Politik

Rød blok indfører minimumsnormeringer i Danmark

Minimumsnormeringerne vil være fuldt indfaset i 2025, men aftales først endeligt næste år. Enhedslisten mener ikke, at der bliver afsat nok penge.

Der bliver indført lovbundne minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner og børnehaver.

Det er et af elementerne i den finanslovsaftale, som S-regeringen mandag aften har indgået med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

Det fremgår af aftalen, at der i 2025 maksimalt må være tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne. Det fremgår dog ikke, om de voksne også skal være uddannet pædagogisk personale.

Minimumsnormeringerne skal indføres, ved at området gradvist tilføres flere penge de kommende år. I 2020 vil det være 500 millioner kroner, og ved den fulde indfasning i 2025 afsættes 1,6 milliarder kroner årligt.

Det her er en bund, det er ikke en luksusmodel

Pia Olsen Dyhr, SF

Kritisk Skipper

Under finanslovsforhandlingerne, der har taget adskillige uger, er det blevet diskuteret, om minimumsnormeringerne skal overholdes af hver enkelt institution, eller om det i stedet skal opgøres som et gennemsnit i hver enkelt kommune.

Af aftaleteksten fremgår det, at der ikke er truffet beslutning om den endelige model, men at det i stedet skal forhandles i Børne- og Undervisningsministeriet næste år.

Bliver der tale om et gennemsnit i hver kommune, er det ikke nødvendigvis sikkert, at alle vuggestuer og børnehaver kommer til at have en voksen til henholdsvis tre og seks børn.

Minimumsnormeringer på institutionsniveau er efter alt at dømme dyrere, end hvis det opgøres som et gennemsnit i kommunen. Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper har i løbet af forhandlinger advaret mod det sidste, og ved præsentationen mandag aften virker hun ikke tilfreds.

- Man kan tælle det på mange forskellige måder, og jeg mener ikke, at vi kan levere det, som jeg opfatter som minimumsnormeringer, med den ramme, der er afsat. Men vi kan levere et rigtig godt løft, siger Pernille Skipper.

Op til 11 børn per voksen i dag

Der er flere forskellige opgørelser over, hvor mange voksne, der i dag er til børnene i institutionerne.

En ny rapport fra analyseinstituttet Bureau 2000 viser, at der i dag i gennemsnit er 10-11 børn per voksen i børnehaver og godt fem i vuggestuer.

Beregningerne i rapporten viser, at "antallet af tilstedeværende voksne per barn er faldet markant fra 1972 og frem til i dag". Beregninger, hvor der – modsat de officielle tal - er taget højde for pauser, papirarbejde, sygdom og lignende faktorer.

Danmarks Statistik opgør normeringerne på en anden måde. Her tæller ledernes arbejdstid og pædagogernes møder eksempelvis også med, selvom de ikke nødvendigvis er sammen med børn. I 2017 var der 3,1 børn per voksen i vuggestuer og 6,2 børn per voksen i børnehaver, men Danmarks Statistik siger selv, at opgørelsesmetoden ikke siger noget om virkeligheden i den enkelte institution.

Hvordan partierne bag finansloven vil udregne normeringerne afgøres først i forhandlingerne næste år. SF-formand Pia Olsen Dyhr siger, at hun vil kæmpe for, at normeringerne skal opgøres på institutionsniveau, men siger også:

- Det her er en bund, det er ikke en luksusmodel, siger Pia Olsen Dyhr.

TV 2 med fokus på institutioner

Spørgsmålet om minimumsnormeringer er blandt andet blevet aktuelt efter TV 2-programmerne ’Daginstitutioner bag facaden’ og ’Eksperimentet med vores børn’ har sat fokus på kritisable forhold i børnepasningen.

Skjulte optagelser har blandt andet vist små børn, der har været overladt til sig selv og personale, der ikke har taget sig godt af børnene.

Der har blandt andet været store demonstrationer landet over, hvor forældre har krævet minimumsnormeringer. Og på Christiansborg har især SF og Enhedslisten krævet, at det skal indføres.