EP-valg 2019

Pernille Weiss: Jeg er mest kendt for at være ukendt

Sygeplejerske, sexolog og selvstændig erhvervsdrivende. Mød Pernille Weiss, spidskandidat for Det Konservative Folkeparti.

Valget til Europa-Parlamentet

Der er valg til Europa-Parlamentet 26. maj.

Der skal vælges 14 danske medlemmer til parlamentet, hvor der i den nye periode skal sidde i alt 705 medlemmer.

13 indtager deres pladser 2. juli, mens det 14. medlem starter, når Storbritannien forlader EU.

Medlemmerne bliver valgt for en femårig periode.

Europa-Parlamentet er medlovgiver og har sammen med Ministerrådet beføjelse til at vedtage og ændre lovforslag. Det fører desuden tilsyn med arbejdet i Kommissionen og andre EU-organer. 

Hun er uddannet sygeplejerske og sexolog, har en kandidatgrad i sundhedsvidenskab, en mastergrad i innovation og ledelse, og så er hun selvstændig erhvervsdrivende og sidder i adskillige bestyrelser.

Det eneste, Pernille Weiss, i modsætning til de øvrige spidskandidater, ikke har, er erfaring med toppolitik.

Som spidskandidat for Det Konservative Folkeparti til europaparlamentsvalget afløser hun endda en af de mest erfarne, Bendt Bendtsen, der har siddet i Europa-Parlamentet de seneste to perioder.

Pernille Weiss har snuset til politik som amtspolitiker på Fyn fra 1996 til 2004, og i 2001 kunne hun have fået en plads i Folketinget, men trak sig inden valget, fordi hun ville satse på sin uddannelse og familie.

Den manglende erfaring kom til udtryk for nyligt i et interview i Berlingske, hvor hun slog fast, at ti millioner afrikanere som arbejdskraft i Europa ikke skræmte hende og endda var nødvendigt for Europa.

Den melding gik stik imod partiets politik, Weiss blev sat på plads af ledelsen og måtte undskylde sin udtalelse.

En dårlig start på valgkampen, den 51-årige mor til tre nu skal forsøge at rette op på.

Pernille Weiss afløser Bendt Bendtsen som konservativ spidksandidat.

Du er ny i forhold til EU og har heller ikke siddet i Folketinget. Hvorfor stiller du op?

- Mit liv giver mig mulighed for at gøre det nu. Jeg har en alder og en bunke erfaringer og kompetencer, som gør, at jeg har noget at byde ind med i forhold til de politiske udfordringer, vi står med i Europa.

- Især klimadagsordenen og migrationsudfordringen er de helt store sager, som har brug for politikere, der også har en fortid fra det virkelige liv, hvor borgerne har deres hverdag. Tiden er simpelthen den rigtige for mig.

Fakta K

Nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet:

Bendt Bendtsen

Top 3-kandidater til valget:

Pernille Weiss

Ali Aminali

Jens Kindberg

Valget i 2014:

9,1 % af stemmerne, en tilbagegang på 3,6%

Hvorfor stiller du så ikke op til Folketinget i stedet for?

- Det hænger sammen med de to store udfordringer, klimaet og migration. De sager kan jeg bedst påvirke i EU. Samtidig har jeg i de sidste 15 år arbejdet i det private både som ansat og leder, og i de sidste 11 år som ejer af min egen virksomhed, og erhvervspolitik er i høj grad også påvirket af EU-politikken. Så hvis jeg skal sætte den erfaring i spil, hvor den kan gøre en forskel, er det i EU.

Hvilke tre mærkesager vil du kæmpe for i EU, hvis du bliver valgt?

- Klimaet er opgaven: Mennesker og systemer skal være bedre til at løse den, for naturen reparerer ikke sig selv.

- Udfordringen er migration: Befolkningstallet stiger eksplosivt, hvilket sætter folkevandringer i gang. Udfordringen består i, hvordan vi skal dele verdens ressourcer.

- Værktøjskassen til at løse de to udfordringer består af handels- og erhvervspolitik. Hvordan kan vi indrette Europa, så det bliver attraktivt at drive virksomhed, så der bliver skabt arbejdspladser, der kan følge med den globale udvikling?

Du skal afløse Bendt Bendtsen. Hvordan vil du løfte arven fra en så erfaren politiker?

- Måden, jeg gør det på, er ret Bendt Bendtsen’sk. Det er at tage rundt og snakke med folk. Lige siden jeg blev spidskandidat, har jeg besøgt over 70 virksomheder og har været med i mange debatter.

- Jeg er ikke lige så kendt som Bendtsen, men jeg er så kendt for at være ukendt. Min store kvalifikation, synes jeg, er, at jeg ikke har været fuldtidspolitiker de sidste 35 år. Jeg har en fortid af en vis tyngde i dansk erhvervsliv, så jeg føler mig godt kvalificeret, ikke bare fordi jeg er et kendt navn, men netop fordi jeg kommer med en nysgerrighed på, hvorfor man gør, som man gør.

Samarbejdsgruppe i parlamentet

Europa-Parlamentets medlemmer er placeret i politiske grupper efter politisk tilhørsforhold.

Der er i øjeblikket otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Der kræves 25 medlemmer til at danne en politisk gruppe og mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret i gruppen. 

De Konservative er medlem af den største gruppe i parlamentet, Det Europæiske Folkepartis Gruppe.

Hvordan vil du karakterisere danskernes forhold til EU?

- Jeg vil gerne skubbe myten om, at EU-stoffet ikke interesserer borgerne, for det er vitterligt ikke det, jeg oplever. Jeg har som spidskandidat rejst meget rundt i Danmark, og jeg oplever et tavst og snusfornuftigt flertal af borgere, der især interesserer sig for mine tre mærkesager, og som ærgrer sig over, at den nationale politik fylder så meget.

- EU fylder ikke meget i mediebilledet, men det er nok, fordi medierne er fysisk tæt på de 179 hjemlige politikere i forhold til de 13 danske europaparlamentsmedlemmer, der sidder sammen med cirka 750 kolleger i Bruxelles og laver masser af lovgivning.

Hvordan ser du EU’s nuværende form som institution?

- EU er placeret i et paradoks. Der er i Danmark og mange andre lande en overvejende positiv tilgang til EU og en positiv konstruktiv tilgang til, hvordan vi kan bruge EU til at løse udfordringer som klima og migration. På den anden side er der et meget larmende mindretal af nationalister og egoister af korrupte politikere, som udfordrer de demokratiske principper, og som blokerer for løsninger.

- Så EU er ved en skillevej, hvor dem, der er sande demokrater skal vise et stærkere og tydeligere håndværk og holde fokus på at skabe løsninger. Og samtidig overbevise det larmende mindretals vælgere, som bliver begejstret af typer som Viktor Orbán og Matteo Salvini, at det er inde på midtbanen af europæisk politik, problemerne bliver løst på en ordentlig og bæredygtig måde.

I hvilken retning håber du, at EU vil udvikle sig i næste valgperiode?

- Jeg vil meget gerne være med til at åbne endnu mere op, så Europarådet eksempelvis bliver mere transparent. Parlamentet er jo på mange måder pivåbent og demokratisk, men den viden har folk ikke, og hvis man alligevel ved det, hvordan skal man så følge med?

Spidskandidaterne til Europa-Parlamentet

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

 • 34 år.
 • Fik 63.673 personlige stemmer ved EP-valget i 2014.
 • Dengang afløste hun Søren Søndergaard.
 • Medlem af Enhedslisten.
 • Uddannet cand.soc. i virksomhedsledelse og bachelor i matematik og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitet.
 • Har været organisationskonsulent i Pædagogstuderendes Landssammenslutning og sekretariatsleder for Erhvervsskolernes Elev-Organisation.
 • Bor på Amager med sin mand Christian Bierlich og datteren Stella.

Læs mere om Rinja Ronja Kari her.

Foto: TV 2

Margrete Auken

Margrete Auken

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti

 • 74 år.
 • Stiller op til sin fjerde valgperiode i Europa-Parlamentet.
 • Har været medlem af Folketinget i 1979-1990 og i 1994-2004.
 • Fik 153.072 personlige stemmer ved seneste EP-valg i 2014.
 • Udannet teolog og sognepræst.
 • Mor til folketingsmedlem og tidligere minister Ida Auken.
 • Gift med litteraturhistoriker Erik A. Nielsen.

Læs mere om Margrete Auken her.

Foto: TV 2

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod, Socialdemokratiet

 • 45 år.
 • Stiller op til sin anden periode i Europa-Parlamentet.
 • Fik 170.739 personlige stemmer ved EP-valget i 2014, næstflest af alle.
 • Medlem af Folketinget fra 1998 til 2014, valgt på Bornholm.
 • Bachelor i socialvidenskab fra Roskilde Universitet i 2004 og Master of Public Administration fra Harvard University i 2007.
 • Har arbejdet som ungdomsskolelærer på Nexø Ungdomsskole og lærervikar på Svaneke Skole, på Bornholmstrafikkens færger og som projektkoordinator i international afdeling på Socialdemokraternes partikontor.

Læs mere om Jeppe Kofod her.

Foto: TV 2

Pernille Weiss

Pernille Weiss

Pernille Weiss, Det Konservative Folkeparti

 • 51 år.
 • Afløser Bendt Bendtsen som spidskandidat.
 • Uddannet sygeplejerske, kandidat i sundhedsvidenskab på SDU og har en master i Ledelse og Innovation fra CBS og Institut for Uddannelse og Pædagogik.
 • Har arbejdet som markedsansvarlig for COWI Sundhed, har været chef for Arkitema Sundhed og stiftede i 2008 virksomheden ArchiMed.
 • Har været amtsrådsmedlem i Fyns Amt fra 1996-2004 og var medlem i Dansk Sygeplejeråd i seks år.
 • Har forsøgt at komme Folketinget for Det Konservative Folkeparti uden held.
 • Bor på Christianshavn og er mor til tre voksne børn.

Læs mere om Pernille Weiss her.

Foto: TV 2

Mette Bock

Mette Bock

Mette Bock, Liberal Alliance

 • 61 år.
 • Medlem af Folketinget siden 2011 og er nuværende kultur- og kirkeminister.
 • Har tidligere været medlem af Det Radikale Venstre og SF.
 • Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og mag.art. i filosofi fra Odense Universitet.
 • Har blandt andet arbejdet som programdirektør i DR, prorektor for videnspredning ved Aahus Universitet, adm.dir. og chefredaktør for JydskeVestkysten, som journalist på Jyllands-Posten og direktør for Muskelsvindfonden.
 • Søster til udenrigsminister Anders Samuelsen.
 • Er gift med seminarielektor Hans Jørn Bock.

Læs mere om Mette Bock her.

Foto: TV 2

Peter Kofod

Peter Kofod

Peter Kofod, Dansk Folkeparti

 • 29 år.
 • Uddannet lærer.
 • Valgt til Folketinget i 2015.
 • Går under navnet 'mini-Tulle' for sin lighed med Kristian Thulesen Dahl.
 • Afløser Morten Messerschmidt, der i 2014 slog alle rekorder i personlige stemmetal, som spidskandidat.
 • Er gift med bulgarske Vasileva Hristov, hvis efternavn han har tilføjet sit.

Læs mere om Peter Kofod her.

Foto: TV 2

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard, Venstre

 • 54 år.
 • Valgt til medlem af Europa-Parlamentet første gang i 2009.
 • Blev ikke valgt ved seneste valg, trods 44.010 personlige stemmer, men overtog Ulla Tørnæs’ mandat i 2016.
 • Blev valgt som spidskandidat for Venstre foran blandt andre Søren Gade.
 • Uddannet journalist.
 • Har arbejdet som journalist på Jyllands-Posten og på DR som reporter og studievært på TV-Avisen.
 • Stiftede i 2005 kommunikationsbureauet Løkkegaard Kommunikation.
 • Gift med Connie Dahl Løkkegaard.

Læs mere om Morten Løkkegaard her.

Foto: TV 2

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre

 • 52 år.
 • Fik ved EP-valget i 2014 76.390 personlige stemmer.
 • Fra 1998 til 2009 sad han i Folketinget for Radikale Venstre.
 • Har arbejdet som administrerende direktør for Foreningen af Danske Interaktive Medier.
 • Har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet.
 • Søn af forhenværende minister Niels Helveg Petersen.
 • Har netop udgivet bogen ’Nu skal Europa videre’.
 • Er gift med advokat Heidi Højmark Helveg

Læs mere om Morten Helveg Petersen her.

Foto: TV 2

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist, Alternativet

 • 43 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Er Alternativets EU-ordfører.
 • Stiller også op til Folketinget, men forlader sit mandat, hvis han vælges til Europa-Parlamentet.
 • Bachelor i design fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
 • Har arbejdet som underviser ved blandt andet Designskolen Kolding og Esmod Berlin og som International Brand Manager hos Bitte Kai Rand.
 • Bor sammen med sin ægtemand, Nicolai Østenlund, på Nørrebro.

Læs mere om Rasmus Nordqvist her.

Foto: TV 2

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten

 • 36 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Har været politisk ordfører, EU-ordfører og integrationsordfører for Enhedslisten.
 • Var i 2007-2008 i praktik hos Søren Søndergaard i Europa-Parlamentet.
 • Fra 2008 til  2010 var han medlem af forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU.
 • Bachelor i historie fra Københavns Universitet.

Læs mere om Nikolaj Villumsen her.

Foto: TV 2