EP-valg 2019

Nikolaj Villumsen: EU er udemokratisk og højreorienteret

EU svigter på store udfordringer, EU bestemmer for meget, EU's klimapolitik er katastrofal. Det mener Nikolaj Villumsen, Enhedslistens spidskandidat.

Enhedslistens første medlem af Europa-Parlamentet nogensinde kan blive Nikolaj Villumsen.

Valget til Europa-Parlamentet

Der er valg til Europa-Parlamentet 26. maj.

Der skal vælges 14 danske medlemmer til parlamentet, hvor der i den nye periode skal sidde i alt 705 medlemmer.

13 indtager deres pladser 2. juli, mens det 14. medlem starter, når Storbritannien forlader EU.

Medlemmerne bliver valgt for en femårig periode.

Europa-Parlamentet er medlovgiver og har sammen med Ministerrådet beføjelse til at vedtage og ændre lovforslag. Det fører desuden tilsyn med arbejdet i Kommissionen og andre EU-organer. 

Det er første gang, Enhedslisten stiller op til europaparlamentsvalget, partiet har altid støttet tværpolitiske Folkebevægelsen mod EU, men nu satser partiet på den 36-årige aarhusianer.

Nikolaj Villumsen har siddet i Folketinget i to perioder og har det europæiske stof inde under huden, da han er EU-ordfører for sit parti. Desuden var han i praktik hos Søren Søndergaard i Europa-Parlamentet i 2007-2088

Nikolaj Villumsen er bachelor i historie fra Københavns Universitet og har studeret digital design og kommunikation ved IT-Universitetet, men allerede som 14-årig trådte han ind i den politiske verden.

Han var aktiv i Operation Dagsværk-organisationen og Dansk Studerendes Fællesråd og var medstifter af Socialistisk Ungdomsfront. Hans aktivistiske og organisatoriske evner kom på prøve, da han havde ansvaret for at arrangere en klimademonstration i december 2009 ved COP15, og som samlede over 100.000 mennesker.

I 2011 blev Nikolaj Villumsen første gang valgt ind i Folketinget og er i dag næstformand i Enhedslistens folketingsgruppe

Her skulle han revitalisere Enhedslisten som en del af en ny generation med navne som Johanne Schmidt-Nielsen, Pelle Dragsted og Stine Brix efter et folketingsvalg i 2007, der var tæt på at blive en katastrofe for partiet.

Han bor i dag i Herlev med sin kæreste.

Det er første gang, Enhedslisten vil have en plads i Europa-Parlamentet. Hvorfor vil I det, og hvorfor gør du det?

- Vi ønsker at få en plads i Europa-Parlamentet for i samarbejde med den europæiske venstrefløj at kunne trække EU’s politik i en grøn, solidarisk og demokratisk retning. Personligt mener jeg, at det er afgørende, at vi kæmper for at redde klimaet, ikke bare i Danmark, men også på europæisk plan.

Ved dette valg er der flere venstrefløjspartier, end der nogensinde har været ved et EP-valg. Kan det medføre en risiko for kannibalisering af stemmer, og er der egentlig overhovedet forskel på de partier?

Enhed

Nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet:

Ingen – stiller op for første gang

Top 3-kandidater til valget:

Nikolaj Villumsen

Eva Flyvholm

Eva Milsted Enoksen

- Jeg tror jo, at der er mange, der er glade for, at de nu kan sætte kryds ved Enhedslisten ved et europaparlamentsvalg. Og jeg tror, at der er fint plads både til Folkebevægelsen mod EU’s tværpolitiske EU-modstand og til Enhedslistens venstreorienterede grønne politik.

- Og så er der en klokkeklar forskel på os og Alternativet. De vil overgive mest mulig magt til EU, og de vil afskaffe forsvarsforbeholdet, så Danmark risikerer at stå med i en kommende EU-hær. Det ønsker vi ikke. Vi ønsker, at beslutninger træffes tættest muligt på borgerne. Der skal være et europæisk samarbejde for at løse de grænseoverskridende problemer, men også for at beskytte og udvikle nærdemokrati.

Hvilke tre mærkesager vil du kæmpe for i EU, hvis du bliver valgt?

- Absolut førsteprioritet er at kæmpe for at redde klimaet. EU’s ambitioner for at reducere CO2 er katastrofalt lave og slet ikke nok til at leve op til Paris-aftalen. Ambitionerne skal hæves, og vi skal sikre konkret klimahandling. Det handler om at få smækket kassen i, så der ikke gives EU-støtte til kul og fossile brændstoffer og i stedet investere i vedvarende energi. Og så vil vi have en europæisk togfond, så vi får skabt et alternativ til flyrejser i Europa.

Hvordan vil du karakterisere danskernes forhold til EU?

- EU træffer jo nogle enormt store beslutninger, der har voldsomme konsekvenser for Danmark. Derfor er der alt for lidt fokus på EU-politikken i den generelle politiske debat. Det håber jeg at kunne være med til at påvirke.

- Derudover svigter EU kampen mod skattely. Man sidder på lukkede møder og frikender samtlige skattely inden for EU, sågar et skattely som Panama. Det er absurd, og det viser, at der er behov for endnu mere EU i debatten.

Det kan virke paradoksalt, at Enhedslisten stiller op til EU-Parlamentet, når I er modstander af EU. Hvordan hænger det sammen?

- Enhedslisten er grundlæggende modstander af den udemokratiske og højreorienterede måde, man har valgt at indrette EU-samarbejdet på. Vi har et ønske om at trække politikken mest muligt i vores retning. I 25 år har vi siddet i Folketinget, hvor vi har forsøgt at påvirke EU’s politik og den politik, Danmark har ført i EU. Nu ønsker vi sammen med den europæiske venstrefløj at gøre det samme i Europa-Parlamentet.

Så når du er inden for murene i parlamentet, så vil du arbejde for at mindske EU’s betydning. Hvordan vil du gøre det?

Samarbejdsgruppe i parlamentet

Europa-Parlamentets medlemmer er placeret i politiske grupper efter politisk tilhørsforhold.

Der er i øjeblikket otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Der kræves 25 medlemmer til at danne en politisk gruppe og mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret i gruppen. 

Enhedslisten vil ligesom Folkebevægelsen mod EU tilslutte sig GUE/NGL, Den Europæiske Venstrefløjs Gruppe/Nordisk Grønne Venstre, den femtestørste gruppe i parlamentet.

- EU bestemmer alt for meget. Jeg synes, det er helt grotesk, at man blander sig i, hvordan vi indretter vores arbejdsmarkedsmodel og velfærdssamfund. Der er et enormt stort pres på danske arbejdspladser og på danske landeveje i form af social dumping, udnyttelse og underbetaling af vores udenlandske kolleger. Det skyldes jo EU-regler, og det skal vi have stoppet sammen med vores partnere i parlamentet.

I vil gerne sidde i Europa-Parlamentet, men I tror ikke, at EU som institution kan være løsningen på de mange problemer, Europa står med?

- EU svigter jo fuldstændig over for de grænseoverskridende problemer, vi har. Vi står over for en række akutte problemer i EU, som man slet ikke løfter. Vi vil netop kæmpe for et samarbejde i Europa, som gør noget ved de grænseoverskridende problemer, men som også trækker beslutningerne tættere tilbage på borgerne, så de får indflydelse på deres egen hverdag.

I hvilken retning håber du, at EU vil udvikle sig i næste valgperiode?

- Jeg håber meget, at EU kommer ind i klimakampen. Lige nu står EU’s regler i vejen for den nødvendige grønne omstilling. Vi skal i mål med en omstilling af vores samfund i en bæredygtig retning, for ellers kommer klimaforandringerne ud af kontrol, hvilket vil få katastrofale konsekvenser for vores fremtid.

Spidskandidaterne til Europa-Parlamentet

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

 • 34 år.
 • Fik 63.673 personlige stemmer ved EP-valget i 2014.
 • Dengang afløste hun Søren Søndergaard.
 • Medlem af Enhedslisten.
 • Uddannet cand.soc. i virksomhedsledelse og bachelor i matematik og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitet.
 • Har været organisationskonsulent i Pædagogstuderendes Landssammenslutning og sekretariatsleder for Erhvervsskolernes Elev-Organisation.
 • Bor på Amager med sin mand Christian Bierlich og datteren Stella.

Læs mere om Rinja Ronja Kari her.

Foto: TV 2

Margrete Auken

Margrete Auken

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti

 • 74 år.
 • Stiller op til sin fjerde valgperiode i Europa-Parlamentet.
 • Har været medlem af Folketinget i 1979-1990 og i 1994-2004.
 • Fik 153.072 personlige stemmer ved seneste EP-valg i 2014.
 • Udannet teolog og sognepræst.
 • Mor til folketingsmedlem og tidligere minister Ida Auken.
 • Gift med litteraturhistoriker Erik A. Nielsen.

Læs mere om Margrete Auken her.

Foto: TV 2

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod, Socialdemokratiet

 • 45 år.
 • Stiller op til sin anden periode i Europa-Parlamentet.
 • Fik 170.739 personlige stemmer ved EP-valget i 2014, næstflest af alle.
 • Medlem af Folketinget fra 1998 til 2014, valgt på Bornholm.
 • Bachelor i socialvidenskab fra Roskilde Universitet i 2004 og Master of Public Administration fra Harvard University i 2007.
 • Har arbejdet som ungdomsskolelærer på Nexø Ungdomsskole og lærervikar på Svaneke Skole, på Bornholmstrafikkens færger og som projektkoordinator i international afdeling på Socialdemokraternes partikontor.

Læs mere om Jeppe Kofod her.

Foto: TV 2

Pernille Weiss

Pernille Weiss

Pernille Weiss, Det Konservative Folkeparti

 • 51 år.
 • Afløser Bendt Bendtsen som spidskandidat.
 • Uddannet sygeplejerske, kandidat i sundhedsvidenskab på SDU og har en master i Ledelse og Innovation fra CBS og Institut for Uddannelse og Pædagogik.
 • Har arbejdet som markedsansvarlig for COWI Sundhed, har været chef for Arkitema Sundhed og stiftede i 2008 virksomheden ArchiMed.
 • Har været amtsrådsmedlem i Fyns Amt fra 1996-2004 og var medlem i Dansk Sygeplejeråd i seks år.
 • Har forsøgt at komme Folketinget for Det Konservative Folkeparti uden held.
 • Bor på Christianshavn og er mor til tre voksne børn.

Læs mere om Pernille Weiss her.

Foto: TV 2

Mette Bock

Mette Bock

Mette Bock, Liberal Alliance

 • 61 år.
 • Medlem af Folketinget siden 2011 og er nuværende kultur- og kirkeminister.
 • Har tidligere været medlem af Det Radikale Venstre og SF.
 • Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og mag.art. i filosofi fra Odense Universitet.
 • Har blandt andet arbejdet som programdirektør i DR, prorektor for videnspredning ved Aahus Universitet, adm.dir. og chefredaktør for JydskeVestkysten, som journalist på Jyllands-Posten og direktør for Muskelsvindfonden.
 • Søster til udenrigsminister Anders Samuelsen.
 • Er gift med seminarielektor Hans Jørn Bock.

Læs mere om Mette Bock her.

Foto: TV 2

Peter Kofod

Peter Kofod

Peter Kofod, Dansk Folkeparti

 • 29 år.
 • Uddannet lærer.
 • Valgt til Folketinget i 2015.
 • Går under navnet 'mini-Tulle' for sin lighed med Kristian Thulesen Dahl.
 • Afløser Morten Messerschmidt, der i 2014 slog alle rekorder i personlige stemmetal, som spidskandidat.
 • Er gift med bulgarske Vasileva Hristov, hvis efternavn han har tilføjet sit.

Læs mere om Peter Kofod her.

Foto: TV 2

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard, Venstre

 • 54 år.
 • Valgt til medlem af Europa-Parlamentet første gang i 2009.
 • Blev ikke valgt ved seneste valg, trods 44.010 personlige stemmer, men overtog Ulla Tørnæs’ mandat i 2016.
 • Blev valgt som spidskandidat for Venstre foran blandt andre Søren Gade.
 • Uddannet journalist.
 • Har arbejdet som journalist på Jyllands-Posten og på DR som reporter og studievært på TV-Avisen.
 • Stiftede i 2005 kommunikationsbureauet Løkkegaard Kommunikation.
 • Gift med Connie Dahl Løkkegaard.

Læs mere om Morten Løkkegaard her.

Foto: TV 2

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre

 • 52 år.
 • Fik ved EP-valget i 2014 76.390 personlige stemmer.
 • Fra 1998 til 2009 sad han i Folketinget for Radikale Venstre.
 • Har arbejdet som administrerende direktør for Foreningen af Danske Interaktive Medier.
 • Har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet.
 • Søn af forhenværende minister Niels Helveg Petersen.
 • Har netop udgivet bogen ’Nu skal Europa videre’.
 • Er gift med advokat Heidi Højmark Helveg

Læs mere om Morten Helveg Petersen her.

Foto: TV 2

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist, Alternativet

 • 43 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Er Alternativets EU-ordfører.
 • Stiller også op til Folketinget, men forlader sit mandat, hvis han vælges til Europa-Parlamentet.
 • Bachelor i design fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
 • Har arbejdet som underviser ved blandt andet Designskolen Kolding og Esmod Berlin og som International Brand Manager hos Bitte Kai Rand.
 • Bor sammen med sin ægtemand, Nicolai Østenlund, på Nørrebro.

Læs mere om Rasmus Nordqvist her.

Foto: TV 2

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten

 • 36 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Har været politisk ordfører, EU-ordfører og integrationsordfører for Enhedslisten.
 • Var i 2007-2008 i praktik hos Søren Søndergaard i Europa-Parlamentet.
 • Fra 2008 til  2010 var han medlem af forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU.
 • Bachelor i historie fra Københavns Universitet.

Læs mere om Nikolaj Villumsen her.

Foto: TV 2