Valg 2019

Venstre vil styrke erhvervslivet med 17 initiativer: - Pengene skal tjenes, før de kan bruges

Venstre fremlægger onsdag erhvervsudspil med 17 initiativer, der skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne. Se alle forslagene nederst i artiklen.

- Pengene skal tjenes, før de kan bruges.

Sådan lyder det i Venstres udspil "17 initiativer for et stærkere erhvervsliv", som statsminister Lars Løkke Rasmussen, finansminister Kristian Jensen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers onsdag fremlægger.

Lars Løkke Rasmussen mener, at der i valgkampen er blevet talt for lidt om, hvor pengene til nye politiske initiativer skal komme fra. Det vil Venstre rette op på med partiets erhvervsudspil:

- Vi står over for et klart valg, efter at Mette Frederiksen har gjort det klart, at hun vil basere sin økonomiske politik på partierne i rød blok.

- De vil lempe udlændingepolitikken, hvilket vil øge udgifterne og rokke ved fundamentet under dansk økonomi. Det vil betyde stigende skatter, det vil gøre Danmark fattigere og gøre råderummet mindre. Det kan blive dyrt for Danmark både økonomisk og på anden vis.

- Venstre vil en anden vej. Det er derfor, vi præsenterer 17 initiativer til et stærkere erhvervsliv, siger Løkke.

69 milliarder til velfærd

Centralt i udspillet er et løfte om at bruge 300 millioner kroner årligt på at lempe skatter og afgifter for erhvervslivet. Men udspillet rummer også mange andre initiativer, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han afviser, at Venstre er uambitiøs på erhvervslivets vegne, når partiet samtidig vil bruge samlet 69 milliarder kroner frem mod 2025 på velfærd. De mange milliarder skal gå til at sikre samme serviceniveau, selv om der kommer flere ældre.

- Vi har lagt en række spor ud, som eksempelvis aktiesparekonto, investorfradrag og andet. Så lægger vi på med puljen på 300 millioner kroner oven i, og vi skærper vores målsætning om at gå til angreb på byrder på erhvervslivet. Det vil gavne erhvervslivet.

- Og så må jeg minde om, at det råderum, som alle partier henviser til, kun eksisterer, hvis vi fastholder den økonomiske politik, vi fører, siger Lars Løkke Rasmussen.

OVERBLIK: Venstres 17 foreslåede initiativer

 1. Skattestop: Venstre går til valg på et skattestop, som betyder, at ingen skat eller afgift bliver sat op, uden at andre skatter eller afgifter bliver sat tilsvarende ned. Venstre har dog undtaget enkelte områder som boliger og tobak fra skattestoppet.
 2. Byrdestop: Venstre vil videreføre ”byrdestoppet”, så virksomhederne ikke pålægges nye byrder, men får lettet ”byrderne” med otte milliarder kroner frem mod 2025 i stedet for det nuværende mål på seks milliarder kroner.
 3. Stop for overimplementering: Venstre vil fortsætte arbejdet mod ”overimplementering” af EU-regler, der kan skabe byrder for virksomhederne og hæmme deres konkurrenceevne til skade for vækst og arbejdspladser i Danmark.
 4. Pulje til styrket konkurrenceevne: Venstre foreslår at afsætte en pulje på 300 millioner kroner om året til at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at sænke eller fjerne skatter og afgifter.
 5. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft: Beløbsordningen skal forbedres med en ny landespecifik ordning, hvor beløbsgrænsen sænkes fra en løn på de nuværende cirka 427.000 kroner om året til 350.000 kroner om året for arbejdstagere fra top-30-lande med det største investeringsflow til og fra Danmark.
 6. Gode uddannelser: Venstre vil fra næste år afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelse og undervisning og frigøre millioner af kroner til bedre uddannelse.
 7. Livslang læring og efteruddannelse: Venstre vil invitere til nye trepartsforhandlinger for at sikre et yderligere løft i danske medarbejderes viden og kvalifikationer.
 8. Bedre muligheder for medejerskab: Ordningen for medarbejderaktier skal styrkes, så en større del af medarbejdernes løn kan udbetales som medarbejderaktier.
 9. Flere investeringer i iværksættere: For at styrke iværksætterkulturen i Danmark og forbedre iværksætternes adgang til risikovillig kapital i startfasen skal investorfradraget forhøjes fra 400.000 til 800.000 kroner fra 2020 for direkte investeringer og 250.000 kroner for indirekte investeringer.
 10. Flere børsnoteringer i Danmark: Aktiesparekontoen skal forhøjes gradvist fra 50.000 kroner i 2019 til 200.000 kroner i 2022.
 11. Familievirksomheder skal blive på danske hænder: Bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder skal holdes på fem procent fra næste år.
 12. Iværksætteri på skoleskemaet: Entreprenørskabsundervisning skal være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser på hele området fra erhvervsuddannelserne til STX.
 13. Iværksætterorlov: Studerende skal have mulighed for at tage iværksætterorlov i en periode på op til et år i løbet af en videregående uddannelse mod ikke at modtage SU eller dagpenge.
 14. Førende på deleøkonomi: Venstre vil indgå aftale med deleøkonomiske tjenester i stil med aftalen med Airbnb.
 15. Mere forskning i grøn teknologi: Venstre vil øremærke to tredjedele af væksten i forskningsreserven til grøn forskning. Det vil ifølge Venstre øge den grønne forskning med én milliard kroner i 2025.
 16. Danmark som testland: Venstre vil undersøge mere fleksible udbud, som kan rumme de nyeste teknologiske løsninger, og så mindre virksomheder får bedre muligheder for at byde på offentlige opgaver.
 17. Verdensmål som dansk konkurrencefordel: Venstre ønsker at samle staten, erhvervslivet og organisationer til en trepartsdrøftelse om, hvordan man fremmer FN's 17 verdensmål.

Kilde: Venstres udspil "17 initiativer for et stærkere erhvervsliv".