Politik

Lækket udkast til ny klimalov møder hård kritik: - Der mangler afgørende elementer

Forhandlingerne om en ny klimalov er inde i sin afgørende fase, men blandt flere partier i rød blok er der utilfredshed med regeringens udspil.

Da S-regeringens støttepartier i begyndelsen af november tog hul på forhandlingerne om en ny klimalov, var budskabet klart:

Det skal have konsekvenser, hvis ikke der leves op til målsætningerne.

Men i et lækket aftaleudkast fra de igangværende forhandlinger om en ny klimalov, der for øjeblikket er inde i sin afgørende fase, står der ikke noget om nye sanktioner.

Vi er ikke i mål endnu. Der mangler en del afgørende elementer, der kan sikre handling på alle områder her og nu.

Ida Auken, Radikale Venstre

Målsætningen om en reduktion på 70 procent i udledningen af drivhusgasser sammenlignet med 1990 er central i forhandlingerne. Og af aftaleudkastet fra regeringen, som TV 2 har set, fremgår det, at klimaministeren årligt skal redegøre for regeringens indsats i forhold til målet.

Regeringen skal også forholde sig til anbefalinger fra Klimarådet, der skal rådgive om klimaindsatsen, ligesom klimaministeren skal være klar til at svare på spørgsmål fra Folketinget om status og nye initiativer.

Men der står intet om, at regeringen er forpligtet til at handle, hvis ikke målet ser ud til at kunne nås.

I stedet står der i aftaleudkastet, at et flertal i Folketinget kan kræve andre initiativer sat i gang, og at et flertal i yderste instans kan udtrykke mistillid til ministeren. Begge muligheder eksisterer dog allerede i dag.

Kritiske støttepartier

Radikale Venstres klimaordfører, Ida Auken, er ikke tilfreds med regeringens udspil.

- Vi er ikke i mål endnu. Der mangler en del afgørende elementer, der kan sikre handling på alle områder her og nu.

Ifølge TV 2s oplysninger er andre partier i rød blok også meget utilfredse med aftaleudkastet.

Afviser udenlandsk reduktion

Et andet stridspunkt i forhandlingerne er, hvordan reduktionsmålet i 2030 indfris.

Partier som SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet har tidligere stået fast på, at reduktionerne skal ske i Danmark, og at målene ikke kan indfris ved at hjælpe andre lande med at nedbringe deres udledning af drivhusgasser. Det kan ellers i nogle tilfælde vise sig at være billigere.

De fire partier har også stået fast på, at Danmark ikke må nedbringe sin udledning af drivhusgasser ved at annullere de omdiskuterede CO2-kvoter. Kvotesystemet er blevet kritiseret for at være en skrivebordsøvelse og ikke reelt bidrage til at nedbringe udledningen, og blandt flere partier i rød blok er der et ønske om, at det ikke må være et virkemiddel.

I aftaleudkastet står der imidlertid, at det endnu er uafklaret, hvilke reduktionsmekanismer der skal tælle med.

SF’s klimaordfører Signe Munk vil ikke kommentere aftaleudkastet, men siger generelt:

- Vi ser ikke køb og annullering af CO2-kvoter som redskab til at nå målet i 2030. Det er en usikker effekt, det giver ingen reel omstilling, og så er det ikke en indenlandsk reduktion. Vi mener, de 70 procent reduktion skal ske i Danmark, siger hun.

Intet delmål i 2025

Blandt flere partier har der også været et stærkt ønske om et delmål i 2025 for at sikre, at målet i 2030 kan nås, og at hele indsatsen ikke skubbes til sidst. I aftaleudkastet er der imidlertid ikke lagt op til et delmål.

- Vi synes, der skal delmål ind i 2025, og arbejder for, at det bliver skrevet ind i loven, siger SF’s Signe Munk.

Venstre har derimod tidligere advaret mod bindende delmål, fordi partiet mener, at processen bliver for rigid og kan koste på økonomien.

De økonomiske vismænd blandede sig tirsdag i klimadebatten og advarede mod at lægge sig for meget fast på et mål i 2030.

- 2030-målet ser vi som noget, der skal være det billigste trin på vejen mod 2050-målet om klimaneutralitet, sagde Lars Gårn Hansen, der er miljøøkonomisk vismand samt medlem af Det Økonomiske Råds formandskab, tirsdag til Berlingske.

- Hvis det viser sig, at 65 procent i 2030 er den billigste vej til at nå klimaneutralitet i 2050, hvorfor skal man så betale mere bare for at reducere de danske udledninger med 70 procent, spørger han.

Forhandlingerne om en ny klimalov fortsætter onsdag aften. Alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige deltager.