Valg 2019

Løkke: - Glemte de ikke at snakke om, hvordan regningen skal betales

Venstres snart forhenværende statsminister kalder regeringsaftalen ukonkret.

Lars Løkke Rasmussen er ikke imponeret over de 20 dages mødevirksomhed, der gik forud for den politiske aftale, Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre blev enige om kort før midnat tirsdag aften.

Ironien var svær at skjule, da Venstres nu forhenværende statsminister på Twitter kommenterede på de erklæringer, der blev formuleret af de politiske ordførere ude foran Landstingssalen.

- Tillykke med aftalen. Men 20 dages forhandlinger for en rød-grøn ønskeseddel? Glemte de ikke at snakke om, hvordan regningen skal betales. Mange visioner, men desværre ufinansieret og ukonkret, skrev Lars Løkke Rasmussen.

Smalleste røde flertal har slået rekord

Tidligere på aftenen havde Lars Løkke Rasmussen undret sig over, at det kunne være så svært at nå frem til en form for enighed.

- "Vi kan lave noget med alle, men ikke alt med med nogen," hørte vi igen og igen i valgkampen. Nu har det smalleste røde flertal så slået rekord og forhandlet eksklusivt med sig selv i 20 dage bag lukkede døre og er på vej med en ny retning for halvdelen af Danmark. Lidt trist ..., skriver Venstres formand.

Politisk ordfører for de konservative, Mette Abildgaard, mener ligesom Lars Løkke Rasmussen, at Socialdemokratiet og dets støttepartier mangler at konkretisere aftalen.

- Sig mig, hvad har man egentlig lavet i de 20 dage, spørger hun på Twitter.

- Hvor mange kvoteflygtninge? Pas! Minimumsnormeringer på hvad? Pas! Hvad i stedet for Sjælsmark og Lindholm? Pas! Hvad skal finansiere gildet? Pas!

I en kort kommentar skriver fungerende økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA), at de røde partier "da blev enige om udgifterne", men at man dermed mangler at skaffe nye indtægter.

Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, beskylder tidligt onsdag morgen Mette Frederiksen for at begå løftebrud på udlændingeområdet. Det skriver han på Twitter.

- En tydelig beklemt Mette Frederiksen, mens Morten Østergaard sent tirsdag aften fortalte om de lempelser på udlændingeområdet, som de radikale har fået igennem... forstår man godt med de løfter, hun ellers havde givet i valgkampen.

Den aftale, som de røde partier har indgået, indeholder blandt andet et farvel til projektet med udrejsecenter Lindholm og en åbning for udenlandsk arbejdskraft. Minimumsnormeringer i daginstitutioner, fleksibel pensionsalder, modtagelse af kvoteflygtninge og klimamål med deadline i 2030 er andre centrale punkter.

Mette Frederiksen annoncerede først på natten, at hun onsdag middag vil gå til dronningen og orientere om et nyt flertal for en socialdemokratisk mindretalsregering.

Det er partierne nået til enighed om

 1. Planer om skrotte Lindholm

  Øen skulle have huset kriminelle udlændinge med udvisningsdom, men bliver muligvis ikke til noget. Der skal i stedet afsøres alternative muligheder. De dømte udlændinge skal dog heller ikke blive på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det er uvist, hvor det nye udrejsecenter skal placeres.

 2. Aftale om minimumsnormeringer i daginstitutioner

  Finansieringen er endnu ikke forhandlet på plads, men planen er, at minimumsnormeringer i daginstitutioner skal være fuldt indfaset i 2025. Normeringerne har været et af SF's centrale valgløfter. Der er heller ikke sat tal på normeringerne. 

 3. Danmark skal igen tage imod kvoteflygtninge

  Hvor mange er endnu ikke aftalt, men Danmark har tidligere taget imod 500 om året. 

 4. Nationale tests skal afskaffes

  De nationale tests i folkeskolen har mødt meget kritik. De tester elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag, og ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin. De skal nu afskaffes. 

 5. Børnefamilier skal væk fra Sjælsmark

  Børnefamilier skal væk fra Udrejsecenter Sjælsmark. Det skal understøtte, at ”børnene får så normalt et hverdagsliv som muligt,” står der i de fire partiers aftale. Et nyt udrejsecenter skal oprettes efter anbefalinger fra Røde Kors og en rapport fra Ombudsmanden.

 6. Der skal nedsættes en ydelseskommission

  På 12 måneder skal en kommission komme med bud på, hvordan forskellige ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal indrettes. Indtil der er en afklaring, indføres en midlertidig kontanthjælp til særligt udsatte familier.

 7. Grænsekontrollen bliver

  Der vil stadig være grænsekontol ved den dansk-tyske grænse, selvom de radikales Morten Østergaard har betegnet den som en del af ”symbolpolitikken”.

 8. Danmark skal leve op til Paris-aftalen

  Regeringen vil levere på klimaområdet, som var en af valgkampens helt store emner. Den har et mål om at efterleve kravene fra Paris-aftalen, som blandt andet foreskriver en CO2-reduktion på 70 procent frem mod 2030. 

 9. Mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

  Hvordan, arbejdsudbuddet skal håndteres i fremtiden, var en stor knast i forhandlingerne. Af aftalepapiret fremgår det, at virksomheder skal have nemmere ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. 

 10. Regionerne skal videreføres

  Den fungerende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), grundlagde dem, og han havde også planer om selv at afvikle dem. Men S-regeringen vil videreføre regionerne, så der fortsat er et "decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse", står der i aftaleteksten. 

 11. Afgifterne på tobak hæves

  Det bliver dyrere at ryge. Det stod klart allerede før valget, hvor nærmest alle partier ytrede ønske om at hæve priserne på tobak. Hvor dyr en pakke cigaretter i fremtiden bliver, vides ikke.