Politik

SF frygter skjult dagsorden og kræver særligt SU-udvalg nedlagt

I stedet vil SF genoprette SU-rådet, som blev nedlagt i 2015.

Der er ingen grund til at kigge nærmere på SU-systemet. Det mener SF, der går til finanslovsforhandlinger for at få nedlagt SU-ekspertudvalget.

Udvalget blev nedsat af den tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) og fik blandt andet til opgave at undersøge, hvad det vil betyde for samfundsøkonomien, hvis SU-beløbet ændres, eller en del af SU'en blev omlagt til et lån.

Men der skal ikke ske ændringer i SU'en, mener SF. Derfor skal udvalget nedlægges.

Med til forhandlingerne har SF også ønsket om, at SU'en igen skal følge lønudviklingen, og at studerende skal være med til at rådgive ministeren om SU-spørgsmål. Det skal ske ved at genoprette SU-rådet.

Formand Pia Olsen Dyhr (SF), gruppeformand Jacob Mark (SF) og finansordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) var mandag til forhandlingsmøde i finansministeriet i København.

Overfor TV 2 uddyber SFs uddannelsesordfører, Jacob Mark, holdningen.

- Vi ønsker at stoppe de årlige besparelser på SU'en og igen tage en diskussion om, hvordan vi kan gøre SU mere værd, så studerende har mere at leve for og bedre kan koncentrere sig om deres studier, siger han.

Udvalg er forpost til at skære i SU

Selvom det i SU-ekspertudvalgets formål lyder, at det skal se nærmere på samfundsøkonomiske konsekvenser af den måde, SU-systemet er indrettet på, samt kortlægge betydningen for forskellige grupper af uddannelsessøgende, så er SF overbevist om, at udvalget er en "forpost" til i sidste ende at skære yderligere i SU.

Men når udvalget ikke er politisk bestemt eller skal komme med anbefalinger, hvorfor så ikke give dem ro til at arbejde færdig?

- Når man sidder med et kommissorium til et ekspertudvalg, skal man altid tage den politiske ordbog frem og se, hvad baggrunden har været. Det kom lige efter, at regeringen havde foreslået at spare milliarder på SU'en. Det kunne den ikke komme igennem med, siger Jacob Mark.

- Da regeringen blev udvidet (med LA og K red.), skrev den ind i sit nye regeringsgrundlag, at så måtte man finde en anden måde at spare på SU'en. Det droppede regeringen, da den kom tæt på en valgkamp. I stedet lavede de ekspertudvalget. Derfor er det SF's klare vurdering, at ekspertudvalget skal ende ud i et forslag, som betyder, at studerende får mindre mellem hænderne.

Vil genoprette SU-rådet

Men er det ikke bare dig, der ser en politisk dagsorden? For det lyder umiddelbart meget godt at se på frafald og studietid?

- Det er ikke, fordi vi ikke vil kigge på SU'en. Men i stedet for at have et ekspertudvalg med professorer, som skal kigge på økonomien i det, så vil vi genoprette SU-rådet, hvor der sad eksperter fra alle dele af sektoren til at komme med anbefalinger til, hvordan man kan styrke SU'en samlet set.

SU-rådet blev nedsat i 1970. Det blev nedlagt i slutningen af 2015 af uddannelses- og forskningsministeren med begrundelsen, at rådet som rådgivende organ for ministeren reelt var ophørt - og at SU-politiske emner fremover ville blive drøftet i andre fora.

Er det ikke lidt demagogisk at sige: "Vi tror, de kommer med noget, vi ikke kan lide, så derfor nedlægger vi dem"?

- Ekspertudvalget har nærmest ikke nået at lægge pen til papir, så de er ikke kommet særlig langt. SF kommer ikke til at stemme for nye SU-forringelser. Når vi ved det, hvorfor så lade ekspertgruppen, som vi ved kommer med forslag til besparelser på SU'en, fortsætte deres arbejde? Det vil jo være at holde dem for nar, når vi ved, at det ikke bliver til noget alligevel.

Interessant synspunkt

Uddannelsesredaktør på Politiken Jacob Fuglsang kalder det "både rigtigt og forkert", når Jacob Mark påstår, at SU-ekspertudvalget er sat i verden for at komme med anbefalinger til stramninger i SU'en.

For med verdens højeste uddannelsesstøtte er det ifølge uddannelsesredaktøren oplagt for ethvert udvalg at konkludere, at det er generøst. Samtidig har den tidligere regering fokuseret på muligheden for at omlægge den sidste del af SU'en på uddannelserne til et lån.

- Men det er selvfølgelig et interessant synspunkt at sige: Vi skal ikke vide mere om SU, vi skal bare køre det videre, som vi altid har gjort, siger Jacob Fuglsang.

Han mener, det udstiller, hvilken politisk betydning SU'en har haft og fortsat har. Op til valget var der ingen, der turde sige, at de ville skære i SU'en.

Overordnet tror Politikens uddannelsesredaktør ikke, at mange politikere ønsker at fjerne SU'en. Til gengæld bliver omprioritering diskuteret, så flere penge går til selve uddannelsen og færre til de studerende.