Politik

Ny aftale: Sådan vil politikerne hjælpe naboer til nye vindmøller

Ret til at sælge din bolig, eller en kontant bonus, hvis du bliver boende. Sådan bliver vilkårene for naboer til fremtidens vindmøller.

Naboer til fremtidens vindmøller og solcelleanlæg får bedre vilkår.

Det har et bredt flertal på Christiansborg tirsdag besluttet.

Fremover vil naboer i en afstand svarende til fire-seks gange vindmøllehøjden have ret til at sælge deres bolig til opstilleren af møllerne. Det samme skal gælde for naboer, der er mindre end 200 meter fra nye solcelleanlæg. En uafhængig myndighed skal vurdere værdien af boligen.

Ønsker man i stedet at blive boende, kan man for det første anmelde et krav om erstatning for værditabet af ens bolig. Desuden kan man se frem til en skattefri bonus. Størrelsen på den bonus afgøres af, hvor meget strøm møllerne eller solcelleanlægget i nærheden producerer. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil det i gennemsnit beløbe sig til cirka 5000 kroner årligt for naboer til vindmøller. Beboere vil modtage denne bonus i hele anlæggets levetid.

Vindmølleaftale

Naboer i en afstand af 4-6 gange møllehøjden, får ret til at sælge deres bolig til opstilleren. Alternativt kan de anmelde krav om erstatning for værditab.

I afstanden 4-8 gange møllehøjden kan man få årlig skattefri bonus på ca. 5000. For solceller er beløbet mindre og gælder for naboer mellem 0-200 meter fra solceller. Betalt af opstilleren.

Kommuner, der lægger jord til nye projekter, vil få en kontant bonus på 88.000 kr. pr. mW.

Også penge til kommuner

Derudover vil også de kommuner, der lægger jord til nye vindmølleprojekter, fremover få en kontant bonus, som ligeledes skal betales af mølleopstilleren. Beløbet er 88.000 kroner per opstillet megawatt. Et vindmølleprojekt på 30 megawatt vil således udløse en betaling til kommunen på 2,6 millioner kroner.

Kommunen kan selv beslutte, hvad de penge skal bruges til, men i den politiske aftale fremgår det, at "hensigten" er, at de især bruges til "grønne tiltag i kommunen".

Aftalen er indgået blandt alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige. Det var den samme kreds, der sidste år blev enige om et nyt energiforlig. De nye regler vil gælde for fremtidige projekter.

Ofte lokale protester

De seneste år har der været en række episoder, hvor planer om opsætning af særligt vindmøller på land har vakt bekymring og ført til protester blandt lokalbefolkningen.

En analyse fra DTU har blandt andet vist, hvordan modstand mod vindmøller i 2017 førte til, at projekter med en kapacitet på i alt 305 megawatt blev droppet. 305 megawatt svarer til energibehovet hos cirka 200.000 husstande. Det svækker, ifølge interesseorganisationen Dansk Energi, den grønne omstilling herhjemme.

Moderne vindmøller er ofte langt større end tidligere generationer af møller og producerer markant mere strøm. Samtidig er det billigere at bygge vindmøller på land end på havet.