EP-valg 2019

Morten Helveg Petersen: Jeg kan dårligt vise mig i Tyskland

Morten Helveg Petersen blæser til kamp mod udemokratiske ledere i Ungarn og Polen. Mød Radikale Venstres spidskandidat.

Valget til Europa-Parlamentet

Der er valg til Europa-Parlamentet 26. maj.

Der skal vælges 14 danske medlemmer til parlamentet, hvor der i den nye periode skal sidde i alt 705 medlemmer.

13 indtager deres pladser 2. juli, mens det 14. medlem starter, når Storbritannien forlader EU.

Medlemmerne bliver valgt for en femårig periode.

Europa-Parlamentet er medlovgiver og har sammen med Ministerrådet beføjelse til at vedtage og ændre lovforslag. Det fører desuden tilsyn med arbejdet i Kommissionen og andre EU-organer. 

Der var nærmest ingen anden vej for Morten Helveg Petersen end den politiske.

Med et familienavn med tråde tilbage til bedstefaren, den radikale undervisnings- og kulturminister Kristen Helveg Petersen, og hans far, Niels Helveg Petersen, tidligere udenrigsminister og radikal partileder, var retningen for livet udlagt.

52-årige Morten Helveg Petersen stiller op som spidskandidat for Radikale Venstre for anden gang.

Ved valget i 2014 fik han 76.390 personlige stemmer. Et valg, som bragte partiet tilbage i Europa-Parlamentet efter fem år i mørket oven på et katastrofevalg i 2009, hvor partiet med spidskandidat Sofie Carsten Nielsen floppede fælt.

Morten Helveg Petersens erfaring fra Folketinget består af ni år, fra 1998 til 2009. Han tilhørte partiets højrefløj i modsætning til Margrethe Vestager, og han tabte et kampvalg om næstformandsposten til Morten Østergaard i 2007.

Morten Helveg Petersen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har arbejdet i EU-Kommissionen og i Dansk Industri. Og fra 2009 til 2014 forlod han politik for at være viceadministrerende direktør i brancheorganisationen Danske Medier, indtil han gjorde comeback ved europaparlamentsvalget i 2014.

Han er gift med Heidi Højmark Jensen, som er jurist.

Du stiller op til din anden periode i Europa-Parlamentet. Hvorfor gør du det?

- Det gør jeg på grund af klimakampen, som jeg har haft meget at gøre med de sidste fem år. Jeg har haft det privilegium at være næstformand i energiudvalget og har siddet med meget energi- og klimalovgivning de sidste fem år. Og det arbejde vil jeg gerne fortsætte.

Radi

Nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet:

Morten Helveg Petersen, Jens Rohde (blev valgt for Venstre)

Top 3-kandidater til valget:

Morten Helveg Petersen

Karen Melchior

Philip Tarning-Andersen

Valget i 2014:

6,5 % af stemmerne, en fremgang på 2,2 procent

Hvilke tre mærkesager vil du kæmpe for i EU, hvis du bliver valgt?

- Det vigtigste er klimakampen. Kampen for den grønne omstilling.

- Et friere Europa. Det bekymrer mig meget, hvad der sker i Polen og Ungarn, hvor højrenationale kræfter underminerer de europæiske værdier; statsledere, som ser stort på de demokratiske principper og rettigheder. I Polen og Ungarn er der ikke længere et uafhængigt retssystem, presse- og ytringsfriheden er under pres, og uddannelsesinstitutioner censureres. Jeg mener, der skal være økonomiske sanktioner over for de lande, der ikke overholder værdierne.

- Et stærkere Europa. Vi bliver nødt til at tage bestik af, hvordan Putin og Trump agerer. Trump, som i højere grad trækker amerikanerne ud af internationale forpligtelser. Vi skal se i øjnene, at Europa skal kunne mere selv, også i forhold til sikkerhed. Den ydre sikkerhed i forhold til de ydre trusler og den indre i forhold til terror og kriminalitet.

Hvad har du personligt sat aftryk på i den seneste valgperiode?

- Jeg var chefforhandler, da vi kort før jul landede en aftale om at styrke det fælles tilsyn for el-markeder, Acer, der sørger for, at energiens frie bevægelighed i Europa ikke begrænses.

- Tilsynet spiller en vigtig rolle, for det kan diktere, at landene ikke må begrænse import af den grønne strøm. Jeg har kæmpet mod kulsorte polakker og konservative tyskere, der var imod aftalen, i et omfang, at jeg dårligt nok kan vise mig i Tyskland.

Hvordan vil du karakterisere danskernes forhold til EU?

- Problemet er, at medierne interesserer sig ikke meget for EU. Jeg synes, at der er et misforhold mellem den reelle betydning, EU har i danskernes hverdag og så dækningen af det. Målingerne viser, at noget af det, danskerne går mest op i, er klimakampen, og EU regulerer jo langt hovedparten af den lovgivning, vi har med at gøre i Danmark.

- Det, vi laver hernede, har konkret betydning for danskernes hverdag, for klimakampen og for at skabe jobs og vækst på Als, i Bjerringbro eller andre steder.

Hvordan ser du EU’s nuværende form som institution?

Samarbejdsgruppe i parlamentet

Europa-Parlamentets medlemmer er placeret i politiske grupper efter politisk tilhørsforhold.

Der er i øjeblikket otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Der kræves 25 medlemmer til at danne en politisk gruppe og mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret i gruppen. 

Radikale Venstre er sammen med Venstre medlemmer af ALDE, Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, parlamentets fjerdestørste gruppe.

- Det er todelt. Det, der er sket med Brexit, har givet en masse usikkerhed, og det er urolige tider, hvilket gør, at der er større opbakning til EU, end vi har haft i mange år. Over for dét står, at samarbejdet er i en eksistentiel krise, der måske ikke har været større, siden det blev skabt i 1960’erne. Derfor er det et vigtigt valg, for vi kan ikke tage EU og samarbejdet for givet.

- Der er kræfter derude, som vil prøve at destabilisere og underminere det. Det knager, brager, river og flår i samarbejdet i øjeblikket, og vi kan ikke tage EU for givet. Derfor er der brug for, at folk stemmer på kandidater, som vil fællesskabet i stedet for at lade grænsebommene gå i og sige til vælgerne, at landene kan klare alt selv.

I hvilken retning håber du, at EU vil udvikle sig i næste valgperiode?

- Jeg håber, at vi bliver bedre til at løse de fælles problemer. At vi kan rykke endnu stærkere i klimaspørgsmålet, end vi har kunnet de sidste fem år. Det, der sker i øjeblikket, er, at udledningerne af CO2 stiger på verdensplan, og det betyder, at EU skal gå forrest.

- I forhold til migration skal vi investere i partnerskaber med Afrika, sikre de ydre grænser og investere i nærområderne. Alt det og mange andre udfordringer kræver fælles løsninger, og dér håber jeg, at vi bliver bedre til at levere de kommende fem, end vi har formået de seneste fem år.

Spidskandidaterne til Europa-Parlamentet

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

 • 34 år.
 • Fik 63.673 personlige stemmer ved EP-valget i 2014.
 • Dengang afløste hun Søren Søndergaard.
 • Medlem af Enhedslisten.
 • Uddannet cand.soc. i virksomhedsledelse og bachelor i matematik og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitet.
 • Har været organisationskonsulent i Pædagogstuderendes Landssammenslutning og sekretariatsleder for Erhvervsskolernes Elev-Organisation.
 • Bor på Amager med sin mand Christian Bierlich og datteren Stella.

Læs mere om Rinja Ronja Kari her.

Foto: TV 2

Margrete Auken

Margrete Auken

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti

 • 74 år.
 • Stiller op til sin fjerde valgperiode i Europa-Parlamentet.
 • Har været medlem af Folketinget i 1979-1990 og i 1994-2004.
 • Fik 153.072 personlige stemmer ved seneste EP-valg i 2014.
 • Udannet teolog og sognepræst.
 • Mor til folketingsmedlem og tidligere minister Ida Auken.
 • Gift med litteraturhistoriker Erik A. Nielsen.

Læs mere om Margrete Auken her.

Foto: TV 2

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod, Socialdemokratiet

 • 45 år.
 • Stiller op til sin anden periode i Europa-Parlamentet.
 • Fik 170.739 personlige stemmer ved EP-valget i 2014, næstflest af alle.
 • Medlem af Folketinget fra 1998 til 2014, valgt på Bornholm.
 • Bachelor i socialvidenskab fra Roskilde Universitet i 2004 og Master of Public Administration fra Harvard University i 2007.
 • Har arbejdet som ungdomsskolelærer på Nexø Ungdomsskole og lærervikar på Svaneke Skole, på Bornholmstrafikkens færger og som projektkoordinator i international afdeling på Socialdemokraternes partikontor.

Læs mere om Jeppe Kofod her.

Foto: TV 2

Pernille Weiss

Pernille Weiss

Pernille Weiss, Det Konservative Folkeparti

 • 51 år.
 • Afløser Bendt Bendtsen som spidskandidat.
 • Uddannet sygeplejerske, kandidat i sundhedsvidenskab på SDU og har en master i Ledelse og Innovation fra CBS og Institut for Uddannelse og Pædagogik.
 • Har arbejdet som markedsansvarlig for COWI Sundhed, har været chef for Arkitema Sundhed og stiftede i 2008 virksomheden ArchiMed.
 • Har været amtsrådsmedlem i Fyns Amt fra 1996-2004 og var medlem i Dansk Sygeplejeråd i seks år.
 • Har forsøgt at komme Folketinget for Det Konservative Folkeparti uden held.
 • Bor på Christianshavn og er mor til tre voksne børn.

Læs mere om Pernille Weiss her.

Foto: TV 2

Mette Bock

Mette Bock

Mette Bock, Liberal Alliance

 • 61 år.
 • Medlem af Folketinget siden 2011 og er nuværende kultur- og kirkeminister.
 • Har tidligere været medlem af Det Radikale Venstre og SF.
 • Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og mag.art. i filosofi fra Odense Universitet.
 • Har blandt andet arbejdet som programdirektør i DR, prorektor for videnspredning ved Aahus Universitet, adm.dir. og chefredaktør for JydskeVestkysten, som journalist på Jyllands-Posten og direktør for Muskelsvindfonden.
 • Søster til udenrigsminister Anders Samuelsen.
 • Er gift med seminarielektor Hans Jørn Bock.

Læs mere om Mette Bock her.

Foto: TV 2

Peter Kofod

Peter Kofod

Peter Kofod, Dansk Folkeparti

 • 29 år.
 • Uddannet lærer.
 • Valgt til Folketinget i 2015.
 • Går under navnet 'mini-Tulle' for sin lighed med Kristian Thulesen Dahl.
 • Afløser Morten Messerschmidt, der i 2014 slog alle rekorder i personlige stemmetal, som spidskandidat.
 • Er gift med bulgarske Vasileva Hristov, hvis efternavn han har tilføjet sit.

Læs mere om Peter Kofod her.

Foto: TV 2

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard, Venstre

 • 54 år.
 • Valgt til medlem af Europa-Parlamentet første gang i 2009.
 • Blev ikke valgt ved seneste valg, trods 44.010 personlige stemmer, men overtog Ulla Tørnæs’ mandat i 2016.
 • Blev valgt som spidskandidat for Venstre foran blandt andre Søren Gade.
 • Uddannet journalist.
 • Har arbejdet som journalist på Jyllands-Posten og på DR som reporter og studievært på TV-Avisen.
 • Stiftede i 2005 kommunikationsbureauet Løkkegaard Kommunikation.
 • Gift med Connie Dahl Løkkegaard.

Læs mere om Morten Løkkegaard her.

Foto: TV 2

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre

 • 52 år.
 • Fik ved EP-valget i 2014 76.390 personlige stemmer.
 • Fra 1998 til 2009 sad han i Folketinget for Radikale Venstre.
 • Har arbejdet som administrerende direktør for Foreningen af Danske Interaktive Medier.
 • Har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet.
 • Søn af forhenværende minister Niels Helveg Petersen.
 • Har netop udgivet bogen ’Nu skal Europa videre’.
 • Er gift med advokat Heidi Højmark Helveg

Læs mere om Morten Helveg Petersen her.

Foto: TV 2

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist, Alternativet

 • 43 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Er Alternativets EU-ordfører.
 • Stiller også op til Folketinget, men forlader sit mandat, hvis han vælges til Europa-Parlamentet.
 • Bachelor i design fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
 • Har arbejdet som underviser ved blandt andet Designskolen Kolding og Esmod Berlin og som International Brand Manager hos Bitte Kai Rand.
 • Bor sammen med sin ægtemand, Nicolai Østenlund, på Nørrebro.

Læs mere om Rasmus Nordqvist her.

Foto: TV 2

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten

 • 36 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Har været politisk ordfører, EU-ordfører og integrationsordfører for Enhedslisten.
 • Var i 2007-2008 i praktik hos Søren Søndergaard i Europa-Parlamentet.
 • Fra 2008 til  2010 var han medlem af forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU.
 • Bachelor i historie fra Københavns Universitet.

Læs mere om Nikolaj Villumsen her.

Foto: TV 2