Venstre kræver advokatundersøgelse af teledatasagen: - Man kan ikke frifinde sig selv

Kravet om en advokatundersøgelse stilles kort tid efter, at justitsminister Nick Hækkerup (S) har afholdt pressemøde om sagen.

Venstre kræver en uvildig advokatundersøgelse af teledatasagen.

Det siger næstformand i Venstre Inger Støjberg til TV 2.

- Jeg synes, det er på sin plads at få en uvildig advokatundersøgelse af den her sag. Vi bliver nødt til at se på det her med meget stor alvor, siger hun og tilføjer, at hun ikke mener, Justitsministeriet kan frifinde sig selv.

Teledata

Teledata har længe været brugt i retssager til at bevise, om en mistænkt har været - eller ikke været - på et gerningssted.

Fejl med brugen af teledata kan betyde, at uskyldige er blevet dømt, og forbrydere er sluppet for straf. 

Pressemøde om sagen

Venstres krav kommer kort tid efter, at justitsminister Nick Hækkerup (S) afholdt pressemøde om sagen. Her kaldte ministeren Rigspolitiets håndtering af sagen for "særdeles utilfredsstillende" og fremhævede tre kritikpunkter.

 • At der i årevis har været fejl i konverteringen af rådata fra mobiltelefoner i forbindelse med straffesager.
 • At der har været utilstrækkelig kvalitetskontrol af den teledata, man har brugt i retssager.
 • At der i Rigspolitiets ledelse har været utilstrækkelig fokus på fejl i Rigspolitiets Telecenter, hvor dataen håndteres.

- Der er noget i Rigspolitiet, der ikke fungerer ordentligt. Vi kommer til at ændre fundamentalt på Rigspolitiet, sagde Nick Hækkerup på pressemødet, hvor han samtidig afviste, at der ville komme til at rulle hoveder på grund af sagen.

- Jeg vil godt slå fast: Jeg vil ikke fyre nogen. Det letteste for mig som justitsminister ville være at fyre den ene eller anden chef, men det ville ikke være at gøre det rigtige. Jeg har brug for at sikre en kultur, hvor fejl bringes frem åbent.

16 initiativer

På Pressemødet præsenterede ministeren 16 initiativer, der skal genskabe tilliden til politiets brug af teledata og sikre, at det igen kan anvendes som bevis i straffesager.

Men initiativerne er ikke tilstrækkeligt, mener Inger Støjberg.

- Når jeg ser ned over listen, er det klart, at der er begået nogle alvorlige fejl. Men jeg må så også sige, at jeg synes, det er problematisk, når vi ser Justitsministeriet undersøge sig selv og konkludere, at der ikke er nogen, der skal fyres på den her baggrund. ”Man skal lige lære af sine fejl,” står der i punkt 16.

Du kan læse de 16 initiativer i bunden af artiklen.

100 siders redegørelse

Ministerens kritik kommer, efter Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Justitsministeriets departement har afleveret redegørelser om sagens forløb.

Redegørelserne viser, at der i en årrække har været fejl og utilstrækkelig kvalitetskontrol i Rigspolitiets konvertering af teledata, lyder konklusionen.

Det er tidligere meldt ud fra Rigsadvokaten, at man vil undersøge 10.700 konkrete sager mellem 2012 og 2019, hvor der er anvendt teledata.

Forsvarsministeren sagde på pressemødet, at han forventer, at teledata igen kan benyttes som bevismiddel fra 18. oktober i år. Her vil rådata blive benyttet frem for de konverterede data, som det er blevet afsløret har været fejlbehæftede.

De 16 initiativer, der blev præsenteret på pressemødet:

 1. Justitsministeren etablerer nyt uafhængigt tilsyn
 2. Usikkerheden om teledata skal tydeligt varedeklareres i retten
 3. Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil udarbejde nye retningslinjer til efterforskere og anklagere
 4. Der skal indføres certificering og akkreditering af telecentrenes kvalitetskontroller
 5. Indtil certificeringen er på plads, skal der etableres en ekstern teknisk kontrol med konvertering af rådata
 6. Styrkelse af Rigspolitiet Telecenter
 7. Nyt samarbejdsforum med telebranchen skal sikre systematisk dialog
 8. Målrettet uddannelse og kompetenceudvikling for brugere af teledata
 9. Politikredsene skal styrke kontrollen med teledata
 10. Specialudstyr til målrettet indhentning af teledata
 11. Der etableres ét samlet kontaktpunkt i samtlige politikredse for at sikre øget viden om arbejdet med teledata
 12. Nye retningslinjer og kontrol med regler for sletning af teledata
 13. Eksisterende it-systemer skal moderniseres og udskiftes
 14. Systematisk kulegravning af over 400 it-systemer i politiet og anklagemyndigheden
 15. Review af it-systemer, der opbevarer og behandler tekniske efterforskningsmidler og beviser (f.eks. DNA-profiler og fingeraftryk)
 16. Opfølgning på og læring af teledatasagen i hele Justitsministeriets koncern