Her er Fremad anderledes end de radikale og Liberal Alliance

Minimumsnormeringer, fri hash og EU er nogle af de områder, hvor Fremad adskiller sig fra enten Liberal Alliance eller Radikale Venstre.

Danmark vågnede torsdag op til nyheden om et nyt parti på Christiansborg.

Det hedder Fremad og bliver det sjette parti i blå blok. I spidsen står Simon Emil Ammitzbøll-Bille, tidligere medlem af blandt andet Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Nogle politikere hæfter sig ved, at det nye parti minder om Radikale Venstre. Det gælder Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og LA-leder Alex Vanopslagh, der mener, at det kommer til udtryk i Fremads værdipolitik. TV 2s politiske redaktør, Troels Mylenberg, noterer sig, "at Fremad nemt kan komme til at havne som den del af Radikale Venstre, som står i blå blok".

Samtidig er emner som "frihed" og "frisind" vigtige i Fremads værdigrundlag - det er også temaer, der går igen i Liberal Alliances principprogram.

Så er der overhovedet forskel på det nye parti på Christiansborg og de to etablerede?

Fremad har fortsat til gode at fremlægge konkret politik på en række områder, men Troels Mylenberg påpeger, at der er forskelligheder mellem Fremad og henholdsvis de radikale og Liberal Alliance:

Forskellen på Radikale Venstre og Fremad er først og fremmest, at de peger på to forskellige statsministre. På den måde kunne Fremad i realiteten være en del af den radikale højrefløj.
Dertil vil Fremad nok gå længere på udlændingepolitikken i retning af stramninger på indvandrings- og asyldelen. Fremad er nødt til i et vist omfang at stå ved det, som VLAK-regeringen besluttede på asylområdet. Der er grænser for, hvor meget Simon Emil Ammitzbøll-Bille kan løbe fra sig selv, trods alt.
Fremad
VS
Radikale Venstre
Statsministerkandidat
Fremad peger på Jakob Ellemann-Jensen (V) som statsministerkandidat.
Radikale Venstre peger på Mette Frederiksen (S) som statsminister.
Fri hash
Fremad går ind for fri hash.
Radikale har foreslået en forsøgsordning, hvor statskontrollerede butikker står for salget.
Minimumsnormeringer
Fremad vil give daginstitutionerne mere frihed til at gøre tingene på deres egen måde.
Radikale vil indføre minimumsnormeringer i kommunerne.
I forhold til Liberal Alliance er det dels et spørgsmål om personer. Er man mest til Vanopslagh eller Ammitzbøll-Billes facon? Samtidig stemte Ammitzbøll-Bille som LA'er for tildækningsforbud og forsvarede LA's nej til en afskaffelse af retsforbeholdet - stik imod Fremads politik og hans egen indre og ægte politiske vilje, må man forstå. Mon ikke LA minder ham om det, hvis det for alvor kommer til den konfrontation, som næppe kan undgås?
 
Fremad
VS
Liberal Alliance
EU
Fremad vil af med alle de danske forbehold. Inden Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlod LA, advokerede han desuden for, at partiet skulle være mere åbne for "mere EU i Danmark".
Liberal Alliance stemte nej til en afskaffelse af retsforbeholdet. Politisk leder Alex Vanopslagh ville tidligere have Liberal Alliance ud af EU, men kalder i dag EU for "et nødvendigt projekt".
Tildækningsforbuddet
Fremad vil af med tildækningsforbuddet. I partiets principprogram skriver de, at "det enkelte menneskes frihed kun er indskrænket af hensynet til andre menneskers frihed".
Liberal Alliances lod deres folketingsmedlemmer vælge frit, da de skulle stemme om VLAK-regeringens lovforslag. Ministrene i regeringen, herunder Simon Emil Ammitzbøll-Bille, stemte dengang for et tildækningsforbud. Daværende politisk ordfører Christina Egelund stemte imod forbuddet. Alex Vanopslagh har siden sagt, at "vi ikke kommer til at bakke op om det forbud, der er i dag".
Udlændingepolitikken
Fremad vil have en "fast og fair" udlændingepolitik. De mener, at balancen er tippet, og at for mange partier har glemt at være fair. Inden Ammitzbøll-Bille forlod LA, kritiserede han partiet for at bakke op om "Støjberg-linjen".
LA går ind for et Danmark, der er åbent for dem, der kan og vil bidrage til Danmark, og lukket for alle andre.