Politik

Minister vil undersøge omfanget af kvindehad på nettet

Næste år skal en undersøgelse afdække problemet med unge mænd, der ytrer sig hadefuldt om kvinder på nettet.

Nogle steder på internettet vrimler det med hadefulde ytringer fra særligt unge mænd om kvinder.

Det er et fænomen, som ligestillingsminister Mogens Jensen (S) gerne vil have afdækket. Derfor tager han initiativ til en undersøgelse af problemets omfang.

- Vi kan se, at alt for mange kvinder bliver krænket på internettet i form af hadefulde ytringer og krænkelse i relation til deres krop og seksualitet.

- Vi kan også se, at det hovedsageligt er mænd, som står bag det her, og det vil jeg gerne have undersøgt nærmere, siger Mogens Jensen.

Unge kvinder udsættes for krænkelserne

Ifølge en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed har næsten ti procent af alle kvinder oplevet ikke-fysiske seksuelle krænkelser inden for et år. For mændenes vedkommende er det fire procent.

Langt de fleste af både kvinderne og mændene har oplevet det flere gange.

Undersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed viser også, at det især er unge kvinder, der udsættes for krænkelserne. Der kan blandt andet være tale om uønskede seksuelle bemærkninger på internettet.

Den undersøgelse, som Mogens Jensen nu tager initiativ til, sættes i gang i begyndelsen af 2020.

Den skal afdække, hvilke unge mænd fra Norden der færdes i fora som eksempelvis 4chan, 8chan og Reddit, og hvordan disse fora på internettet påvirker og forstærker unge mænds holdning til og forståelse af ligestilling.

700.000 kroner

Undersøgelsen skal derudover belyse fænomenets omfang og sammenhænge med mainstream-internetkultur. Den ventes færdig i september 2020.

- Det her handler om at få nogle bedre og bredere redskaber til at prøve at modvirke og forebygge hadefulde ytringer mod kvinder på internettet, siger Mogens Jensen.

Nordisk Ministerråd afsætter 700.000 kroner til undersøgelsen.

Hvem der skal stå for at lave undersøgelsen, er endnu uvist. Der skal først indhentes tilbud fra leverandører i løbet af denne måned.