Flere end 1500 ulovlige valgplakater i én kommune - her er reglerne

16x9
Denne plakat blev pillet ned i Aarhus. Foto: TV 2 Østjylland.

I gennemsnit koster det 300 kroner per plakat, der skal tages ned.

De er overalt i gadebilledet i øjeblikket. Valgplakaterne.

Og det er ikke alle partier, der er lige gode til at overholde reglerne. Både i Aarhus og i København har kommunerne haft travlt med at pille valgplakater ned, fordi de hænger ulovligt.

I Københavns Kommune viser de seneste tal, at der har været et sted mellem 1500 og 2000 sager om ulovligt ophængte valgplakater.

I Aarhus Kommune oplever man samme problem. Her har man foreløbigt pillet 450 ulovligt ophængte plakater ned, mens man har fået borgertip om 150-175 yderligere plakater, der skal kigges på.

Venstre værst i Aarhus

Mens teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune ikke ønsker at sige, hvilke partier der er de værste syndere, vil den samme forvaltning i Aarhus Kommune gerne.

Til TV 2 Østjylland fortæller driftchef Kim Gulvad Svendsen, at Venstre topper listen med flest ulovligt ophængte plakater i Aarhus, mens de Radikale, Enhedslisten og Socialdemokratiet følger efter.

- Det er meget voldsomt, det vi oplever ved dette valg. Det er meget voldsommere, end noget jeg tidligere har oplevet, siger han til TV 2.

Skal hænges op på en forsvarlig måde

Der er flere ting, de frivillige fra de forskellige partier skal være opmærksomme på, når de hænger plakater op.

Dels er der regler for, hvornår de tidligst må hænges op, og hvornår de senest skal pilles ned.

Desuden skal de hænges op på en forsvarlig måde og må ikke hænges på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer, master, hegn med mere. Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for valgplakater.

Her må plakater ikke hænges op

På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.

I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 kilometer i timen.

I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 kilometer i timen eller derunder.

På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.

På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.

Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 meter fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten.

Lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.

Højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

I Aarhus Kommune er det firmaet Verdo, der står for at tage de mange ulovlige valgplakater ned. Det er partierne selv, der står for regningen.

- I gennemsnit koster det 300 kroner per plakat, der skal tages ned. Regningen for kommunens omkostninger ved nedtagningen deles mellem partierne ud fra, hvor mange ulovlige de havde oppe, siger Kim Gulvad Svendsen til TV 2 Østjylland.

Hos Venstre i Aarhus er bestyrelsesformanden ikke glad for at toppe listen over flest ulovlige plakater.

- Det er lidt en gåde, hvorfor det er sket. Vi har at gøre med frivillige og almindelige mennesker, som vil hjælpe i den gode sags tjeneste. De har nok ikke altid været lige opmærksomme på, om de overholder loven, siger Venstreformanden Susanne Green til TV 2 Østjylland.