Valg 2019

OVERBLIK: Her er støttepartiernes liste over krav til en S-regering

Mette Frederiksen kan formentlig se frem til svære regeringsforhandlinger.

Et politisk flertal har peget på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som kongelig undersøger, der skal forsøge at danne ny regering bag sig.

Socialdemokratiet har meldt ud, at de agter at danne en S-ledet ét-parti-regering.

Her er det mest realistiske scenarie, at det sker med støtte fra partierne i rød blok: Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Men forhandlingerne kan vise sig svære, da alle tre partier har krav til en ny regering, og særligt på den økonomiske politik og udlændingeområdet, vil de fire partier noget forskelligt.

Alt det skal Mette Frederiksen forsøge at få til at gå op under regeringsforhandlingerne, så det kan ende i en samlet aftale, der gør hende til landets næste statsminister.

Herunder kan du se, hvilke krav der er på blokken, når partierne mødes til forhandlinger den kommende tid.

SF's krav til en ny regering

SF mødte op til første møde med Socialdemokratiet med en liste med 15 forhandlingskrav. Ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr er der tale om "forhandlingskrav", ikke "ultimative krav".

Sociale ydelser: Kontanthjælpsloftet skal fjernes for at sikre, at der er færre fattige børn i Danmark, og integrationsydelsen skal afskaffes. Socialdemokratiet ønsker, at en ydelseskommission skal se på ydelserne, før der træffes en beslutning.

Minimumsnormeringer: SF har fastslået, at der skal være en plan for indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutioner senest ved finansloven. Ellers vil SF ikke stemme for en ny regerings første finanslov.

Ny klimalov: SF er gået sammen med de radikale, Enhedslisten og Alternativet om et særligt krav til klimaloven. De fire partier vil binde Danmark til en reduktion af CO2 på 70 procent i 2030. Socialdemokratiet er gået til valg på at reducere drivhusgasserne med 60 procent.

Udlændingeområdet: SF kræver blandt andet, at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge, og at de afviste asylbørn på Udrejsecenter Sjælsmark får bedre vilkår.

Enhedslistens krav til en ny regering

Enhedslisten mødte op med en række krav ved det første møde om en ny regering med Socialdemokratiet. Det er en samlet aftale, der skal underskrives, for at Enhedslisten kan støtte Mette Frederiksen som statsminister.

Bindende klimalov: Enhedslisten vil sammen med SF, de radikale og Alternativet i en klimalov binde Danmark til en reduktion af CO2 på 70 procent i 2030. Socialdemokratiet er gået til valg på at reducere drivhusgasser med 60 procent.

Sociale ydelser: Partiet ønsker at afskaffe kontanthjælpsloftet, som de mener har været med til at skabe øget ulighed og medført flere fattige børn i Danmark Også integrationsydelsen og 225-timers-reglen skal fjernes, mener Enhedslisten.

Udlændinge: Pernille Skipper siger, at Danmark skal føre "en mere human udlændingepolitik". Det indebærer blandt andet, at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge, og at de afviste asylbørn, der bor på Udrejsecenter Sjælsmark, skal ud derfra. Samtidig kræver Enhedslisten, at en ny regering overholder internationale konventioner og menneskerettigheder.

Radikale Venstres krav til en ny regering

Økonomisk politik: De radikale fører borgerlig økonomisk politik og ønsker reformer for at øge arbejdsudbuddet og sikre et større økonomisk råderum.

Udenlandsk arbejdskraft: Partiet vil sænke beløbsgrænsen for udenlandske medarbejdere fra lande uden for EU fra 417.800 kroner til 325.000 kroner og sætte pensionsalderen op for dem, der ikke er nedslidte.

Pension: Socialdemokratiet vil indføre en ret til tidligere tilbagetrækning for nedslidte. De radikale har stemt for en aftale om seniorpension med blå blok.

Flygtninge: De radikale vil tilbagerulle dele af "paradigmeskiftet", hvis hovedsigte er, at flygtninge udelukkende får midlertidigt ophold. Ellers vil de udtrykke mistillid. Partiet vil gerne modtage 500 kvoteflygtninge om året igen.

Klima: De radikale vil sammen med SF, Enhedslisten og Alternativet binde Danmark til en reduktion af CO2 på 70 procent i 2030. S er gået til valg på at reducere drivhusgasserne med 60 procent.

Sociale ydelser: Kontanthjælpsloftet skal afskaffes, og integrationsydelsen skal afskaffes.