EP-valg 2019

Politiker klager - blev bedt om at smide jakke i valglokale

Folketingskandidaten blev bortvist, da han havde et Venstrelogo på sin jakke.

En jakke er blevet midtpunktet i en strid mellem Folketingskandidaten Thomas Bak (V) og det socialdemokratiske byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, Ergin Øzer, skriver Frederiksborg Amts Avis

Striden begyndte søndag, da Thomas Bak skulle afgive sin stemme til Europa-Parlamentsvalget i Kokkedal, hvor Ergin Øzer var valgbestyrerformand.

Efter at have stemt faldt Thomas Bak i snak i valglokalet, hvor folk kunne se hans jakke, der har påtrykt Venstrelogoet og navnet Thomas Bak. Thomas Bak er tidligere byrådsmedlem i Fredensborg Kommune, og derfor oplever han ofte, at folk hilser på ham.

Samtalerne fik Ergin Øzer til at bede Thomas Bak om at tage jakken af, da det ikke er tilladt at agitere partipolitisk på valgstederne.

- Selvfølgelig må jeg ikke agitere partipolitisk på et valgsted. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg var højst syv til otte minutter på valgstedet, siger Thomas Bak til TV 2.

Han har nu sendt en klage til Fredensborg Kommune.

Overfor TV 2 bekræfter pressekoordinatoren i Fredensborg Kommune, at de har modtaget klagen.

Helt almindelig vælger

TV 2 har set Thomas Baks klage. Her henviser han til Frederiksborg Kommunes "Vejledning for valgstyrere, tilforordnede, administrative medarbejdere m.v.".

Her står: "Valgstyrere og tilforordnede vælgere må ikke bære emblemer, mærkater eller lignende, der angiver tilknytning til et bestemt parti, en bestemt kandidat eller giver udtryk for stillingtagen til politiske spørgsmål.”

- I søndags var jeg en helt almindelig vælger, og der er ingen regler for, hvordan en vælger går klædt, siger Thomas Bak.

I vejledningen fra Fredensborg Kommune står intet om, at valgtilforordnede kan bede vælgere forlade valgstedet på grund af deres påklædning.

Det stemmer overens med de overordnede retningslinjer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

TV 2 har været i kontakt med Christine Boeskov, der er valgkonsulent i ministeriet. På grund af klagesagen kan hun ikke tale om sagen i detaljer.

I stedet henviser Christine Boeskov til ministeriets valgvejledning, hvor det fremgår, at alle former for agitation er forbudt.

Der står videre: "Også holdningsmæssig påvirkning fra andre vælgere er omfattet af forbuddet. Det er dog forudsat i loven, at valgstyrerne alene skal skride ind, når manifestationerne er af en vis påtrængende karakter. At vælgere, der møder op for at stemme, bærer emblemer, mærkater eller lignende med opfordringer til at stemme på et bestemt parti eller en bestemt kandidat eller har deres mobiltelefoner, smartphones, tablets med videre tændte, er normalt ikke i sig selv nok til, at valgstyrerne skal skride ind."

Ingen agitation i valglokalet

Ifølge Frederiksborg Amts Avis ser valgstyrerformand Erkin Øzer anderledes på sagen. Til avisen fortæller Øzer, at Thomas Bak blev stående tæt på stemmeboksene.

- Hvis han havde stillet sig over i hjørnet med kaffe, havde jeg nok ikke reageret, men han stod tæt på valghandlingen og stemmeboksene, og reglerne er, at der ikke må være agitation i valglokalet. Det var ved at blive svært for vælgerne at afkode, for Thomas Bak er jo ikke bare en vælger - han er også folketingskandidat, siger Erkin Øzer.

Han forklarer videre, at flere begyndte at se det som et problem, at Thomas Bak blev stående i valglokalet.

- Derfor tog jeg en beslutning og gik over til ham for at sige, at han gerne måtte blive stående, men så skulle han ligge tage sin jakke af, siger Ergin Øzer.

Denne beslutning er der hjemmel til i Økonomi- og Indenrigsministeriets valgvejledning, hvor der står, at det "altid er en konkret vurdering, hvornår der er tale om valgagitation i strid med reglerne. Det er valgstyrerne (valgstyrerformanden), der skal påse, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation i valglokalerne."

Thomas Bak tog dog ikke sin jakke af.

- Jeg ligger ikke under for den slags, siger han.

I stedet forlod han valglokalet.

Tidligere klager

At politikerne klager over hinanden i Fredensborg Kommune, er ikke noget nyt. I 2011 klagede to socialdemokratiske valgbestyrere over Thomas Bak, der også var valgbestyrer. Klagen kom, da der opstod uenighed om, hvem der skulle udføre de forskellige opgaver.

Uenighederne førte Thomas Bak ind i valgbogen, efter den var underskrevet af de andre valgbestyrere. Det førte til, at Thomas Bak fik en såkaldt ”næse” af byrådet.