Regeringen indgår aftale med regionerne og sløjfer omprioriteringsbidraget

- Med dagens aftale holder vi hånden under vores sundhedsvæsen, siger finansminister Nicolai Wammen.

Regeringen og Danske Regioner har i dag præsenteret en aftale om regionernes økonomi for 2020.

Her løftede finansminister Nicolai Wammen sløret for, at regionerne får 1,5 milliarder kroner ekstra. Samtidig fjernes omprioriteringsbidraget.

Med aftalen får regionerne cirka 1,5 milliarder kroner mere til sundhed, som blandt andet skal prioritere den stigende andel af ældre og børn samt give regionerne mulighed for at ansætte mere personale.

Regionerne ville ellers gerne have haft to milliarder kroner. Nicolai Wammen mener dog, at man må begynde et sted.

- Det, vi har sagt, er, at vi vil give et løft til vores sundhedsvæsen, og vi har nu taget det første store skridt. Vi er valgt for fire år, og det er et meget stort løft, vi har aftalt.

- Vi tager et skridt ad gangen, siger Nicolai Wammen.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), tager dog imod pengene med kyshånd.

- Det kommer ikke bag på nogen, at vi altid gerne vil have flere penge med hjem, men med 1,5 milliarder kroner ekstra har vi faktisk ekstra penge til den opgave, vi står med, og det er jeg ganske godt tilfreds med, siger hun.

Ikke alle udfordringer er løst

Regeringen fjerner samtidig det omprioriteringsbidrag på både sundhedsadministration og på det regionale udviklingsområde, som den tidligere regering indførte. Det går mere præcist ud på, at kommunerne skal skære én procent af de kommunale budgetter i årene 2016 til 2019, så regeringen selv kan prioritere pengene.

Det havde i 2020 betydet en besparelse på samlet 84 millioner kroner, der altså ikke kommer.

Ifølge Nicolai Wammen er alle udfordringer dog ikke løst med den ekstra pengeindsprøjtning.

- Derfor vil regeringen også fremlægge en sundhedsaftale på et senere tidspunkt. Også når det gælder psykiatrien, har vi ting, som vi vil præsentere senere, siger han.

De mest centrale punkter i aftalen om regionernes økonomi er:

  • De samlede regionale udgifter til sundhed og det regionale udviklingsområde løftes med 1,5 milliarder i 2020 i forhold til de fastlagte udgiftslofter.
  • Heraf udgør regional udvikling 24 millioner kroner som følge af afvikling af det såkaldte omprioriteringsbidrag.
  • Regeringen afsætter et driftstilskud på 100 millioner kroner i 2019 til Region Midtjylland til håndtering af ekstraordinære problemer afledt af indflytning i sygehusbyggeri.
  • Der etableres en fælles taskforce, som den kommende tid skal drøfte veje til at uddanne og ansætte mere social- og sundhedspersonale og flere sygeplejersker, at forbedre arbejdsforholdene, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, og sygefravær nedbringes, samt at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.
  • De regionale anlægsudgifter udgør 7,3 milliarder kroner i 2020. Der fastsættes et loft for anlægsudgifter (brutto) på 2,5 milliarder kroner med tillæg fra puljer med statsligt projekttilskud. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri udgør 4,8 milliarder kroner.
  • For at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 400 millioner kroner i 2020.