Politik

Firmabiler, kasinoer og cigaretter: Få overblikket over afgifterne i den nye finanslov

De nye tiltag i finansloven betyder, at danskerne på en række områder skal have flere penge op af lommen.

Regeringen er sammen med sine støttepartier blevet enige om en ny finanslov for 2020. Det betyder blandt andet flere pædagoger, et løft af folkeskolen og penge til psykiatrien. Det fremgår af den aftale, som blev indgået sent mandag aften mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, SF og Alternativet.

Tiltagene bliver finansieret af en række afgifter og besparelser samt det økonomiske råderum, som er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025.

Hvilke afgifter, der er tale om, kan du få overblikket over herunder.

Tinglysning af bolig

Tinglysning af bolig har været ramt af et skattestop. Når borgere fremover skal registrere deres bolig gennem det offentlige, kommer tinglysningen til at følge løn- og prisudvikling i samfundet. Tinglysningsafgiften bliver sat op hvert tredje år. Det finder sted første gang 1. marts 2020 og dernæst 1. januar 2023.

Spildevand og emballage

Afgifterne på råstofmaterialer, bekæmpelsesmidler, spildevand og emballage bliver sat op. Afgiftsstigningerne vil indbringe 70 millioner kroner mere i statskassen i 2020 stigende til 230 millioner kroner fra 2023 og frem.

Generationsskifte for familievirksomheder

Afgiften på generationsskifte for familievirksomheder stiger fra seks til 15 procent, hvilket skal give en milliard ekstra kroner.

Arbejdsgiverbetalt mobiltelefon

Regeringen og dens støttepartier vil aflyse den planlagte skattelettelse på arbejdsgiverbetalt mobiltelefon.

Registreringsafgift på fly

En ny afgift på CO2-udledning i forbindelse med flyrejser bliver ikke til noget, men der bliver indført en afgift for registrering af ejerrettigheder over fly på 0,1 procent af flyets værdi. Derudover bliver der indført en afgift for registrering af pantrettigheder i fly på 0,1 procent af pantets værdi. Det skal give fem millioner kroner årligt fra 2021 og frem.

Cigaretter

Prisen på en pakke cigaretter stiger fra de nuværende cirka 40 kroner til 60 kroner i 2022.

Væddemål og onlinekasino

Afgiftssatsen på væddemål og onlinekasino skal stige fra 20 til 28 procent af bruttospilleindtægten. Det forventer Finansministeriet vil indbringe 150 millioner ekstra årligt.

Strammere regler for leasede firmabiler

Reglerne for beskatning af leasede firmabiler bliver strammet, så beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften. Det vil betyde, at beskatningen vil følge det generelle princip i skattelovgivningen - at skatten af personalegoder bør svare til skatten af kontantløn. Det giver statskassen 100 millioner kroner.

Plastikposer og engangsservice

Afgifterne på plastikposer og engangsservice øges også, hvilket vil indbringe 65 millioner kroner. Afgiften er i dag på 22 kroner per kilo for bæreposer af plast og ti kroner per kilo for bæreposer af papir. Den afgift tredobles.

Rabat for hovedaktionærer fjernes

En skatterabat for hovedaktionærer fjernes. De har under visse betingelser kunnet få en rabat på skatten af aktiegevinsten. Det fjernes nu og vil indbringe omkring 160 millioner kroner i 2020.

Ingen skattemæssige fordele for forældrekøb

Forældrekøb i virksomhedsordningen bliver afskaffet. Renteudgifter i virksomhedsordningen har en fradragsværdi på op til cirka 55,9 procent for topskatteydere. Fremover vil udlejning af bolig til nærtstående ikke indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Forældre vil fortsat kunne købe en lejlighed og udleje den til deres børn, men det vil ikke ske med særlige skattemæssige fordele.