LA vil bygge 11.000 nye ungdomsboliger

En fjerdedel af pengene til de nye boliger skal komme fra staten, hvilket skal sikre, at huslejen holdes nede på niveau med almene ungdomsboliger.

I et nyt boligudspil lægger Liberal Alliance op til, at der skal bygges 11.000 nye ungdomsboliger.

Partiet mener, at det i dag er for svært for studerende at finde en bolig i de store studiebyer, hvis man er tilflytter og ikke allerede har et netværk i byen.

Opførelsen af boligerne skal gå i gang allerede i 2020 og fortsætte de næste 12 år, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance.

- Det vigtigste er, at det skal være et sted, hvor man føler sig hjemme, ikke alt for langt fra sit studie, så man ikke skal bruge for mange penge på at transportere sig. Gerne sammen med en masse andre unge mennesker, så man har et socialt miljø at være i, og så til en pris, der er til at betale for en studerende.

Det skal være muligt dels ved privat finansiering og dels ved statslige tilskud, som skal bruges til at holde lejeprisen nede på et niveau, der svarer til almene ungdomsboliger. Ifølge ministeren kan det være en pris i omegnen af 3500 kroner om måneden.

Staten skal bidrage med en fjerdedel

Partiet lægger op til, at 75 procent af finansieringen skal komme fra private, mens resten skal komme fra en pulje, som private udviklere kan søge.

FAKTA: Grundejernes Investeringfond

Grundejernes Investeringfond (GI) er en selvejende institution, der blev oprettet ved lov i 1967.

Investeringsfonden administrerer og forvalter de midler, som private udlejere har pligt til at binde til boligformål.

Beløbene bindes i realkreditobligationer eller udlånes til forbedring og vedligeholdelse af udlejningsejendomme. Investeringsfonden yder også lån til en række formål inden for bolig- og byfornyelsesområdet.

I 2018 havde fonden en egenkapital på 1153 millioner kroner.

Kilder: Den Store Danske og GI's årsberetning 2018.

Det offentlige skal bidrage med cirka 2,7 milliarder kroner til puljen, hvoraf 1,2 milliarder findes ved at afvikle Grundejernes Investeringsfond i perioden 2020-2032, mens 1,5 milliarder hentes fra byfornyelsesmidlerne 2023-2032.

- Der skal bygges nye ungdomsboliger, og i dag er det alene kommunerne, der står for det, men staten skal også give sit bidrag. Men vi behøver ikke hæve nogen skatter for at gøre det. Vi kan finde pengene ved at bruge nogle penge fra ting, vi ikke synes er særligt vigtige, forklarer Ole Birk Olesen om partiets finansiering.

Ordningen skal ifølge ministeren støtte de private udbydere, der kan levere de bedste og fleste boliger for de penge, der er til rådighed.

Ekspert: Husleje skal bestemmes ved lov

Ifølge Curt Liliegren, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er der i dag "et skrigende behov" for flere studieboliger i særligt København og Aarhus.

Derfor vil 11.000 nye ungdomsboliger være en stor hjælp, selvom de skal bygges over en 12-årig periode, lyder vurderingen.

I forhold til huslejen er 3500 kroner om måneden et pasende niveau for studerende, men ligesom det var tilfældet i 2003-2008, hvor man også opførte private studieboliger, kan det blive nødvendigt at vedtage ved lov, at huslejen skal ligge på linje med huslejen i de almene ungdomsboliger.

- For vi skal lige huske, at når det er private aktører, der bygger boligerne, vil der som udgangspunkt være markedsleje, og så kan vi ikke være sikre på, at lejen lander på 3500 kroner. Derfor bliver det nødvendigt at lave regler i den lov, der nu skal komme, hvor man direkte bestemmer huslejefastsættelsen, siger Curt Liliegren.

I forhold til Liberal Alliances forslag til finansieringen understreger den boligøkonomiske ekspert, at de opgaver, som Grundejernes Investeringsfond varetager i dag, ikke bare forsvinder, bare fordi man nedlægger fonden. Derfor bliver man nødt til at se på andre løsninger hertil.