Politik

Lovforslag møder hård kritik: Børn får lov at bære byrden for forældre

Børn kan ikke straffes for forældres handlinger, mener høringsparter, der kalder forslag for konventionsbrud.

Et lovforslag fra regeringen skal forhindre, at børn af danske IS-krigere automatisk får dansk statsborgerskab.

Men i en række høringssvar kritiseres lovforslaget for at være i strid med internationale konventioner, at krænke børns rettigheder og at stride mod hensynet til barnets tarv. Det skriver Berlingske.

Ifølge lovudkastet skal børn af danske forældre, som fødes i områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt, ikke længere automatisk blive danske statsborgere.

Begrundelsen er, at børnene ikke vokser op under forhold, hvor der "bliver skabt en samhørighed med Danmark og de danske værdier."

- Barnet får lov at bære byrden

Skarpest i kritikken er Institut for Menneskerettigheder, der mener, at lovudkastet vil indføre en ordning, der "vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser". Derfor mener man herfra, at politikerne ikke bør gå videre med forslaget.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at man forstår, hvad det handler om. Hvis to forældre med dansk statsborgerskab får et barn i for eksempel Syrien, så bliver barnet med det her lovforslag ikke statsborger i Danmark, som det ellers normalt ville gøre, siger Jonas Christoffersen, der er direktør for Institut for Menneskerettigheder, til TV 2.

Ifølge ham kan man på den måde ende med, at det kun er ét familiemedlem, det nyfødte barn, der ikke er dansk statsborger.

- Den, der får lov til at bære byrden for forældrenes, muligvis dumme, beslutninger, det er barnet, siger han videre.

Forening: Stærkt betænkeligt

Reaktionen kommer som følge af Tesfayes forslag om at man skal kunne fratage børn født i krigszoner deres danske statsborgerskab. Video: Sofie Sparre

Også Retspolitisk Forening, Røde Kors, Amnesty International, Red Barnet og Børnerådet kritiserer lovudkastet.

Ifølge Retspolitisk Forening er det udtryk for "en kynisk og stærk betænkelig indskrænkende forståelse af Danmarks internationale forpligtelser i blandt andet statsløsekonventionen og børnekonventionen".

- Det bryder med princippet om, at man ikke straffer børn for det, som forældrene har gjort, siger Bjørn Elmquist, som er formand for Retspolitisk Forening, til TV 2.

- Der er også en række internationale konventioner i spil, hvor vi har indgået nogle forpligtelser. En indførelse af denne lov vil være en klokkeklar overtrædelse af de forpligtelser. Derfor vurderer vi i Retspolitisk Forening, at man bør trække det her lovforslag tilbage.

Ifølge Red Barnet vil lovudkastet medføre "forskelsbehandling" mellem børn, der fødes uden for dansk territorium, og børn, som fødes i de forbudte områder.

Dermed tilsidesætter lovudkastet ifølge Red Barnet Børnekonventionen. Ifølge konventionen skal børn beskyttes mod "alle former for forskelsbehandling eller straf" på grund af barnets forældres stilling, virksomhed, udtrykte anskuelser eller tro.

Venstre er umiddelbart positivt indstillet over for lovudkastet. Det siger indfødsretsordfører Morten Dahlin (V) til Ritzau. Dermed tegner der sig et politisk flertal for forslaget.