Valg 2019

Skattesvindel og hvidvask skal straffes hårdere, mener Enhedslisten

12 års fængsel skal afskrække økonomiske forbrydere fra at hvidvaske og begå skattesvig, mener partiet. Ekspert i hvidvask er skeptisk.

Økonomisk kriminalitet af særligt grov karakter skal straffes langt hårdere, end det bliver i dag.

Det mener Enhedslisten, som i et nyt udspil lægger op til, at der ændres i de afsnit af straffeloven, som handler om blandt andet skattesvindel og hvidvask.

Står det til partiet, skal paragrafferne udvides med en helt ny strafkategori, så hvor der i dag er “almindelig” og “grov” økonomisk kriminalitet, skal der tilføjes et “samfundsundergravende” med en strafferamme på op til 12 års fængsel.

Enhedslistens strafudspil

Økonomisk kriminalitet, der er så alvorlig, at den kan have en "samfundsundergravende effekt", skal straffes med op til 12 års fængsel. Det kan være hvidvask af store beløber eller skattesvig. I dag er strafferammen op til otte år. 

Derudover skal grov økonomisk kriminalitet, som dog ikke kan karakteriseres som samfundsundergravende, straffes med større bøder, end det er tilfældet i dag.

Når Enhedslisten bruger ordet "samfundsundergravende" mener de kriminalitet, som potentielt kan skade det danske finansielle systems legitimitet, og dermed også ramme almindelige danskere. 

- Vi synes, det generelt er utilfredsstillende, at det gennem flere år i stort omfang har været risikofrit at begå økonomisk kriminalitet. Opdagelsesrisikoen har været for lille, myndighederne har haft for få muskler, og strafferammen har været for lavt sat, siger Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, til TV 2.

Forældelsesfristen for den samfundsundergravende lovovertrædelse skal desuden være så lang som 15 år.

Derudover lægger Enhedslisten også op til, at bødestraffen for svindel forhøjes, så den i alvorlige tilfælde vil være op til to gange det beløb, der er svindlet for.

EL: Højere straffe har forebyggende effekt

Udspillet kommer kun få dage efter, Danske Banks hvidvaskskandale er blusset op igen.

Forhenværende administrerende direktør, Thomas Borgen, er sigtet for hvidvask i forbindelse med efterforskningen af sagen om de 1500 milliarder kroner, som er blevet filtreret gennem bankens estiske filial i en årrække.

Den tidligere direktørs hjem er blevet ransaget af Politiets Enhed for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK). Det samme gælder en række andre chefer i Danske Bank, heriblandt tidligere chefjurist Flemming Pristed, som også er sigtet.

Som det er i dag, er den maksimale straf for særlig grov økonomisk kriminalitet op til otte års fængsel i henhold til straffelovens paragraf 289.

Men det er så lavt, at det nærmest kan betale sig at spekulere i at begå alvorlig økonomisk kriminalitet, mener Enhedslistens Rune Lund.

Han forudser, at en højere strafferamme vil afskrække potentielle kriminelle fra overhovedet at begynde at hvidvaske eller begå skattesvig.

- Vi bliver nødt til at have en straf, der står mål med, hvor samfundsundergravende den her form for kriminalitet er. Vi vil straffe økonomisk kriminalitet langt, langt hårdere, når det ikke bare gør forbryderne rige, men også truer vores samfunds stabilitet, siger Rune Lund.

- Vi ved, at når vi har at gøre med økonomisk kriminalitet, så er det ofte velovervejet og nøje planlagt. Med en højere straf vil det indgå i overvejelserne, at man kan risikere at komme helt op til 12 års fængsel, siger han.

Ekspert: Næppe den store forskel

Tidligere på året indgik alle partier, undtagen Enhedslisten og Alternativet, en aftale om at stramme tilsynet mod finanssvindel. Da udtalte erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i en pressemeddelelse:

- Vi kan ikke garantere, at der ikke kommer flere sager, men efter at have kigget grundigt rundt i Europa efter inspiration kan vi stå inde for, at Danmark får et af de hårdeste tilsyn med finansiel kriminalitet, når tilsynet får taget de værktøjer i brug, som det nu får.

At Enhedslisten ikke var med i aftalen blev af Pelle Dragsted forklaret med, at selvom man var glad for en del af initiativerne, så efterlyste man stadig et opgør med den måde, den finansielle sektor er indrettet på.

Med Enhedslistens strafferamme på 12 år for samfundsundergravende økonomisk kriminalitet, vil Danmark ligge i den høje ende af de europæiske strafferammer, vurderer Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert fra rådgivningsvirksomheden Revisorjura.

Alligevel tror han ikke, at højere straffe kan gøre den store forskel, når det handler om at forebygge økonomisk kriminalitet i den størrelsesorden, som Enhedslisten går efter.

- At sætte straffen yderligere op har nok ikke den store betydning. Til gengæld betyder opdagelsesrisikoen meget i forhold til, at den kriminelle undlader at begå ny kriminalitet, siger han til TV 2.