Politik

Minister: Det er en vaskeægte skandale, men jeg vil ikke fyre nogen

Brug af teledata genoptages fra 18. oktober i år.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) retter med egne ord en "skarp" og "berettiget" kritik mod Rigspolitiets håndtering af teledatasagen.

På et pressemøde fredag præsenterede ministeren sine tre væsentligste kritikpunkter i sagen, som han kalder en "vaskeægte skandalesag":

  • At der i årevis har været fejl i konverteringen af rådata fra mobiltelefoner i forbindelse med straffesager.
  • At der har været utilstrækkelig kvalitetskontrol af den teledata, man har brugt i retssager.
  • At der i Rigspolitiets ledelse har været utilstrækkelig fokus på fejl i Rigspolitiets Telecenter, hvor dataen håndteres.

Genoptages som bevis

Fra 18. oktober i år forventer justitsministeren dog, at man igen kan benytte teledata som bevis i retssager. Her vil rådata blive benyttet frem for de konverterede data, som har vist sig at være fejlbehæftede.

På pressemødet kritiserede ministeren også, at Anklagemyndigheden først orienterede forsvarsadvokater og domstole om fejlene 102 dage efter man opdagede dem:

- Anklagemyndigheden burde have sørget for, at dommerne og forsvarerne blev orienteret og tog de nødvendige initiativer i de verserende retssager, siger Nick Hækkerup, der kalder det et uskønt forløb med store potentielle konsekvenser for retssikkerheden i samfundet.

Vil ikke fyre nogen

Nick Hækkerup afviser dog, at det vil få personalemæssige konsekvenser:

- Jeg vil godt slå fast: Jeg vil ikke fyre nogen. Det letteste for mig som justitsminister ville være at fyre den ene eller anden chef, men det ville ikke være at gøre det rigtige. Jeg har brug for at sikre en kultur, hvor fejl bringes frem åbent, siger han.

På pressemødet understregede justitsministeren i den forbindelse, at sagen om teledata er nemmere at forstå baglæns end forlæns. Forstået på den måde, at det fulde omfang af skandalen ikke umiddelbart var tydelig fra start.

Det fremadrettede bliver det afgørende, fortæller ministeren, der vil sikre, at "noget lignende" ikke kommer til at ske.

Ingen opdagede fejl i mindst syv år

Informationer fra mobiltelefoner kan bruges i retssager til at kortlægge, hvor en person har befundet sig på et givent tidspunkt. Men i mindst syv år har der været fejl i de teledata, som politiet har brugt til bevisførelse. Og i den tid har ingen opdaget det.

Konkret betyder det, at der er fundet fejl i de oplysninger, som politiet modtager om personers telefonbrug, også kaldet rådata.

Derudover er der også fundet fejl i it-systemet, der bruges til at håndtere rådataen.

Telefoner kan også have været registreret på to forskellige master med meget stor afstand imellem sig. Der kan altså have været op mod 100 kilometers fejlafstand på de placeringer, som politiet har brugt til at fastslå mistænktes færden.

Det er tidligere meldt ud fra Rigsadvokaten, at man nu vil undersøge 10.700 konkrete sager mellem 2012 og 2019, hvor der er anvendt teledata.