Politik

Dansk Energi til politikerne: Hæv bundskatten for at redde klimaet

Ifølge Dansk Energi vil politikernes mål om en CO2-reduktion på 70 procent koste i omegnen af 30 milliarder kroner.

Det kommer til at koste penge - mange penge - hvis Danmark vil indfri sit mål om en reduktion af CO2 på 70 procent inden 2030.

Det er budskabet fra Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi, i Berlingske.

Han savner, at politikerne er mere ærlige og gennemsigtige omkring de udgifter, der er forbundet med den grønne omstilling.

- Jeg efterspørger mere politisk lederskab og en præcision af, hvad det kommer til at koste danskerne, når vi alle skal være mere grønne, og ikke mindst hvor vi skal finde pengene, siger han til TV 2.

Målet om en 70 procent reduktion bakkes op af alle partier på Christiansborg bortset fra Nye Borgerlige, men ifølge Lars Aagaard er der tilsyneladende også enighed om ikke at sige, hvor meget en mere klimavenlig dagsorden skal koste danskerne.

- For at nå målet skal vi holde op med at bruge sort teknologi og sorte brændsler. Der vil være færre indtægter på biler, når vi mister skatten fra sorte biler for at køre i grønne biler, og vi mister også indtægter fra nordsøolien og fra energibeskatning, siger han.

Han vurderer, at færre indtægter og stigende udgifter gør, at omstillingen vil koste op mod 30 milliarder i mistet provenu. Som eksempler nævner han, hvordan statens indtægter på 50 milliarder i bilafgifter og 12 milliarder på el blandt andet vil falde, når der lægges om til at favorisere elbiler og grøn energi.

Højere indkomstskat

Politikerne diskuterer blandt andet afgifter på flyrejser som finansiering, men ifølge Aagaard vil det mest effektive middel være en højere indkomstskat.

- Når vi ikke vil føre en vækstpolitik, der gør os rigere i 2030, og ikke vil sætte klima før noget af velfærden, så er der kun stigende skatter tilbage, siger direktøren og nævner bundskatten som et sted, der effektivt vil skaffe den nødvendige finansiering.

Regeringen afviser at hæve bundskatten

Men tankerne om en hævet bundskat vækker ikke stor begejstring på Christiansborg.

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, siger til TV 2, at regeringen både "vil deltage i festen og samle regningen op".

Men han mener ikke, at en højere bundskat er den rigtige finansieringskilde.

- Når man skal finansiere den grønne omstilling, tror jeg, det er helt afgørende, at vi ikke gør det på en måde, der rammer socialt skævt. Gør vi det, så tror jeg, vi mister den folkelige opbakning, og derfor kigger vi ikke i retning af bundskatten, siger Christian Rabjerg Madsen til TV 2.

Direkte adspurgt, hvordan regeringen så vil finansiere regningen for den grønne omstilling, som ifølge Dansk Energi er på 30 procent i 2030, svarer han undvigende. Ifølge Socialdemokratiet er det vigtigt først at forpligte alle partier i Folketinget til en reduktion på 70 procent og først i foråret komme med en konkret handlingsplan, siger han.

- Vi må tage tingene i den rækkefølge, de kommer.

Konservative: Uopfindsomt

Hos Det Konservative Folkeparti er politisk ordfører Mette Abildgaard også modstander af at hæve bundskatten.

- Jeg synes, det er enormt uopfindsomt at sige, vi skal hæve skatten for at finansiere det her. Vi har et statsbudget på over 1000 milliarder, så der er altså nogle penge at tage af der, siger Mette Abildgaard til TV 2.

Samme toner lyder fra Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen.

- Det er selvfølgelig ikke vores kop te at hæve skatterne, men vi hilser indsparket fra Dansk Energi velkommen. For regeringen har indtil nu meget belejligt undgået al snak om, hvordan vi finansierer den grønne omstilling. Det bliver en langt større udfordring, end det er gået op for folk, siger Thomas Danielsen.

Han lægger ligesom Det Konservative Folkeparti op til at finde pengene i det økonomiske råderum, som også skal bruges til at dække stigende udgifter til velfærd.

En tredjedel af befolkningen bakker op

Mens der på Christiansborg ikke er den store opbakning til Dansk Energis tanker, er der lidt mere medløb blandt danskerne.

I en ny meningsmåling foretaget af Megafon for TV 2 og Politiken svarer 36 procent af danskerne således, at de er "helt enige" eller "overvejende enige" i at det er en god idé at hæve bundskatten med en til to procent.

17 procent svarer ved ikke, mens næsten halvdelen - 44 procent - "overvejende uenig" eller "helt uenig" i, at det er den rigtige vej at gå.

Regeringen vil i den kommende tid forhandle en såkaldt klimalov på plads med Folketingets partier. Her er formålet at få alle til at bakke op om målsætningen om en reduktion på 70 procent. Når det er på plads, vil regeringen fremlægge sit bud på vejen dertil.