Regeringen vil hæve cigaretpriserne med 10 kroner - flertal vil gå endnu længere

En samlet handlingsplan, der indeholder blandt andet røgfri skoletid og forbud mod cigaretreklamer, skal forhindre børn og unge i at ryge.

Fem kroner dyrere i 2020 og så fem kroner oveni i 2021.

Som en del af en større handleplan mod rygning vil regeringen de kommende år hæve priserne på cigaretter, så en pakke om to år vil koste i omegnen af 50 kroner.

- Vi kan se, at der hver eneste dag er 40 unge, der begynder at ryge, og det er livsfarligt, siger sundhedsminister Magnus Heunicke til TV 2.

- Hver tredje af dem kommer til at dø af rygning, og vi kan ikke sidde på hænderne længere. Derfor har vi lavet en handleplan med en lang række initiativer: Røgfri skoletid, forbud mod cigaretreklame, neutrale cigaretpakker og altså også en hævning af prisen.

Opposition vil hæve yderligere

Regeringens forslag til prisstigning svarer til en forhøjelse af gennemsnitsprisen på 25 procent, men ifølge et bredt flertal i Folketinget, Kræftens Bekæmpelse og Socialdemokratiets egen ungdomsorganisation, DSU, er det alt for lidt.

Ungdomspartiet vil have prisen op på 100 kroner. Kræftens Bekæmpelse vil over en kort årrække have den op på 90 kroner, og på Christiansborg vil blandt andre Venstre og de konservative forsøge at samle et flertal uden om regeringen for at få prisen på en cigaretpakke op på 60 kroner per pakke. Det bakker både Enhedslisten og SF op om, de radikale er også med på 60 kroner her og nu, men vil på sigt gå endnu længere. Det samme vil Alternativet.

- Lad os nu gribe den historiske mulighed, der er, for at et bredt flertal på Christiansborg vil hæve priserne med mindst 20 kroner. Det giver lidt over 400 millioner kroner. Dem ønsker vi at bruge målrettet på en forebyggelsesindsats, siger Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde, til TV 2.

Beskyldes for at tænke på provenu

Når Socialdemokratiet ikke i første omgang vil være med til prisstigninger, skyldes det ifølge Løhde, at regeringen tager et større hensyn til afgiftsprovenuet i statskassen frem for børn og unges sundhed.

- Det er velkendt, at hvis man alene sætter afgifterne op med to gange en flad femmer, så giver det et meget større afgiftsprovenu og dermed indtægter til statskassen, siger hun.

Cigaretpriser

Cigaretpriser fra land til land er ikke direkte sammenlignelige. I nogle lande er prisen en gennemsnitlig pris for 20 cigaretter. I andre er det prisen på en pakke Marlboro. Men her er et overblik, der kan give en indikation af, hvordan Danmark ligger i forhold til andre lande:

Danmark: 40 kroner (45 fra 2020 og 50 fra 2021 ifølge regeringens forslag)

Sverige: 43 kroner

Finland: 50 kroner

Frankrig: 58 kroner

Irland: 85 kroner

Norge: 89 kroner

New Zealand: 122 kroner

Australien: 139 kroner

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Sophie Løhde henviser til beregninger, der blev udført af Skatteministeriet kort før folketingsvalget i maj måned, og som viser, at en pris mellem 52 og 55 kroner per pakke cigaretter er optimalt, hvis man vil gå efter så høje skatteindtægter som muligt.

Villig til at lytte

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke er hensynet fra regeringen imidlertid et helt andet:

- Jeg er helt på det rene med, at det for nogle ikke er tilstrækkeligt med en prisstigning på ti kroner. Vi er endt, hvor vi er, fordi det er en balance mellem hensynet til de unge og en social slagside. Der er nemlig nogle mennesker, der ikke bare kan stoppe, og for hvem livet er svært og kun vil blive sværere, hvis vi hæver prisen for meget, siger han.

Magnus Heunicke siger, at han i de kommende forhandlinger er villig til at lytte til de øvrige partiers argumenter, men fastholder, at det, regeringen foreslår, vil have den ønskede effekt.

- Det siger Sundhedsstyrelsen og erfaringerne fra andre lande, understreger han.

- Men det her er en helhedsorienteret indsats. Det har også en effekt, når vi gemmer cigaretpakkerne væk fra hylderne og sætter ind i forhold til reklamer på pakkerne og laver dem neutrale, siger Magnus Heunicke.

Sammenlignet med andre lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, vil cigaretpriserne, selv med regeringens foreslåede prisstigninger, ligge i den lave ende.

Sådan vil regeringen forebygge rygning

 1. Højere afgifter på cigaretter

  Gennemsnitsprisen på en pakke cigaretter er i dag 41 kroner. Den vil regeringen hæve med 25 procent, så den i 2021 er ti kroner højere.

 2. Neutrale cigaretpakker

  Cigaretpakker skal fremover have et neutralt design, som man for eksempel kender det fra England. Det skal gøre dem mindre tillokkende.

 3. Cigaretpakker skal ned fra hylderne

  Tobaksvarer i kiosker, supermarkeder og på tankstationer skal fremover skjules, så de unge ikke bliver fristet.

 4. Forhandlere skal kontrollere køberes alder

  Forhandlere, der sælger tobak eller e-cigaretter over nettet, skal kontrollere alderen hos deres kunder effektivt.

 5. Forbud mod salg på uddannelsesinstitutioner

  Det skal fremover være forbudt at sælge tobak på uddannelsesinstitutioner, hvor der går børn og unge.

 6. Forbud mod rygning på uddannelsessteder

  Det skal fremover være forbudt at ryge på alle uddannelsessteder, der har optag af børn og unge under 18 – altså også erhvervsskoler.

  I grundskolen skal det desuden være forbudt at ryge i skoletiden.

 7. Forbud mod cigaretreklamer skærpes

  Forbuddet mod tobaksreklamer og sponsorater, for eksempel i forbindelse med festivaler, skal skærpes.

 8. Kravene til nikotinprodukter skærpes

  Kravene til nikotinprodukter skal skærpes, så børn og unge ikke fristes og ryger ind i en afhængighed.