Politik

Udvikling i Afrika truer sikkerheden i Europa og klimaet, siger minister

Ulla Tørnæs vil italesætte overbefolkningen med de lande, der får bistandsstøtte af Danmark.

Jordens befolkning tæller i dag cirka 7,7 milliarder mennesker, men allerede i 2050 er dét tal ifølge FN steget til knap ti milliarder.

Befolkningsvæksten verden over er voldsom, men ingen steder så voldsom, som den er i Afrika.

Det bekymrer den danske minister for udviklingsbistand, Ulla Tørnæs (V). Hun mener, at befolkningsvæksten i Afrika er så stor, at den truer sikkerheden i Europa og det globale klima.

- Hvis vi ikke får vendt udviklingen, risikerer vi at stå med en demografisk bombe, sådan som den franske præsident, Emmanuel Macron, har advaret om. Befolkningsvæksten er en potentiel sikkerhedspolitisk trussel. For Afrika og for Europa, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Hun tilføjer, at befolkningstilvæksten skal ned, mens den økonomiske vækst skal stige. Ellers vil det gå galt.

I Afrika er der frem til 2050 udsigt til en fordobling af befolkningstallet og endnu en fordobling frem mod 2100.

Økonomisk hjælp eller sanktion

Ulla Tørnæs er klar til at adressere problemet direkte med de fattige lande, der modtager bistand fra Danmark. Noget, som Danmark ikke har haft tradition for at gøre.

- Det er et meget følsomt og meget kontroversielt emne. Men vi er nødt til at have et langt stærkere fokus end hidtil. Det kunne være at indtænke økonomiske incitamenter for at få bedre styr på befolkningsudviklingen, siger ministeren.

Hun peger på muligheder som at garantere familier, der ikke får mere end tre børn, uddannelse til deres børn. Eller at begrænse økonomisk hjælp til familier med flere end fire børn.

Afviser forslag om etbarnspolitik

I sidste måned kom førende klimaforskere med et opsigtvækkende forslag om at indføre etbarnspolitik i lande med rigtig mange unge for at komme klimaudfordringen til livs.

En etbarnspolitik som den kinesiske, hvor det fra 1979 til 2015 kun var lovligt at få ét barn.

- Problemstillingen er, at der bliver flere mennesker, og at vi bliver rigere, hvilket fører til stigende forbrug og udledning af CO2 og andre klimagasser. Så jo færre mennesker, der er til at øge forbruget, jo mindre vil problemet være, sagde professor fra Aarhus Universitet og medlem af FN’s klimapanel, IPCC, Jørgen E. Olesen til Ritzau.

Men den løsning afviser Ulla Tørnæs.

- En etbarnspolitik, som man har haft i Kina, vil stride mod fundamentale menneskerettigheder, så det vil vi ikke være bannerførere for. Men det er nødvendigt at adressere befolkningsvæksten, også i vores udviklingspolitik, siger Ulla Tørnæs i Jyllands-Posten.

Hun vil især fokusere på løsninger som kvinders rettigheder, prævention, bedre uddannelse til kvinder, bedre seksualundervisning og bekæmpelse af børneægteskaber. Hun understreger dog, at hun ikke vil stille ultimative krav til landene.