Politik

Mette Frederiksen vil have klimalov inden jul

De radikales leder, Morten Østergaard, kritiserer regeringen for at tøve med at indfri klimaambition.

- De næste fire år kommer regeringen til at tage livtag med en af vor generations største udfordringer: Naturen. Miljøet. Klimaet.

Sådan lyder det lørdag fra Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, på Socialdemokratiets kongres i Aalborg. Her fastslår Mette Frederiksen, at regeringen vil gennemføre en bindende klimalov "inden jul":

- Jeg er stolt over at lede en af de regeringer, der kan kalde sig en af de absolut mest ambitiøse på jordkloden. Og jeg vil gerne i dag takke SF, Enhedslisten og de radikale. Det er jeres fortjeneste, at Danmark nu har en regering med det mål, at drivhusgasserne skal reduceres med 70 procent. Allerede i 2030. På bare ti år, siger Mette Frederiksen.

Ambitionen er så langt foran andre europæiske lande, at regeringen erkender, at man ikke kan fortælle, hvordan den konkret skal indfris. Derfor er pengene til de nødvendige tiltag heller ikke afsat.

Mette Frederiksen er dog overbevist om, at målet kan nås i løbet af ti år, hvis der sættes handling bag ordene:

- Derfor er vi nu i gang med at forpligte hele Folketinget på målet. En bindende klimalov skal være på plads inden jul, siger Mette Frederiksen.

Radikale vil have handling nu

De radikales leder, Morten Østergaard, er dog ikke tilfreds med handlingstempoet hos regeringen, som partiet for få måneder siden underskrev et forståelsespapir med.

Derfor har de radikale fremlagt et nyt udspil kaldet "Fra håb til handling", der rummer mål med overskrifter som "mindre udledning af CO2 fra landbrug og transport".

- Når vi føler behovet for at sætte de her mål konkret op, så er det også, fordi vi oplever, at socialdemokraterne synes, at forståelsespapiret er rigeligt: At det er en fireårsplan. Det er det altså ikke for os, sagde Morten Østergaard forud for weekendens landsmøder.

Morten Østergaard understregede samtidig, at de radikale ser forståelsespapiret som en aftale, hvor de fleste mål burde kunne implementeres i løbet af det første folketingsår.

Plastik skal være dyrere

Mette Frederiksen fastslår i sin tale, at klimaloven kun er begyndelsen:

- Vi kommer til at tage fat på udledningerne fra landbruget. En ny og grøn infrastrukturaftale. Flyselskaberne. Forskningen. El-biler. Energibesparelser i boligerne. Vi vil gøre mere for at bekæmpe luftforurening.

- Vi vil endnu mere vedvarende energi. Vi vil gøre plastik dyrere. Sikre mere natur. Mere skov. Styrke biodiversiteten. Passe bedre på drikkevandet, siger Mette Frederiksen.

Regeringen ventes at lave en såkaldt klimahandlingsplan ved siden af klimaloven. I handlingsplanen ventes regeringen at konkretisere, hvordan målsætningen om at reducere drivhusgasserne med 70 procent skal indfris.