Politik

Regeringen vil stoppe olieproduktion i Nordsøen, men ikke sige hvornår

Alternativet og regeringens støttepartier vil have klimaministeren til at droppe planerne om at forlænge det danske olieeventyr.

Danmark kan ikke fortsætte som oliestat i al evighed.

Alligevel vil klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) ikke sætte slutdato på, hvornår de danske aktiviteter i Nordsøen skal stoppe.

- Det kræver nemlig en meget fyldestgørende analyse, som i øjeblikket pågår i regeringen, siger han.

Under pres fra støttepartierne

Ministeren var torsdag under tungt pres fra både Alternativet, Enhedslisten, SF og de radikale. I et timelangt samråd forsøgte de ihærdigt at få en forklaring fra ministeren på, hvordan man både kan være et grønt foregangsland og samtidig udstede nye licenser, der forlænger den danske olie- og gasudvinding frem til 2055.

Jeg mener, at olie og gas over tid skal udfases.

Dan Jørgensen (S)

- At man siger, at man vil finansiere den grønne omstilling samtidig med, at man smadrer den, er det rene galimatias, lød det blandt andet fra Alternativets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist.

Derfor vil regeringens støttepartier have Dan Jørgensen til at aflyse den såkaldte ottende udbudsrunde, hvor fire olieselskaber har budt ind på muligheden for at foretage nye boringer og undersøgelser i Nordsøen frem til 2055.

Vil afvente redegørelse

Men ifølge klima- og energiministeren er det nødvendigt først at få belyst tre centrale spørgsmål:

Hvor store klimaeffekter vil det have, hvis man stopper olie- og gasproduktionen?

Hvad vil det betyde for dansk økonomi og arbejdspladser?

Og vil Danmark overhovedet kunne klare sig uden energien fra reserverne i Nordsøens undergrund.

- Jeg mener, at olie og gas over tid skal udfases. Det er nødvendigt, når vi søger en fremtid, hvor vi begrænser klimaforandringerne, så de ikke løber løbsk, siger Dan Jørgensen.

- Men når man spørger hvornår og hvordan, bliver det straks sværere og mere og komplekst. Jeg kan ikke svare fyldestgørende på det, og det tror jeg faktisk ikke, der er der andre, som på nuværende tidspunkt kan.

Reserver skal blive i jorden

De partier, der vil have sat en slutdato for det danske olieeventyr, henviser blandt andet til, at anerkendte forskere fra University College London har anbefalet, at 80 procent af allerede kendte olie- og gasreserver skal blive i undergrunden, hvis det skal lykkes kloden at nå Paris-aftalens mål om at holde temperaturstigningerne under to grader.

Det argument anerkender Dan Jørgensen, men fastholder altså, at han først vil en fyldestgørende redegørelse, før han træffer en beslutning.

Hvornår den kommer, kan han ikke sige. Blot, at det bliver "hurtigst muligt".

Kroner og kuldioxid

Danmark har siden begyndelsen af 1970’erne hævet anseelige mængder olie og gas op fra felterne i Nordsøen.

Olie og gas Nordsøen
Tjent Olie og gas Nordsøen

Aktiviteten har dog også kostet på klimaregnskabet. Siden 1990, som er året, man i henhold til FN's klimakonvention måler fra, er der udledt 57.521 kiloton drivhusgasser fra de danske olie- og gasfelter.

Til sammenligning udledte landbruget, som er en anden af landets store klimasyndere, 10.600 kiloton drivhusgasser alene i 2017.

Den seneste udbudsrunde giver tilladelse til potentielt at udvinde olie og gas frem til 2052.

Hvis den ottende udbudsrunde ender med at blive gennemført, kan det betyde, at der skal udvindes olie og gas i Nordsøen frem til 2055.