Valg 2019

Vælgere står i lange køer - i dag er sidste chance for at brevstemme til EP-valg

Torsdag er sidste dag, du kan brevstemme til EP-valget. Du kan stemme til folketingsvalget frem til 1. juni. Læs mere om, hvordan du brevstemmer her.

Hvis du har planlagt at brevstemme til valget til Europa-Parlamentet skal du flere steder væbne dig med en god portion tålmodighed – og muligvis også mad og drikkevarer.

Torsdag er nemlig sidste dag, hvor det er muligt at brevstemme til valget 26. maj, og ligesom det var tilfældet onsdag, er der lang ventetid for at kunne sætte sit kryds i flere af landets kommuner.

Onsdag var der lange køer i eksempelvis Aalborg, København, Slagelse, Høje Taastrup og Bornholm. I Slagelse var der således en ventetid på op til 41 minutter, og i Høje Taastrup Kommune undskylder kommunen for de lange ventetider, der skyldes ”at både Europaparlamentsvalget og folketingsvalget afholdes i forbindelse med højtider.”

Flere kommuner har torsdag derfor opsat flere stemmebokse for at imødekomme de mange brevstemmere, blandt andet har man i København opsat 16 ekstra, mens man i Slagelse har opsat to ekstra stemmebokse.

Hvordan og hvor kan jeg brevstemme?

Hvor kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme i alle landets kommuner. Det vil sige, at du ikke behøver at stemme i din egen kommune.

Du kan stemme på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også brevstemme på biblioteker og andre steder – kik på den pågældende kommunes hjemmeside for mere information om, hvor du kan brevstemme.

Hvis du er indlagt eller sidder i fængsel kan du også brevstemme – det kan du læse mere om her.

Hvis du er syg eller af andre årsager ikke kan forlade dit hjem, skal du ansøge din kommune om tilladelse. Det kan ikke længere lade sig gøre til valget til Europa-Parlamentet, men du kan stadig nå det til folketingsvalget. Du skal sende din ansøgning til din kommune senest 24. maj – men tjek for en sikkerheds skyld med din kommune, da nogle kommuner kan have sat en senere frist.

Hvornår er fristen for brevstemmer til EP-valget?

Fristen for at kunne brevstemme til valget til Europa-Parlamentet er 23. maj - tjek kommunens hjemmeside for at se, hvilket tidspunkt der kan stemme indtil.

Du kan brevstemme både til valget til Europa-Parlamentet og folketingsvalget på samme tid.

Hvornår er fristen for brevstemmer til folketingsvalget?

Fristen for at kunne brevstemme til folketingsvalget er til og med 1. juni 2019.

Du kan brevstemme både til valget til Europa-Parlamentet og folketingsvalget på samme tid.

Hvordan brevstemmer jeg?

Når du brevstemmer, behøver du ikke medbringe det valgkort, som du har fået med posten. Men du skal huske gyldig legitimation som dit pas, kørekort eller dit sygesikringsbevis. Når du møder op på stemmestedet, vil der være en person til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Du skal dog være opmærksom på, at der indtil videre kun vil stå partier på stemmesedlen til folketingsvalget, da det endelige overblik over, hvilke kandidater der stiller op hvor, ikke er på plads før cirka otte dage inden valget.

Hvis du vil stemme personligt inden da, skal du selv finde en kandidat i din kreds og skrive vedkommendes navn på sedlen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du har brevstemt på en kandidat, der siden flytter kreds – og du ikke afgiver en ny stemme, tæller din stemme på kandidatens parti.

Må jeg brevstemme flere gange?

Ja. Du må brevstemme alle de gange, du vil inden for fristen, hvis du ombestemmer dig undervejs. Hvis du brevstemmer flere gange, er det den sidste afgivne brevstemme, der gælder.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du brevstemmer, så kan du ikke stemme på valgdagen.

Hvordan brevstemmer jeg, hvis jeg er i udlandet?

Hvis du midlertidigt opholder dig i udlandet, kan du brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat.

Hvis du bor i udlandet har du som udgangspunkt ikke ret til at stemme til valg og folkeafstemninger.

Måtte droppe at stemme kort før mål

Mange vælgere stod også i Københavns Kommune i kø i op til to timer onsdag. Og det fik flere til helt at opgive at stemme.

Det gælder blandt andet Anders Alf, der efter halvanden time i kø på Københavns Hovedbibliotek - der er et at de ti steder, hvor man kan brevstemme i København - måtte vende om kort før mål, fordi han var ved at komme for sent til en jobsamtale.

Han oplyser til TV 2, at han ikke vil gøre forsøget igen torsdag, men at han har lavet sine planer om søndag, så han kan stemme på valgdagen i stedet.

- Så håber jeg på kortere kø på afstemningsstedet, skriver han i en besked til TV 2.

Flere brevstemmer end i 2014

I flere kommuner har antallet af brevstemmere - allerede inden fristen for brevstemning til Europa-Parlamentet er udløbet - sat rekord i forhold til tidligere valg.

Det gælder ifølge TV 2 Østjylland blandt andet i Aarhus Kommune, ligesom man også oplever en stigning i Københavns Kommune.

Tallet dækker over antallet af brevstemmer, og da man kan brevstemme flere gange – hvis man eksempelvis ændrer holdning – er stigningen ikke nødvendigvis udtryk for, at flere vælgere har stemt, oplyser Økonom- og Indenrigsministeriet til TV 2.

Ved det seneste folketingsvalg i 2015 lå brevstemmeprocenten på 8,7. Dermed fortsatte en stigning, der har været i gang et stykke tid - ved valgene i 2001 og 2005 var det under fem procent, der brevstemte.

Ekspert forventer ikke højere valgdeltagelse

Ifølge Rune Stubager, der er valgforsker ved Aarhus Universitet, betyder dét, der ligner et stigende antal brevstemmer, ikke nødvendigvis, at valgdeltagelsen til hverken EP-valget eller folketingsvalget bliver større.

- Mit gæt er, at der kan være nogen, der tænker, at de ikke kan stemme til folketingsvalget 5. juni – det kan de så få ordnet samtidig med, at de kan brevstemme til Europa-Parlamentet, så de ikke skal af sted to gange, siger Rune Stubager.

Dermed peger han på, at der efter i dag, hvor det er sidste mulighed for at stemme til EP-valget, kan være færre, der brevstemmer op til folketingsvalget.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, der varetager opgaverne ved de to valg, oplyser til TV 2, at der først kommer endelige tal for hele landet efter valgene.