Valg 2019

Paludan tidligere dømt for tilsvining af politiansat – brugte hovedskade som forsvar

Rasmus Paludan har ikke ønsket at udtale sig om sagen til TV 2.

Mandag kunne Radio24syv fortælle, at stifteren af partiet Stram Kurs, den yderligtgående islamkritiker Rasmus Paludan, i 2015 blev dømt for at tilsvine og fornærme en politimand.

Sagen var igennem både by- og landsretten.

I Københavns Byret blev Rasmus Paludan frifundet, mens han i Østre Landsret blev fundet skyldig og idømt ti dagbøder.

Under begge retssager forsvarede Rasmus Paludan sig med, at han havde pådraget sig et hovedtraume ved en ulykke i 2005, og det ændrede hans adfærd.

- Han har en mengrad på 25 procent og et erhvervsevnetab på 25 procent. Han fik ved traumet en adfærdsændring, således at han svært ved at klare konflikter, står der i udskriften fra Københavns Byret ifølge Ugeskrift for Retsvæsen.

Skrev tre mails til assistent

I sagen er Rasmus Paludan dømt for i tre e-mails til en politiassistent i januar 2013 at have omtalt ham som en "kriminel snothvalp", ”ulækker”, ”en ringe art” og "en fascistisk stormsoldat". Det fremgår ifølge Ugeskrift For Retsvæsen.

Politimanden havde behandlet en sag om tilhold mod Rasmus Paludan, og det var i den forbindelse, han kom med de nedsættende ord. Rasmus Paludan mente, politimanden var kriminel og havde løjet.

Det fremgår ikke, hvorfor Rasmus Paludan var indblandet i en tilholdssag. I mailen til politiassistenten gav Rasmus Paludan også udtryk for, at politiassistenten skulle have et seksuelt forhold til manden, der ønskede at blive beskyttet af et tilhold.

”Svært ved at tolerere andre menneskers fejl”

I byretten forklarede Rasmus Paludan, at han efter ulykken led af en depression i flere år.

Af udskriften fra landsretten fremgår det videre, at Rasmus Paludan fremlagde erklæringer fra en neuropsykologisk undersøgelse fra 23. marts 2008, en psykiatrisk speciallægeerklæring fra 9. juli 2008 og en neuropsykologisk forundersøgelse fra 2. september 2008.

Desuden oplyste Rasmus Paludan i retten, at han før færdselsuheldet havde meget lyse fremtidsudsigter, men at det ændrede sig efter uheldet.

- Han fik meget svært ved at tolerere andre menneskers fejl uden selv at blive meget frustreret. Det medførte blandt andet forsinkelse i hans studier og behov for bistand til at genoprette sociale kompetencer, forklarede han ifølge en udskrift fra landsretten.

- Han er nu blevet advokat og har fået en forretning op at køre. Frifindelsen i byretten var en stor lettelse, står der videre.

Frifindelsen stod dog ikke ved magt. Østre Landsret idømte Rasmus Paludan ti dagbøder på hver 400 kroner.

Af udskriften fra sagen fremgår det, at han beklagede, hvis nogen havde følt ubehag – herunder politiassistenten. Men ikke klagepunkterne, for ”det mener han”.

Bøder af Advokatnævnet

Det er imidlertid ikke den eneste gang, at Rasmus Paludan har været i clinch med politiet.

To gange i 2017 har Paludan i sin egenskab af advokat kaldt politifolk og anklagere for korrupte, mulige kriminelle og amatører på højt niveau. Det skriver DR på baggrund af aktindsigt hos Advokatnævnet.

Stifteren af Stram Kurs har i både februar og oktober 2017 modtaget bøder af Advokatnævnet for at have tilsidesat god advokatskik i sit professionelle arbejde som advokat og forsvarer i forskellige straffesager.

Advokatnævnet oplyser til DR, at begge sager er indbragt for domstolene.

Den ene bødesag er afgjort af byretten og venter på en afgørelse i landsretten. Den anden bødesag venter stadig på at komme for byretten.

Rasmus Paludan ønsker hverken at be- eller afkræfte DR's oplysninger om sagerne mod ham i Advokatnævnet.

Nedsættende bemærkninger

Sagerne mod stifteren af Stram Kurs stopper ikke her, for igen i år har Paludan været en tur igennem retssystemet.

I april i år blev Rasmus Paludan i Københavns Byret idømt 14 dages betinget fængsel for at have udtalt sig nedsættende om sorte mennesker i en video på Youtube.

En straf, han skal afsone, hvis han begår ligeartet kriminalitet inden for et år efter endelig dom - altså efter, han i givet fald også bliver dømt i Østre Landsret. Paludan har nemlig anket dommen.

Er opstillingsberettiget

Partiet Stram Kurs har indleveret nok vælgererklæringer til at blive opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg, og mandag har Økonomi- og Indenrigsministeriet erklæret, at vælgererklæringerne er gyldige.

Karina Kosiara-Pedersen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, mener ikke, at hverken dommen eller hovedskaden vil få indflydelse på hans deltagelse:

Når vælgerne har sammensat Folketinget, er det Folketinget, der tager stilling

Karina Kosiara-Pedersen, professor

- Når vælgerne har sammensat Folketinget, er det Folketinget, der tager stilling til, om alle kandidater er værdige, siger hun og tilføjer:

- Formuleringen er, at man er valgbar, medmindre man er straffet for en handling, der i almindelig omdømme gør en uværdig til at sidde i Folketinget. Derfor er det Folketinget selv, der afgør det, og hvis vælgerne har stemt en kandidat ind, er det jo vælgernes valg, siger hun.

Karina Kosiara-Pedersen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, mener ikke, at hverken Paludans dom eller hovedskade vil få indflydelse på hans deltagelse i Folketinget.

Ved seneste meningsmåling lavet af Megafon for TV 2 og Politiken står partiet til at få 2,7 procent af stemmerne. Målingen har dog en vis usikkerhed tilknyttet, da der arbejdes med en statistisk usikkerhed på +/- 1,1 procent. Altså ville Stram Kurs, ifølge målingen, efter alt at dømme få mellem 1,6 og 3,8 procent at stemmerne, hvis der var valg i morgen.

Rasmus Paludan stiftede år tilbage partiet Stram Kurs, der mener at have "den strammeste udlændingepolitik i Danmark". Han har tidligere udtalt, at "de (partiet red.) ikke vil have islam i landet". Budskabet spreder han på Youtube, hvor partiet har over 25.000 følgere.

Rasmus Paludan har afvist over for TV 2 at kommentere dommen fra 2015 og hans omtalte hovedskade.