Valg 2019

Spørgsmål om udlændingepolitik deler kandidaterne – også internt i partierne

Særligt et spørgsmål deler folketingskandidaterne - også internt i partierne. TV 2

Mere end 800 politikere har svaret på, om de mener, at den danske udlændingepolitik er for stram.

I TV 2s kandidattest bliver folketingskandidaterne stillet 42 landsdækkende spørgsmål, som de skal tage stilling til. Svarmulighederne er "helt enig", "delvis enig", "hverken eller", "delvis uenig" og "helt uenig".

Særligt i spørgsmålet om, hvorvidt ”den danske udlændingepolitik er for stram” var politikerne splittede, og det gjaldt også internt i partierne, hvor enkelte kandidater stemte helt modsat af de øvrige medlemmer af deres parti.

I alt har 833 folketingskandidater besvaret TV 2s kandidattest. Af dem var 367 helt eller delvist enig i, at den danske udlændingepolitik er for stram, mens 387 var helt eller delvist uenige i spørgsmålet. 76 folketingskandidater svarede hverken eller, og tre valgte slet ikke at svare.

Lars Christensen – Liberal Alliance – Helt enig

Lars Christensen, Liberal Alliance

Hos Liberal Alliance er de overvejende uenige i, at den danske udlændingepolitik er for stram, men fire kandidater skiller sig ud.

En af dem er Lars Christensen fra Fyns Storkreds, der er "helt enig" i, at reglerne er for stramme, som de er nu.

- Den danske udlændingelovgivning er blevet blandet sammen til en pærevælling. Særligt i forbindelse med familiesammenføringer rammer mange af de stramninger, der er blevet indført de seneste år, helt skævt. Vi ser danskere, der ikke kan få lov at vende hjem, når de har arbejdet i udlandet, og vi ser selvforsørgende familier, der må forlade landet, fordi deres barn, som er opvokset og har gået i skole i Danmark, pludselig bliver smidt ud. Jeg mener helt klart, at man bør vurdere sager mere individuelt i stedet for at mase alle ned i den samme kasse.

- Helt generelt er min holdning, at hvis man vil Danmark og kan forsøge sig selv, så skal man være velkommen i Danmark – og det gælder både med ægtefælle og børn. Samtidigt mener jeg, at Danmark selvfølgelig bør tage kvoteflygtninge igen. Vi skal hjælpe dem, der virkelig har brug for det, men landet skal ikke stå åbent for alle.

Mette Gjerskov – Socialdemokratiet – Delvis enig

Mette Gjerskov, Socialdemokratiet

I Socialdemokratiet er hovedparten helt på bølgelængde med den linje, der har været udstukket fra partiets ledelse, og dermed uenige i, at den danske udlændingepolitik er for stram. En stor del af partiets folketingskandidater har dog svaret hverken eller, og 13 har erklæret sig enige i, at den er for stram.

Mette Gjerskov stiller op i Sjællands Storkreds, og hun ikke er enig i den førte udlændingepolitik.

- Jeg mener, at Danmark skal tage sin del af kvoteflygtningene. Vi kan ikke være andet bekendt, og jeg håber, at resten af partiet snart kommer til den samme konklusion. Derudover mener jeg, at burkaloven er helt forkert. Det er symbolpolitik af værste skuffe, og så er det alt for tæt på borgerne. Politikere skal ikke lovgive om, hvad folk har på. Jeg vil hellere sende en socialarbejder end en betjent ud til en af de få kvinder i landet, der bærer niqab.

- Mine holdninger til området er offentligt kendt, og det har jeg betalt en pris for, men det er ikke noget, der har afskrækket mig. Vi som politikere skal sige, hvad vi mener, og stå ved det, og hvis jeg bliver stemt ind igen i næste uge, så er det en kamp, jeg vil fortsætte – uagtet hvad partiet mener. Det er ikke alle steder, man kan gå på kompromis.

Robert Dam – Nye Borgerlige – Delvis enig

Robert Dam, Nye Borgerlige

Hos Nye Borgerlige er de meget uenige i, at den danske udlændingepolitik er for stram. Faktisk er det kun én af partiets kandidater, der er af en anden holdning, og det er Robert Dam fra Bornholms Storkreds.

For ham handler det om, at stramningerne har grebet om sig, og at det får utilsigtede konsekvenser for almindelige danskere.

- Velfungerende børn, der har en dansk og en udenlandsk forælder, bliver smidt ud på stribe. Det mener jeg, er et meget klart eksempel på, at reglerne ikke fungerer. Mennesker, der ikke er Danmark til last, som bidrager, og som er en del af samfundet, skal have lov at være her. Danskere skal have lov at forelske sig og leve med dem, de vil. Det handler bare om, at de skal bidrage til samfundet og forsørge sig selv.

- Integration er et personligt ansvar, og hvis udlændinge bryder loven, så skal de ud af landet. Der er selvfølgelig en bagatelgrænse. Derudover mener jeg som grundregel godt, at vi kan begynde at tage kvoteflygtninge igen, men det er klart, at de som udgangspunkt skal hjem igen, når det er muligt.

Lars Arne Christensen – Det Konservative Folkeparti – Delvis enig

Lars Arne Christensen, Det Konservative Folkeparti

Hos de konservative, et af de tre regeringspartier, er der ikke overraskende stor opbakning til den førte udlændingepolitik, men også her er der enkelte, som skiller sig ud.

I Nordsjællands Kreds stiller Lars Arne Christensen op, og han mener, at vi bliver nødt til at stoppe med at skære alle over én kam.

- Det nationale og det internationale går hånd i hånd, og jeg mener i høj grad, at Danmark skal være en del af verden. Det betyder også, at vi engang imellem skal byde folk velkommen her. Der er mange regler, som ikke virker gennemtænkte, som ikke kan forsvares, og som gør livet kompliceret for både danske og udenlandske borgere i Danmark, der bidrager til samfundet.

- Det er helt almindelig konservativ politik, at vi skal tage imod FN’s kvoteflygtninge, og det synspunkt deler jeg fuldstændigt. Jeg mener desuden, at vi bør ændre måden, vi taler til og om andre kulturer. Vi skal ikke tage alt til os, men vi kan også lære noget af andre.

Malene Erenskjold – Enhedslisten – Delvis uenig

Malene Erenskjold, Enhedslisten

I Enhedslisten er langt de fleste enige om, at udlændingepolitikken er for stram, men for Malene Erenskjold fra Østjyllands Storkreds var det et både bredt og svært spørgsmål, som hun endte med at erklære sig uenig i.

- Jeg mener helt klart, at vi skal sikre bedre og ordentlige vilkår for flygtninge, der kommer hertil. Der er ingen tvivl om, at Danmark skal tage sin del af FN’s kvoteflygtninge. Og så skal vi tale ordentligt. Den retorik, der bliver brugt over for folk med anden etnisk herkomst end dansk i øjeblikket, hører ingen steder til.

- Danmark kan desværre ikke hjælpe alle, så jeg synes, at det er okay, at udlændingepolitikken er stram på nogle områder, så Danmark ikke bare er det nemme valg. Vi skal hjælpe dem, der trænger mest, men det nytter ikke noget, at alle kommer til Danmark.