Politik

Medarbejdere i Rigspolitiet blev bedt om at lyve i sag om teledata

Justitsministeren holder pressemøde i sagen fredag formiddag.

En overordnet i Rigspolitiets telecenter bad sine medarbejdere om at lyve over for Justitsministeriet og på den måde skjule sandheden i den voksende teledataskandale.

Det fremgår af en redegørelse fra Justitsministeriet.

27. august i år modtager ministeriet en henvendelse fra en medarbejder i Rigspolitiets Telecenter, der var ansat i en kort periode i starten af 2019.

Medarbejderen fortæller, at vedkommende "under sit ansættelsesforhold fik ordre om at dække over situationens alvor og om nødvendigt at lyve over for Justitsministeriet", står der i redegørelsen.

Samme medarbejder oplyser desuden, at medarbejderne blev opfordret til at sige, at Rigspolitiet udførte manuelle kontroller af teleoplysningernes rigtighed - også selv om dette ikke fandt sted.

Så stort på ordre

En måned tidligere var der opdaget fejl i telebeviser behandlet i netop Rigspolitiets Telecenter, der derfor var blevet pålagt at føre ekstra kontrol for at sikre, at problemet var inddæmmet.

Men den ordre så den overordnede ifølge medarbejderen stort på.

Kort efter blev den overordnede flyttet fra afdelingen og opsagde sit job. Han forlod politiet den 31. maj 2019.

Rigspolitiet i centrum for skandale

Fejl i politiets behandling af teledata har haft konsekvenser for en stribe retssager og sigtede personer og har sat spørgsmålstegn ved tilliden til retssystemet.

På baggrund af redegørelsen holder justitsminister Nick Hækkerup (S) pressemøde fredag formiddag, hvor han også vil præsentere 16 nye tiltag.

Flere medier har tidligere berettet, at Justitsministeriet i flere måneder kendte til problemerne med teledata uden at orientere hverken ministeren og offentligheden.

Redegørelsen fra myndighederne retter dog det mest kritiske lys mod Rigspolitiets rolle i sagen. Rigspolitiet kritiseres for at levere mangelfulde orienteringer til Justitsministeriet.

Tusindvis af sager

Teledata kan sige noget om, hvor en person har befundet sig på et givent tidspunkt via vedkommendes telefon, og de bruges derfor ofte til at løfte bevisbyrden ved retssager.

Rigsadvokaten vedkendte 13. juni i en orienteringsskrivelse til Advokatrådet og Domstolsstyrelsen, at man havde opdaget en fejl i politiets it-systemer.

Fejlen med omgang af teledata kan dermed have medført, at mistænkte er blevet frifundet på en forkert baggrund. Omvendt kan andre være blevet kendt skyldige på grund af unøjagtigheder. Det skønnes, at der samlet er tale om 10.700 sager, hvor der indgår teledata og derfor kan være fejlbehæftet.

Ifølge TV 2s oplysninger er omkring en tredjedel af sagerne siden blevet undersøgt og lukket, uden der er fundet fejl.

Per 27. september var 50 sager udsat. Herudover er to sager blevet delvist udsat. Der var per samme dato sket løsladelse af i alt 35 personer, der sad varetægtsfængslet. Sagerne mod disse personer er ikke frafaldet. Det handler alene om hvor vidt personerne fortsat kan sidde varetægtsfængslet og her kan anklagemyndigheden ikke bruge eventuel oplysninger fra teledata som bevis, der kan begrunde varetægtsfængsling.