Valg 2019

Lindholm droppes, men paradigmeskiftet består, fastslår Mette Frederiksen

Som ny statsminister vil Mette Frederiksen igen åbne Danmark for kvoteflygtninge.

Det er vigtigt at holde fast i "den brede" udlændingepolitik. Det understregede Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, igen og igen forud for folketingsvalget 5. juni.

Det er lykkedes med den aftale, som Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten har indgået om en ny regering, mener S-formanden.

Hun fortæller blandt andet, at partierne i aftalen holder fast i det såkaldte paradigmeskift, der fokuserer på hjemsendelse frem for integration.

- Vi har fortsat et fokus på hjemsendelse og midlertidighed. Når du er flygtning og kommer til Danmark, så kan du opnå vores beskyttelse. Men når der er fred, så skal du hjem, siger Mette Frederiksen.

Paradigmeskiftet blev aftalt af VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med efterårets finanslov. Socialdemokratiet stemte for, da forslagene kom i Folketingssalen, men det var dog med forbehold for, at integrationsydelsen blev sat ned.

Lindholm droppes

Ifølge Mette Frederiksen vil de centrale stramninger af udlændinge- og retspolitikken stå fast under den nye S-regering.

Ud over paradigmeskiftet nævner hun blandt andet "straksopbremsningen" fra 2015, bandepakkerne og reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge.

Der er dog også steder, hvor S-regeringen vil lempe på en måde, som Dansk Folkeparti formentlig vil mene er i modstrid med paradigmeskiftet:

- Vi har set nogle eksempler på, at nogle flygtninge har mistet deres opholdsgrundlag, selv om de har et arbejde. Derfor giver vi nu en mulighed for, at en flygtning kan blive i Danmark, så længe de har det arbejde.

- Det kræver minimum to år ved samme arbejdsgiver, og at arbejdsgiveren ønsker at beholde vedkommende, siger Mette Frederiksen.

Som ny statsminister vil hun desuden igen åbne Danmark for kvoteflygtninge. Der dog ikke sat præcist antal på endnu. Men både i år og næste år skal Danmark tage kvoteflygtninge, oplyste De Radikales leder Morten Østergaard efter offentliggørelsen af aftalen.

Også den meget omtalte ø for afviste kriminelle udlændinge, Lindholm, vil blive droppet af S-regeringen. Men der er ikke udpeget et alternativ.

De dømte udlændinge skal dog heller ikke blive på Kærshovedgård, hvor de ifølge lokale beboere og butikker har skabt utryghed. Dermed skal borgmestre landet over måske ruste sig til et nyt opgør om, hvor de skal placeres.

Børn væk fra Sjælsmark

Også de afviste asylbørnefamilier på Sjælsmark vil få nye vilkår med den nye S-regering. Børnefamilierne skal væk fra Sjælsmark og flyttes til et andet udrejsecenter.

Mette Frederiksen siger om Sjælsmark:

- De er afviste asylansøgere, som i dag bor op ad et skydeterræn. Det kan vi gøre bedre.

I aftalen står der blandt andet:

- Det nye udrejsecenter skal indrettes efter anbefalingerne fra Røde Kors og Ombudsmandens rapport vedrørende forholdene på Sjælsmark.