Østergaard revser regeringen for at sidde på hænderne - vil se handling nu

De radikale er klar med 15 punkter, som de vil tage med til alle forhandlinger.

Efter knap tre måneder i regeringskontorerne skal Mette Frederiksen og hendes ministre til at komme i gang.

Sådan lyder budskabet nu fra et af de partier, der i slutningen af juni bragte Socialdemokratiet til magten efter folketingsvalget.

- Det haster vist ikke mere, end det jager for regeringen, siger Morten Østergaard, politisk leder i Radikale Venstre.

Østergaard er utålmodig, fordi han mener, at regeringen ikke endnu har sat handling bag de ord, der står i det forståelsespapir, som Radikale Venstre og Socialdemokratiet sammen med SF og Enhedslisten blev enige om i forbindelse med regeringsdannelsen.

Han nævner konkret klimaområdet som et eksempel. Her vil regeringen først lave en klimalov, og derefter - på den anden side af nytår - så sammenstrikke en handlingsplan, der skitserer, hvordan man kan opnå det, man har vedtaget i klimaloven.

Fint nok, siger Morten Østergaard:

- Men det må altså ikke betyde, at vi ikke gør noget her og nu.

Klar med konkrete klimatiltag

Ifølge den radikale leder bør der allerede på den kommende finanslov være tiltag, som bidrager til den grønne omstilling.

Inden valget var der i Folketinget bred enighed om at følge opfordringen fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer om i større omfang at udtage sårbar landbrugsjord. Der var også flertal for at øge mængden af elbiler frem mod 2030.

Derfor vil Morten Østergaard i efterårets finanslovsforhandlinger blandt andet kræve, at netop arbejdet med udtagningen af landbrugsjord begynder allerede nu, og at elbiler også fremadrettet skal være fritaget for afgifter.

- Hvis man på baggrund af danmarkshistoriens første klimavalg ikke også laver danmarkshistoriens første ægte grønne finanslov, så svigter man tilliden hos vælgerne, siger han.

- Det er ikke nok at vedtage en klimalov, som vi er blevet enige om i forståelsespapiret – eller en handlingsplan for den sags skyld. Forandringerne skal være indtruffet, næste gang vi møder vælgerne. Vi skal kunne se det om fire år.

Radikalt fokus på 15 punkter

De radikale ambitioner

Mindre udledning af CO2 fra landbrug og transport

Bedre beskyttelse af vores grundvand

Renere luft

Øget ligestilling på tværs af køn og baggrund

Større dansk engagement i Europa og verden

Mere…
skov og flere naturområder
genbrug, mindre afbrænding af affald
lige muligheder på tværs af landet

Flere…
børn trives
unge er i uddannelse og job
har et job
starter egen virksomhed
udenlandske talenter vælger Danmark til

Færre…
unge lider af stress, angst og depression
lever i fattigdom og hjemløshed
bor i udsatte boligområder, og flere minoriteter føler sig som en del af fællesskabet

Morten Østergaards opfordring til regeringen kommer forud for Radikale Venstres årsmøde, der afholdes lørdag og søndag i Nyborg.

Her vil han i sin tale til partifællerne præsentere i alt 15 punkter, som man i den kommende valgperiode kan holde Radikale Venstre op på. Når de i mål, er de en succes. Når de dem ikke, har de fejlet.

Punkterne strækker sig fra klima til integration til velfærd og internationalt samarbejde og indeholder blandt andet ambitioner om, at luften skal være renere, øget ligestilling mellem på tværs af køn og baggrund og færre fattige og hjemløse.

De er akkompagneret af en række parametre, så man konkret efter den nuværende regeringsperiode kan måle, om partiet har leveret, hvad de lovede.

Punkterne vil ifølge Morten Østergaard blive taget med til samtlige forhandlinger, som Radikale Venstre deltager i. Det, mener han, er nødvendigt for at sikre det politiske retningsskifte, partierne bag forståelsespapiret i sin tid blev enige om.

- Det virker som om, socialdemokraterne opfatter det som en fireårsplan, og der må jeg sige, at vi mener ikke, at der er politik nok i forståelsespapiret til en valgperiode. Derfor ser vi vores rolle som den drivende kraft i forhold til at få tingene til at ske, og jeg oplever omvendt, at socialdemokraterne ser som deres rolle at justere forventningerne til, hvad der kommer til at ske.

S afviser kritikken

Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen afviser, at den socialdemokratiske regering har siddet på hænderne. Han henviser til, at man alene i sidste uge landede både en aftale om den midlertidige børneydelse og budgetaftaler med regionerne og kommunerne.

At regeringen skulle se forståelsespapiret som en fireårsplan er heller ikke korrekt, mener han.

- Forståelsespapiret gav et grundlag for, at støttepartierne bakkede op, og at vi havde kigget hinanden i øjnene, inden vi dannede en regering. Men det udelukker ikke, at der kommer mere politik til, siger han og fortsætter:

- Men det er fint med mig, at de radikale er utålmodige. Inden længe er der forhandlinger om næste års finanslov, hvor der vi vil være god mulighed for at træffe beslutninger, der peger fremad, og som igen vil vise, at der er kommet et nyt flertal og en ny regering i Danmark. Vi lytter til de radikales ønsker, når de forhandlinger begynder.