden for folketingsgruppen, der bliver valgt, foreslår hovedbestyrelsen, at denne honoreres med 30.000 kroner om måneden modregnet, hvad vedkommende ellers måtte have af indtægter.

Og endelig lægger hovedbestyrelsen op til, at man fremover maksimalt kan sidde være politisk leder i 10 år i træk.

Vedtægtsændringerne skal have opbakning fra 2/3 af de afgivne stemmer for at blive vedtaget.

Den 1. februar skal de stemme på de kandidater, som Alternativets hovedbestyrelse til den tid har godkendt.

Ved begge ekstraordinære landsmøder vil der være mulighed for at stemme digitalt uden fremmøde.

Tidsplan for ny politisk leder for Alternativet

16. december: Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde 13. januar 2020

20. december: Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde 1. februar 2020

13. januar: Ekstraordinært landsmøde, hvor der skal tages stilling til hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

16. januar: Frist for indlevering af opstillingsgrundlag for kandidater til posten som politisk leder

27.-29. januar: Medlemsmøder med kandidaterne til posten som politisk leder

1. februar: Ekstraordinært landsmøde med valg af ny politisk leder

Hvem kan stille op?

Hvis hovedbestyrelsens vedtægtsændringer bliver vedtaget, er der følgende krav til eventuelle kandidater:

  • De skal minimum have været medlem af Alternativet i 90 dage
  • De må ikke være medlem af et andet politisk parti
  • De skal have dansk statsborgerskab og være bosat i Danmark
  • De skal leve op til samme krav om åbenhed omkring økonomi og økonomiske interesser, som gælder folketingskandidater i dag
  • Og så skal de på maksimalt tre A4-sider beskrive grundlaget for deres opstilling ved at svare på fem spørgsmål, som Alternativets hovedbestyrelse offentliggør inden for kort tid

Kandidaternes opstillingsgrundlag skal være Alternativets hovedbestyrelse i hænde senest 16. januar. Dagen efter, den 17. januar, vil det blive offentliggjort, hvilke kandidater der er blevet godkendt til at stille op.

Den 27.-29. januar rejser kandidaterne rundt i landet og mødes med partiets medlemmer.

Hvem leder Alternativet frem til den 1. februar?

Det gør Uffe Elbæk. Officielt træder han først tilbage, når en ny leder er valgt.

Er der nogen kandidater, der har meldt sig?

Nej, ikke indtil videre. I folketingsgruppen har både politisk ordfører Rasmus Nordqvist og beskæftigelsesordfører Torsten Gejl begge meldt ud, at de overvejer det. Udlændinge- og integrationsordfører Sikandar Siddique har sagt, at han peger på Nordqvist, mens miljø- og fødevareordfører Susanne Zimmer endnu ikke har nogen kommentarer til valget af ny politisk leder.