Radikale vil kræve flyafgift på regeringens første finanslov

Enhedslisten og SF er også positivt indstillede over for forslag om en forureningsafgift på fly.

Når den socialdemokratiske regering inden længe skal indlede forhandlinger om sin første finanslov, vil Radikale Venstre tage krav om en flyafgift med ind til bordet.

Det siger partiets kilmaordfører, Ida Auken.

- Klimaet er en af vores hovedmærkesager, og det vil til finanslovsforhandlingerne være en af vores allervigtigste krav, at man får taget fat på flytransporten, får gjort den grøn og ikke mindst får fundet nogle penge til alt det, vi går og snakker om, siger ordføreren til TV 2.

Fly skal betale for CO2-udledning

Konkret foreslår partiet at indføre en afgift, der afhænger af, hvor meget CO2 et fly udleder.

For hvert ton udledt CO2 skal flyselskabet betale 250 kroner i afgift, og det skal gælde alle fly, der letter fra Danmark.

- Fly er jo en dejlig transportform, men det er også en transportform, der vokser helt vildt, og som har en kæmpe konkurrencefordel frem for togene, som betaler afgifter på alle mulige måder. Så vi synes, det er fair, at flyene også skal betale en forureningsafgift. Og de penge vil vi så bruge til at investere i nye brændstoffer, så vi kan få grønne fly, siger klimaordføreren.

- Jeg tror egentlig, folk gerne vil betale for deres egen forurening og rydde op efter sig selv, fordi de godt kan se, at klimaforandringerne er vores tids største problem.

Flytrafik er stigende i Danmark

Selvom det måske er tilfældet, og at årets folketingsvalg blev omtalt som et klimavalg, kan det ikke ses på trafikken i de danske lufthavne.

Over 36 millioner passagerer enten landede eller lettede fra én af de større lufthavne i Danmark i 2018, hvilket er niende år i træk med en stigning.

Stigningen skyldes blandt andet, at selvom danskerne er klimabevidste, er det stadig meget abstrakt for os, og vi ved ikke, hvordan vi skal være det, fortæller adjunkt ved Aalborg Universitet Charlotte Louise Jensen, der forsker i misforholdet mellem vores klimaambitioner og vores adfærd i verden.

Men det handler også om tilgængelighed og praksis. Forskeren har eksempelvis undersøgt, om hun i stedet for at flyve kunne tage toget til Barcelona. Men det ville tage meget længere tid og kræve seks skift.

- Det handler meget om, at der skal være adgang til andre måder at rejse på. Det skal være tilgængeligt og praktisk. Hvis det giver mening i vores hverdagsliv, kan vi bedre vælge det, siger Charlotte Louise Jensen.

Og kigger man mod vores naboer i Sverige, ser det ud til, at en flyafgift kan være med til at få folk til at flyve mindre.

Landet har indført en mindre afgift for passagerer, og ifølge en rapport fra den svenske Transportstyrelsen har det sandsynligvis været med til at sænke antallet af flypassagerer i de første seks måneder, hvor afgiften har eksisteret. I den periode har antallet af passagerer været 690.000 lavere, end Transportstyrelsen forventede fra sine prognoser. Cirka halvdelen menes, står der i rapporten, at kunne forklares med flyskatten.

- Sammenfatningsvis er flytrafikken fra svenske lufthavne mindsket. Det beror på flere forskellige faktorer, hvoraf flyskatten er én af dem.

SF og EL positive over for forslag

Radikale Venstres forslag er ikke en passagerafgift som den svenske, som Ida Auken kalder ”helt blind”. Partiet vil i stedet have en afgift, der belønner de flyselskaber, der bruger grønne brændstoffer og fylder flyene helt op.

SF-formand Pia Olsen Dyhr synes, det lyder positivt, og bakker umiddelbart op om forslaget.

- Vi skal gøre mere for at nedbringe flybranchens klimabelastning. Den konkrete model må vi så diskutere, så den virker efter hensigten og ikke er socialt skæv, siger hun til Politiken.

Enhedslisten vil også gerne diskutere flyafgifter med finansministeren.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra finansminister Nicolai Wammen (S), men finansordfører i Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen roser de radikale for at komme med forslag til finansieringskilder.

- Det ser vi frem til at drøfte med de radikale. Det er velkendt, at vi har nogle bekymringer i forhold til flyafgifter, og dem har vi stadigvæk, siger han til Politiken.