Politik

Mette Frederiksen vil afblæse skattelettelse

Det er ifølge statsministeren vigtigere at bruge pengene på velfærd, grøn omstilling og offentlige myndigheder.

I en Facebook-video siger statsminister Mette Frederiksen onsdag aften, at regeringen vil afblæse skattelettelsen på arbejdsgiverbetalt mobiltelefon.

- Den tidligere regering planlagde en skattelettelse til dem, der får deres mobiltelefon betalt af deres arbejdsgiver. Dén skattelettelse, den kommer vi til at aflyse, siger hun i videoen.

Skattelettelsen skulle efter planen være trådt i kraft fra 2020, og ville koste statskassen omkring 600 millioner kroner.

Udmeldingen kommer dagen før, at regeringen løfter sløret for dele af finansieringen af sit nye finanslovsforslag ' Velfærd først.' Det endelige forslag forventes offentliggjort 2. oktober.

- Det er ikke, fordi vi ikke under danskerne en skattelettelse, men der er noget, der er vigtigere. For os er det velfærd, en grøn fremtid, og så skal vi genopbygge skat og politiet, siger hun.

Hvad er finansloven

Finansloven er den danske stats budget. Loven fastslår, hvor mange penge der skal bruges, hvad de skal bruges på, og hvor de skal komme fra. 

Finanslovsforslaget for det kommende år fremsættes og forhandles i efteråret og frem mod jul. I løbet af november bliver den endelige finanslovsaftale for næste år normalt indgået. Det sker efter intensive politiske forhandlinger mellem partierne. Når finanslovsaftalen er faldet på plads, vedtager Folketinget den endelige finanslov ved en afstemning i Folketingssalen. Afstemningen foregår normalt i december.

Kilde: Finansministeriet

Støttepartier sigter efter grøn finanslov

Flere støttepartier har allerede gjort deres krav og forslag til den kommende finanslov kendt. Både Enhedslisten, SF og Radikale Venstre sigter ligesom Socialdemokratiet efter klimapolitiske tiltag finansieret gennem skatter og afgifter.

Herunder kan du danne dig et overblik over, hvad regeringens støttepartier vil kæmpe for ved forhandlingsbordet.

Her er støttepartiernes hovedkrav til ny finanslov

 1. SF

  Minimumsnormeringer: SF vil have en model for minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver på plads, samt en plan for udrulning og finansiering, som sikrer, at der vil komme et løft allerede fra næste år. Finansieringen vil SF finde ved at indføre en formueskat på 0,5 procent på formuer over fem millioner kroner.

  Gratis psykologhjælp til unge: Det skal finansieres gennem en ny socialpulje, som skal sikre, at socialpolitikken helt overordnet får et løft.

  Afskaf uddannelsesloftet og et "markant løft af folkeskolen": 
  Tiltagene vil SF desuden finansiere ved at omlægge arveafgiften, højere beskatning af renteindtægter og aktieudbytter for topskatteydere samt afgifter på kemikalier og plastik.

 2. Enhedslisten

  Billigere offentlig transport: Enhedslisten vil allerede fra årsskiftet reducere prisen på offentlig transport med 30 procent.

  Akutmilliard til psykiatrien: Allerede næste år ville Enhedslisten have tilført en milliard kroner til psykiatrien, der blandt andet skal sikre flere sengepladser, mere personale og bedre hjælp til pårørende.

  Hurtigere afklaring til kontanthjælpsmodtagere: Inden for et år - og højest to år i komplicerede sager - skal folk på kontanthjælp have den rette hjælp og visiteres til enten ordinær beskæftigelse, uddannelse, revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

  Væk med opholdskravet for ret til dagpenge: I dag er danske statsborgere, som har opholdt sig uden for riget (Danmark, Grønland og Færøerne), Schweiz,  EU eller EØS-området i sammenlagt mere end fem år ud af de seneste 12 år, i op til syv år direkte afskåret fra ret til dagpenge. Den regel vil Enhedslisten have afskaffet.

  Finansiering: 
  Kravene skal ifølge Enhedslisten finansieres primært ved fremover at beskatte kapital- og aktieindkomst som lønindkomst samt udvide skattebasen for selskabsskat. Derudover vil man også øge afgiften på plastikposer, tilbagerulle skattelempelser den forrige regering gav til virksomhedsarvinger samt indføre en balanceskat for bankerne på 0,05 af deres balance.

 3. Radikale Venstre

  Radikale Venstre stiller ikke krav til finansloven, men har flere forslag:

  Flyafgift: Radikale Venstre vil indføre en flyafgift. For hvert ton udledt CO2 skal flyselskabet betale 250 kroner i afgift, og det skal gælde alle fly, der letter fra Danmark. Ifølge Radikale Venstre vil en CO2-afgift give incitament til at øge brugen af grønne brændsler, og derfor tror partiet, at det vil blive et konkurrenceparameter for flyselskaberne at omstille for at holde billetprisen nede.

  Grøn finanslov: Radikale Venstre ønsker, at den nye finanslov skal være "den grønneste nogensinde". Det indebærer blandt andet faldende CO2-udledning, mere skov og natur samt renere luft.

 4. Fælles

  Afskaffelse af tolkegebyr: SF, Radikale Venstre og Enhedslisten vil have det omdiskuterede tolkegebyr afskaffet. Tolkegebyret opkræves i sundhedsvæsnet hos personer, der har brug for tolk, men har boet over tre år i Danmark.

  Flere lærere: SF, Radikale Venstre og Enhedslisten vil afsætte en milliard kroner ekstra om året til flere lærere i folkeskolen. SF peger på, at pengene skal findes ved at spare på det statens brug af konsulenter.

  Væk med omprioriteringsbidraget: Omprioriteringsbidragene på uddannelsesområdet og på kulturområdet, der har tvunget institutioner til at finde besparelser på to procent på driftsbudgetterne, vil både SF, Radikale Venstre og Enhedslisten have fjerne i finansloven for 2020. 

  Udtagning af landbrugsjord: I tråd med anbefalingerne fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbryg & Fødevare vil støttepartierne have udtaget store mængder dårlig landbrugsjord og i stedet omdanne det til skov og natur. Ejerne skal kompenseres for produktionstabet.