Finansloven for 2020 er på plads: Få overblikket her

Danmark har fået en ny finanslov for 2020. Bliv klogere på hovedelementerne her.

Efter adskillige uger med langstrakte forhandlinger er det nu officielt. Der er enighed om en ny finanslov for 2020.

Aftalen er indgået mellem S-regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet og er netop blevet præsenteret i Finansministeriet.

I den nye finanslovsaftale bliver der blandt andet afsat penge til minimumsnormeringer, opkøb af dårlig landbrugsjord til gavn for den grønne omstilling samt flere penge til psykiatrien.

Du kan få overblik over hovedelementerne i aftalen her:

Overblik: Hovedpunkter i finansloven 2020

 1. Minimumsnormeringer

  Der indføres minimumsnormeringer, så der i 2025 maksimalt må være tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne.

  Minimumsnormeringerne skal indføres ved, at området de kommende år gradvist bliver tilført flere penge, så der ved den fulde indfasning i 2025 bliver afsat 1,6 milliarder kroner årligt. Den endelige model forhandles på plads i 2020.

 2. Sundhed og psykiatri

  Psykiatrien skal styrkes med 600 millioner kroner årligt til flere sengepladser og "en række" initiativer, der skal forbedre forholdene for personer med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel.

  I 2020 afsættes der 300 millioner kroner til ansættelse af flere sygeplejersker. Fra 2021 stiger beløbet til 600 millioner kroner årligt. Det skal muliggøre, at der fra 2021 kan ansættes 1000 flere sygeplejersker.

 3. Skole og uddannelse

  Folkeskolen skal i 2020 løftes med 275 millioner stigende til cirka 800 millioner kroner i 2023. Det skal fra næste år give kommunerne mulighed for at ansætte flere lærere.

  Derudover bliver uddannelsesloftet afskaffet fra 2020.

 4. Det grønne område

  Der afsættes midler til udtagning af landbrugsjord, hvilket kan være med til at reducere landbrugets drivhusgasudledning. Der skal samtidig laves en skovfond og være mere urørt skov.

  Der skal også oprettes en fond kaldet "Danmarks Grønne Fremtidsfond", som skal investere i grønne og bæredygtige projekter.

  Tidligere stod elbiler til over 400.000 kroner til at stige i afgift. Disse afgifter bliver med den nye finanslov droppet. En allerede nedsat kommission skal næste år komme med bud på, hvad der skal ske fra 2021.

 5. Udlændinge

  Deltagerbetalingen for danskundervisning for udenlandske arbejdstagere og studerende afskaffes, der gives bedre muligheder for at hente udenlandsk faglært arbejdskraft til Danmark, og der reserveres penge til at modtage 500 kvoteflygtninge næste år.

  Opholdskravet til dagpenge bliver afskaffet. Det betyder, at udlændinge og danskere, der vil hjem fra udlandet, alligevel ikke behøver at have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i mindst syv ud af de seneste 12 år for at kunne få dagpenge.

  Hvis de har været i beskæftigelse i minimum to år, skal udlændinge, som har fået inddraget eller nægtet forlængelse af deres oprindelige opholdsgrundlag, have lettere ved at blive i Danmark.

  Der afsættes ikke penge til grænsekontrol i aftalen. Regeringen ønsker dog, at grænsekontrollen skal fortsætte og vil forsøge at finde flertal med de borgerlige.

 6. Dyrere cigaretter

  Prisen på en pakke cigaretter bliver dyrere. Fra næste år stiger den til 55 kroner fra det nuværende niveau på omkring 40 kroner. Fra 2022 skal en pakke cigaretter koste 60 kroner.

 7. Diverse

  Partierne har også aftalt at videreføre bredbåndspuljen, at annullere omprioriteringsbidraget på kulturområdet og oprette et nyt kontrolskattecenter med 250 nye medarbejdere i 2020.

 8. Finansiering

  Finansloven bliver blandt andet finansieret gennem:

  - tredobling af afgift på bæreposer og engangsservice.

  - skattelettelse af fri telefon aflyses.

  - forhøjelse af bo- og arveafgift.

  - tinglysningsafgiften forhøjes. 

  - forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino.

  - genindførsel af registreringsafgift på fly. 

  - afskaffelse af forældrekøbte lejligheder i virksomhedsordningen.

  - stramning af beskatningen af leasede firmabiler.