Politik

Jens Rohde skriver brev for at bremse lovforslag om syrienskrigere

Regeringens lovforslag indebærer, at udlændinge- og integrationsministeren skal kunne fratage syrienskrigere dansk statsborgerskab.

Radikale Venstres Jens Rohde har mandag sendt et brev til Folketingets formand for at få bremset regeringens hastelovforslag om fratagelse af dobbelt statsborgerskab fra syrienskrigere.

- Jeg mener, at man kompromitterer magtens tredeling - og endda i meget alvorlig form, siger Jens Rohde.

- Der er kun én dømmende magt. Det er ikke Folketinget, og det er ikke regeringen. Det er domstolen.

Jens Rohde (R)

Han vil give Folketingets jurister tid til at undersøge, om forslaget strider mod grundloven. Og det vel at mærke før forslaget fremsættes.

Hastebehandling af lovforslag

Normalt skal der gå 30 dage, fra et lovforslag bliver fremsat, til det bliver tredjebehandlet og vedtaget.

Hastebehandling af et lovforslag kan dog ske i særlige tilfælde, hvis Folketinget giver dispensation fra de forskellige tidsfrister. Det kan der f.eks. være brug for, hvis der er strejke og regeringen vil stoppe den med et regeringsindgreb – eller ved andre politiske sager, der kræver, at politikerne lovgiver om dem her og nu.

Det kræver et flertal at lave en hastebehandling.

Kilde: Folketingets hjemmeside 

For når først et forslag har passeret formanden og er fremsat, må man nemlig ikke længere diskutere, om det er grundlovsstridigt, lyder begrundelsen fra Rohde.

Har afgivet et løfte

I et brev, som han har delt på sin facebookprofil, anmoder den radikale politiker derfor Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, om at indkalde Udvalget for Forretningsorden til et hastemøde om forslaget, inden det fremsættes tirsdag.

- Jeg har afgivet et løfte om, at jeg overholder grundloven. Jeg kan ikke sidde som medlem af Folketinget og Folketingets præsidium og give ret til, at en lov kan behandles i Folketinget med viden om, at man ikke kan fremsætte et forslag imod grundloven. Vi er nødt til at få det belyst, siger Jens Rohde.

Kun én dømmende magt

Regeringens lovforslag indebærer, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) skal kunne fratage syrienskrigere deres danske statsborgerskab.

Jens Rohde mener, at det strider mod grundlovens §3 at give en minister den beføjelse. Og han giver heller ikke meget for flere partiers forslag om i stedet at lade et flertal i Folketinget foretage vurderingen.

- Der er kun én dømmende magt. Det er ikke Folketinget, og det er ikke regeringen. Det er domstolen. Hvis du fratager nogen statsborgerskabet, er det en alvorlig sanktion. Man har ret til en fair rettergang og en forsvarer. Det kaldes retsstaten, siger Jens Rohde og uddyber sin pointe:

- Jeg siger det ikke for syrienkrigernes skyld, men for din og min skyld. For lige pludselig kan det blive skruen uden ende. Du ved aldrig, hvilket politisk flertal der er om fire eller otte år. Det er derfor, man har en grundlov.

Bliver forslaget vedtaget tirsdag, går førstebehandling af det i gang onsdag formiddag.

Jeg har i dag sendt følgende brev til Folketingets formand ang. sagen om statsborgerskab. Kære formand Jeg skal...

Posted by Jens Rohde on Monday, October 21, 2019

Tesfaye afviser kritik

Flere partier har kritiseret, at magten med lovsforslaget i for høj grad kommer til at ligge hos udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Han afviser kritikken og deres forslag om at lade et flertal i Folketinget træffe afgørelserne.

- Jeg har som minister et forvaltningsansvar, og det betyder, at det er mig, der kommer i klemme, hvis der bliver truffet en forkert beslutning. Magt og ansvar skal følges ad, siger han mandag til TV 2 News.

Tesfaye pointerer, at hvis loven vedtages, og personer får frataget deres danske statsborgerskab af ministeren, kan den beslutning efterfølgende blive bragt for en domstol. Dog skal det ske inden for fire uger.