Valg 2019

S klar med 10-års plan for psykiatrien

Det er ikke nok, men det er realistisk, opsummerer Mette Frederiksen Socialdemokratiets udspil til en ti-års plan for psykiatrien.

Gratis psykologhjælp til børn og unge med angst og depression, psykiatri-tilbud til psykisk syge med misbrug og psykiatrien skal på finansloven.

Det er nogle af elementerne i det lange seje træk, som Socialdemokratiet mener, der er behov for på psykiatriområdet. Partiet præsenterer torsdag en ti-års plan for psykiatrien med 11 tiltag.

Flere får brug for hjælp i psykiatrien

På syv år er der sket en fordobling af børn med psykiske diagnoser som adhd, autisme, depression eller angst.

9 procent af alle børn havde fået en psykisk diagnose i 2017, inden de gik ud af 9. klasse.

Antallet af børn og unge, som bliver behandlet i psykiatrien, er mere end fordoblet siden 2009. Næsten 32.000 børn og unge fik behandling i psykiatrien i 2017.

I samme periode steg antallet af patienter i voksenpsykiatrien fra 89.614 til 120.233 – en stigning på 34 procent.

Kilde: KL og Danske Regioner ifølge Socialdemokratiet

Planen for psykiatrien kommer ikke til at løse alle problemer på området med et snuptag, medgiver Socialdemokratiets formand. Men det er en nødvendig start for at komme problemer til livs på et område, som allerede koster meget på det menneskelige område, og som på sigt kan blive endog meget dyrt samfundsøkonomisk, lyder det fra Mette Frederiksen.

- Alt det, vi gerne vil på psykiatriområdet, kan vi ikke gøre fra den ene dag til den anden. Vi bliver nødt til at gøre det i den takt, hvor vi ved, at vi også kan rekruttere folk.

- Men det er i vores øjne nødvendigt både at sætte ind på det forebyggende område, styrke indsatsen for børn og unge og oprette flere sengepladser, så folk ikke bliver udskrevet, før de er færdigbehandlet, siger hun.

De 11 punkter i Socialdemokratiets psykiatriplan:

 1. Den pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR, red.) i skolerne skal udvides. PPR skal udøve opsøgende indsats i daginstitutioner, på skoler og uddannelsesinstitutioner og for eksempel kunne tilbyde både samtaleterapi og familierådgivning.
 2. Det skal blive gratis for alle 6-18 årige at få psykologhjælp, hvis man lider af let til moderat angst og depression og har fået en henvisning fra egen læge.
 3. Psykiatrien skal forhandles som en del af finanslovsforhandlingerne samt indgå i de årlige aftaler mellem stat, kommuner og regioner.
 4. Årligt sundhedstjek for mennesker med betydelige kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser.
 5. S vil, som en start, oprette 100 flere sengepladser i psykiatrien. Heraf skal der oprettes 50 helt nye sengepladser og frigøres yderligere 50 gennem en bedre udnyttelse af kapaciteten.
 6. S vil etablere en særskilt ungepsykiatri for unge op til ca. 25 år for at skabe fleksible overgange fra børnepsykiatri til ungepsykiatri og fra ungepsykiatri til voksenpsykiatri.
 7. Psykiatri skal fylde mere på den lægelige videreuddannelse, og flere læger skal ud i psykiatrien som en del af deres uddannelse.
 8. S vil udbrede ordning med brobyggere i kommunerne, som skal være tovholder på videre behandling, genoptræning, uddannelse, beskæftigelse og sociale forhold for både børn, unge og voksne.
 9. Udbredelse af botilbudsteams. Botilbudsteamet skal hjælpe patienten fra behandling i psykiatrien til deres botilbud - og fungere som en koordinerende og løbende tovholder for de mest syge borgere
 10. Der skal oprettes et samlet tilbud, hvor mennesker med både psykisk sygdom og misbrug kan behandles.
 11. S vil gøre mere for at sikre personale mod vold ved blandt andet at oprette og udbrede botilbudsteams og oprette udgående funktioner, hvor personalet i psykiatrien hjælper i de kommunale tilbud.

Mette F: Det er ikke nok, men det er realistisk

Socialdemokratiet regner med, at planen vil koste cirka en halv milliard kroner årligt. Finansieringen finder partiet i sin økonomiske plan frem mod 2025.

Fagfolk har ytret sig positivt om planen, men har samtidig peget på, at tiltagene slet ikke er nok til at løse problemerne. Blandt andet mener foreningen Bedre Psykiatris generalsekretær, Thorstein Theilgaard, at der er behov for to milliarder kroner årligt til psykiatrien.

Det afviser Mette Frederiksen ikke, for psykiatrien har været underprioriteret, mener hun. Men hun kan ikke finde to milliarder til psykiatrien.

- Vi har ikke to milliarder kroner, vi kan lægge om året til psykiatrien, for vi også er udfordret andre steder i sundhedsvæsenet. Så det her er det, vi mener realistisk kan lade sig gøre.

- Dermed siger jeg også, at jeg ikke påstår, at vi løser alle problemerne med dette udspil. Men jeg mener, at vi vil tage de næste og nødvendige skridt, siger hun.

Lyn-analyse

Socialdemokratiet og regeringens udspil minder meget om hinanden indholdsmæssigt. Det har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) også gjort opmærksom på. Beløbene er vel nogenlunde ens - en halv milliard om året. S vil så planlægge i ti år, mens regeringen nøjes med fem.

Det er en åben dør, der bliver slået ind i forhold til resten af Folketingets partier. Når røgen har lagt sig efter valget, og vi ved, hvad der sker med regionerne, så får vi brede forlig på det her område.  

Ros til flere punkter

Der er også ros til udspillet. Professor og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup, Poul Videbech, roser blandt andet overfor DR, at der skal oprettes et samlet tilbud, hvor mennesker med psykisk sygdom og misbrug kan behandles.

Mette Frederiksen sætter selv ord på den del i præsentationen af udspillet. Mange mennesker har såkaldte dobbeltdiagnoser - for eksempel et heftigt hashmisbrug samtidig med en psykisk lidelse.

- Der sker det i dag, at sådan et menneske får at vide; du skal have styr på dit hashmisbrug, før vi kan hjælpe dig i psykiatrien. Og ovre i misbrugsbehandlingen siger de; du skal lige udredes for din psykiske lidelse, før vi kan hjælpe dig.

- Vi kunne godt tænke os ét behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser, for gad vide, om de ikke hænger sammen? Vi bliver nødt til at hjælpe med begge dele, siger Mette Frederiksen.

Poul Videbech er enig:

- Det er simpelthen så vigtigt. Det er meget, meget almindeligt, at hvis man har psykisk sygdom, så finder man på at drikke alkohol eller tage stoffer for at dulme sine forfærdelige symptomer. Så falder man mellem to stole i dag, hvor ingen rigtigt vil tage ansvaret for at hjælpe en ud af den her problematik, siger han til DR.

Han roser også Socialdemokratiets forslag om, at lade finansieringen af psykiatrien indgå i finanslovsforhandlingerne, at psykiatrien skal fylde mere på lægernes uddannelser og forslaget, der skal skabe en bedre overgang, når patienter bliver udskrevet fra hospitalet.

Behov for sengepladser

"Ingen patienter skal udskrives for tidligt, fordi der ikke er sengepladser nok", lyder det også i Socialdemokratiets psykiatriplan.

Derfor skal der oprettes 100 ekstra sengepladser. Halvdelen er nye sengepladser, mens de sidste 50 skal findes ved bedre udnyttelse af kapaciteten.

Men det er overhovedet ikke nok, siger overlæge Gitte Ahle, der er formand for psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab, til Politiken. Der er brug for mindst 400 sengepladser mere, konstaterer hun.

Socialdemokratiet understreger, at de 100 sengepladser er "en start". De "skal ses som en begyndende udbygning af psykiatrien og som en del af den ti-års plan, som skal føre os derhen, hvor psykiatrien er ligestillet med andre sygdomsområder," lyder det i udspillet.

Den nuværende VLAK-regering satte i sin psykiatriplan fra 2018 525 millioner kroner af om året i fire år frem mod 2022 - i alt 2,1 milliarder.

Psykiatriens samlede budget er 8,7 milliarder årligt.