Politik

Minister klar med udspil, der vil få store konsekvenser for andelsejere, lyder kritik

Udlejere kritiserer regeringens indgreb for at gå for langt. Omvendt mener lejerne ikke, at det går langt nok.

Boligminister Kaare Dybvad (S) har længe tordnet mod de udenlandske kapitalfonde, som har spekuleret i at opkøbe udlejningsejendomme på det danske boligmarked og presset lejepriserne op. Og nu er ministeren så klar med sit bud på, hvordan problemet skal løses.

- Vi vil ramme de kortsigtede investorer. Dem, der går efter devisen buy it, fix it, sell it. At man går ind og presser lejerne ud, presser lejen op og så sælger for at få en gevinst, siger Kaare Dybvad til TV 2.

Bliver det ikke for uattraktivt at investere i udlejningsejendomme, når I laver det her?

- Nej, der vil stadig være mulighed for at investere for alle de langsigtede investorer. Jeg tror stadig, at boligejendomme vil blive renoveret, fordi der er mange, der trænger til det. Og fordi der heldigvis er mange langsigtede investorer, der kigger på det her over mange årtier.

Her er regeringens forslag

 1. Spekulantstop

  Der skal gå 10 år fra en udlejer køber en ejendom, til de kan hæve huslejen efter § 5, stk. 2. Det skal modvirke, at det er muligt at gå efter hurtige, kortsigtede gevinster på lejernes bekostning.

 2. Huslejebremse

  Der skal indføres en huslejebremse, så den nuværende prisspiral bremses. Som reglerne er i dag, fremgår det alene, at lejemål, som er gennemgribende forbedret, ikke fastsættes til et beløb, der ”væsentligt” overstiger det lejedes værdi.

 3. Grønt energikrav

  Der skal indføres et nyt grønt energikrav, så kommende ejendomsrenoveringer bliver mere energieffektive og dermed støtter den grønne omstilling. I dag er der krav om mindst energimærke D i ejendomme, hvor udlejer laver forbedringer efter § 5, stk. 2. Regeringen foreslår, at det fremover skal være minimum energimærke C.

 4. Fastfryse andelsvurdering

  Regeringen foreslår, at andelsboligforeninger med valuarvurderinger kan fastfryse de gældende vurderinger. Det skal sikre, at andelsboligejere ikke bliver ramt af prisfald som følge af lovændringen. Andelsforeningers værdi fastsættes nemlig ud fra værdien på private udlejningsejendomme, som kan falde med omkring 10 procent som følge af regeringens forslag.

Kilde: Regeringen

Regeringen vurderer, at indgrebet vil betyde et fald i værdien for udlejningsejendomme på omkring 10 procent. Og det fald bekymrer ikke Kaare Dybvad.

- Det fald, der vil være, er relativt begrænset i forhold til, hvor meget de er steget de sidste fem år, siger han.

Det er den såkaldte paragraf 5, stk. 2 i boligrenoveringsloven, der har gjort det muligt for investorer at hæve presse lejepriser markant op. Paragraffen blev indført for at give private udlejere et økonomisk incitament til at renovere og modernisere boligmassen, men balancen er ifølge blandt andet regeringen tippet.

Og de seneste år har der været en række eksempler på utilfredse beboere, der mener at forhøjede huslejer pressede dem ud. Blandt andet har kapitalfonden Blackstone været genstand for massiv kritik.

Kritik fra både udlejere og lejere

Det er langt fra alle, der er begejstrede for regeringens udspil.

- Boligministeren lægger nu en pakke frem, som i værste fald vil underminere lejeboligmarkedet og andelsboligmarkedet med store konsekvenser for andelshavere, pensionsopsparere og markedet, lyder det eksempelvis Jannick Nytoft, direktør i EjendomDanmark, en interesseorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom.

- Det vil ikke længere kunne betale sig at købe en ejendom, fordi du er låst i 10-20 år, siger han.

Omvendt kritiserer LLO Hovedstaden, der repræsenterer omkring 60.000 lejere, regeringen for ikke at gå langt nok.

- Hvis man gerne vil bremse kapitalfonde, så har karensperioden på ti år selvfølgelig en vis effekt. Men det er jo kun i en periode, og der en tredjedel af boligerne i København, som ikke er moderniseret endnu, og det bliver de jo alligevel. Så hvis man vil forhindre, at man bruger den her paragraf til at lave nye køkkener og badeværelser og hæve huslejen til det dobbelte, så virker det ikke i tilstrækkelig grad, siger direktør Claus Højte til Berlingske.

Svære politiske forhandlinger

Regeringens oplæg skal danne grundlag for videre politiske forhandlinger. Omkring forhandlingsbordet sidder alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance, og målet er at lave en endelig aftale i løbet af december.

På Christiansborg er der delte meninger om regeringens forslag.

Venstres boligordfører Heidi Bank forud for eftermiddagens forhandlinger.

- Det undrer os, at ministeren ikke har set på, hvordan man eksempelvis kan få lettere klageadgang. For vi kan se, at noget af det, der lykkes for lejerne i øjeblikket, er, at de vinder langt de fleste sager mod Blackstone. Men systemet er alt for langsomt, og det havde været passende, hvis ministeren havde set på lejernes muligheder for at få afklaret deres sager hurtigt, siger Venstres boligordfører Heidi Bank.

Hun er ligeledes bekymret for, hvad indgrebet vil betyde for priserne på andelsboligmarkedet og er ikke tryg ved, at regeringen med forslaget om at fastfryse valuarvurderinger, kan forhindre prisfald.

Enhedslistens Rosa Lund mener ikke, at regeringens forslag er tilstrækkeligt, fordi udlejere efter 10 år altså stadig vil kunne hæve lejen via paragraf 5, stk. 2. Regeringens støtteparti mener i stedet, at paragraffen helt skal afskaffes, så udlejere ikke kan hæve huslejen alene fordi de har foretaget forbedringer.

Forhandlerne mødes senere i eftermiddag.