Mette Bock: Dette er ikke en leg, det er meget alvorligt, og det har betydning for både mit og dit liv

En lang rejse fra mediebranchen til den politiske verden har nu ført Mette Bock til Europa-politik. Mød Liberal Alliances spidskandidat.

Det er noget af en rejse, Mette Bock har været på gennem sit 61-årige liv.

Fra folketingskandidat for SF og Radikale Venstre til minister for Liberal Alliance, fra personlige tragedier til topjobs i mediebranchen, fra kristendom og Grundtvig til magtens centrum i den politiske verden.

Og nu skal Mette Bock forsøge at blive Liberal Alliances første medlem af Europa-Parlamentet.

Valget til Europa-Parlamentet

Der er valg til Europa-Parlamentet 26. maj.

Der skal vælges 14 danske medlemmer til parlamentet, hvor der i den nye periode skal sidde i alt 705 medlemmer.

13 indtager deres pladser 2. juli, mens det 14. medlem starter, når Storbritannien forlader EU.

Medlemmerne bliver valgt for en femårig periode.

Europa-Parlamentet er medlovgiver og har sammen med Ministerrådet beføjelse til at vedtage og ændre lovforslag. Det fører desuden tilsyn med arbejdet i Kommissionen og andre EU-organer. 

Hun blev født i Glostrup, men bor i Horsens og blev valgt til Folketinget i 2011. Men inden da var hun blandt andet direktør for Muskelsvindfonden, prorektor ved Aarhus Universitet og havde haft en karriere mediebranchen.

Hendes mediekarriere har taget hende til Jyllands-Posten som journalist, hvorefter hun blev ansvarshavende chefredaktør på JydskeVestkysten fra 2002 til 2007 og direktør for DR's programproduktion fra 2008 til 2010.

Kandidatgrader i statskundskab og filosofi er den uddannelsesmæssige baggrund hos Mette Bock, der er søster til udenrigsminister Anders Samuelsen og datter til Ole Samuelsen, der var radikalt folketingsmedlem, inden han røg ud i 1973.

Faderens efterfølgende nedtur, der endte i alkoholisme, og hendes lillesøsters død i en trafikulykke har præget Mette Bock, som har sagt, at ”hvis du går gennem helvede, så bliv ved med at gå” og betegner fødslen af lillebror Anders, som hun fik lov til at overvære, som sit lykkeligste familieminde.

Som kirke- og kulturminister har hun sat markante præg blandt andet med medieaftalen, der skar hendes tidligere arbejdsplads, DR, med 20 procent med ordene ”DR skal være et smalt fyrtårn.”

Nu forlader Mette Bock Christiansborg, som ikke altid har levet op til hendes forestilling om demokrati: ”Den formelle styreform er demokratiets krop. Men demokrati som samtale og livsform er demokratiets sjæl. Og Christiansborg er ret sjælløst, desværre.”

Hvorfor fravælger du Folketinget til fordel for en plads i Europa-Parlamentet?

- Med Brexit og Donald Trump, der vender ryggen til, Putin, der rasler med sablen og store klima- og migrationsudfordringer står vi over for et skæbnevalg i Europa. Hvis ikke EU besinder sig på at åbne et nyt kapitel, så er der en risiko for, at EU falder fra hinanden. Det ville være en katastrofe både for Danmark og for Europa. I forhold til alt dét, vil jeg gerne gøre min liberale indflydelse gældende.

Hvordan vil du gøre det?

- Da jeg for otte år siden stillede op til Folketinget, var der mange, der spurgte, hvorfor dog gøre det? Folk mente, at der var for meget kritik og bøvl, og man alligevel ikke har nogen indflydelse.

Liberal

Nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet:

Ingen – stiller op for første gang

Top 3-kandidater til valget:

Mette Bock

Anders Burlund

Bo Ritterbusch

- Når jeg kigger tilbage på de otte år, synes jeg, at jeg har haft stor indflydelse. Så hvis man har de rigtige og gode argumenter, hvis man er flittig og åben over for andre, der mener noget andet end dig selv, så kan man få stor indflydelse. Det kunne man i Folketinget, og det kan man også i Europa-Parlamentet.

Hvilke tre mærkesager vil du kæmpe for i EU, hvis du bliver valgt?

- Fred, frihed og frihandel. Det var dét, man i sin tid skabte Kul- og Stålunionen på. Hvis man fik kontrol over kul og stål, sikrede man freden og friheden, fordi man fik kontrol over våbenproduktionen. Det førte til det første fælles marked og frihandelsområde og senere til EU.

- Freden og friheden er bestemt ikke sikret i Europa, og frihandel er noget, som har skabt økonomisk fremgang og flere muligheder for mange mennesker i EU.

Du kalder dette valg for et skæbnevalg for EU. Hvorfor?

- For det første står vi over for et Brexit, hvor Storbritannien har valgt at vende ryggen til Europa. Vi har stadig store migrationsudfordringer med en voksende befolkning i Afrika. Vi har store klimaudfordringer, og selv om vi gør det godt i Danmark, kan vi ikke løse disse ting alene.

- Så er der diskussionerne om EU kontra de enkelte lande. Lad os tage barsel: Hvorfor skal der være fælles barselsregler i EU i stedet for at overlade det til de enkelte lande at beslutte deres egne regler? Det er noget, EU skal være skarpere på, for hvis man bare fortsætter ad det samme spor uden at gøre det klarere, hvad der er fælles, og hvad der er medlemslandenes suverænitet, så vil vi igen få en øget EU-skepsis.

I hvilken retning håber du, at EU vil udvikle sig i næste valgperiode?

- Jeg håber, at EU bliver skarpere og mere beslutningsdygtig på det grænseoverskridende. At få sikret de ydre grænser er ikke bare en opgave, vi kan overlade til de sydeuropæiske lande og andre lande ved de ydre grænser. Det er en fælles opgave.

- Investering i forskning og udvikling af ny teknologi, som kan hjælpe med klimaløsninger, er også en grænseoverskridende opgave. Så er der det indre marked, hvor der stadig er mange barrierer, som jeg håber bliver fjerner, og derudover skal vi have indgået frihandelsaftaler med andre på trods af Trump.

Hvordan ser du EU’s nuværende form som institution?

Samarbejdsgruppe i parlamentet

Europa-Parlamentets medlemmer er placeret i politiske grupper efter politisk tilhørsforhold.

Der er i øjeblikket otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Der kræves 25 medlemmer til at danne en politisk gruppe og mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret i gruppen. 

Liberal Alliance vil sandsynligvis vælge den liberale gruppe ALDE, Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, men Mette Bock er åben over eventuelle for nye gruppedannelser efter valget.

- I øjeblikket er EU rystet. Det skyldes ikke mindst Brexit. For et par år siden var det hele migrationsbølgen, der rystede os. Vi skal i det helt taget kigge på, hvad der er fremtidsperspektivet for EU-samarbejdet.

- Den måde, man hidtil har samarbejdet på, har givetvis haft gode grunde, men man har nu behov for reformer, der kan løse de fælles opgaver, vi står over for lige nu. Opgaver som klima, migration og handel skal løses, hvis man skal sikre freden, friheden og frihandelen.

Hvordan vil du karakterisere danskernes forhold til EU?

- Vi kan se, at der er en øget opbakning til EU, og det synes jeg er et udtryk for, at danskernes er et fornuftigt folk. Når et stort medlemsland vil melde sig ud af EU, så kan man se, at det får store konsekvenser også for danske arbejdspladser og virksomheder, dansk fiskeri, studerende osv. Det er ikke bare for sjov, politik er ikke en leg, det er meget alvorligt, og det har betydning for både mit og dit liv. Alt dét er blevet tydelig med Brexit.

Så alle kriserne har åbnet danskernes øjne for EU, måske endda på en positiv måde?

- Ja, de seneste års kriser har skærpet danskerens opmærksomhed på EU. Og jeg synes også, man kan mærke, at EU-debatten måske for første gang er mere nuanceret og ikke kun består af, om man er for eller imod EU, men mere handler om, hvilken vision vi skal have for at udvikle fællesskabet.

Spidskandidaterne til Europa-Parlamentet

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

 • 34 år.
 • Fik 63.673 personlige stemmer ved EP-valget i 2014.
 • Dengang afløste hun Søren Søndergaard.
 • Medlem af Enhedslisten.
 • Uddannet cand.soc. i virksomhedsledelse og bachelor i matematik og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitet.
 • Har været organisationskonsulent i Pædagogstuderendes Landssammenslutning og sekretariatsleder for Erhvervsskolernes Elev-Organisation.
 • Bor på Amager med sin mand Christian Bierlich og datteren Stella.

Læs mere om Rinja Ronja Kari her.

Foto: TV 2

Margrete Auken

Margrete Auken

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti

 • 74 år.
 • Stiller op til sin fjerde valgperiode i Europa-Parlamentet.
 • Har været medlem af Folketinget i 1979-1990 og i 1994-2004.
 • Fik 153.072 personlige stemmer ved seneste EP-valg i 2014.
 • Udannet teolog og sognepræst.
 • Mor til folketingsmedlem og tidligere minister Ida Auken.
 • Gift med litteraturhistoriker Erik A. Nielsen.

Læs mere om Margrete Auken her.

Foto: TV 2

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod, Socialdemokratiet

 • 45 år.
 • Stiller op til sin anden periode i Europa-Parlamentet.
 • Fik 170.739 personlige stemmer ved EP-valget i 2014, næstflest af alle.
 • Medlem af Folketinget fra 1998 til 2014, valgt på Bornholm.
 • Bachelor i socialvidenskab fra Roskilde Universitet i 2004 og Master of Public Administration fra Harvard University i 2007.
 • Har arbejdet som ungdomsskolelærer på Nexø Ungdomsskole og lærervikar på Svaneke Skole, på Bornholmstrafikkens færger og som projektkoordinator i international afdeling på Socialdemokraternes partikontor.

Læs mere om Jeppe Kofod her.

Foto: TV 2

Pernille Weiss

Pernille Weiss

Pernille Weiss, Det Konservative Folkeparti

 • 51 år.
 • Afløser Bendt Bendtsen som spidskandidat.
 • Uddannet sygeplejerske, kandidat i sundhedsvidenskab på SDU og har en master i Ledelse og Innovation fra CBS og Institut for Uddannelse og Pædagogik.
 • Har arbejdet som markedsansvarlig for COWI Sundhed, har været chef for Arkitema Sundhed og stiftede i 2008 virksomheden ArchiMed.
 • Har været amtsrådsmedlem i Fyns Amt fra 1996-2004 og var medlem i Dansk Sygeplejeråd i seks år.
 • Har forsøgt at komme Folketinget for Det Konservative Folkeparti uden held.
 • Bor på Christianshavn og er mor til tre voksne børn.

Læs mere om Pernille Weiss her.

Foto: TV 2

Mette Bock

Mette Bock

Mette Bock, Liberal Alliance

 • 61 år.
 • Medlem af Folketinget siden 2011 og er nuværende kultur- og kirkeminister.
 • Har tidligere været medlem af Det Radikale Venstre og SF.
 • Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og mag.art. i filosofi fra Odense Universitet.
 • Har blandt andet arbejdet som programdirektør i DR, prorektor for videnspredning ved Aahus Universitet, adm.dir. og chefredaktør for JydskeVestkysten, som journalist på Jyllands-Posten og direktør for Muskelsvindfonden.
 • Søster til udenrigsminister Anders Samuelsen.
 • Er gift med seminarielektor Hans Jørn Bock.

Læs mere om Mette Bock her.

Foto: TV 2

Peter Kofod

Peter Kofod

Peter Kofod, Dansk Folkeparti

 • 29 år.
 • Uddannet lærer.
 • Valgt til Folketinget i 2015.
 • Går under navnet 'mini-Tulle' for sin lighed med Kristian Thulesen Dahl.
 • Afløser Morten Messerschmidt, der i 2014 slog alle rekorder i personlige stemmetal, som spidskandidat.
 • Er gift med bulgarske Vasileva Hristov, hvis efternavn han har tilføjet sit.

Læs mere om Peter Kofod her.

Foto: TV 2

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard, Venstre

 • 54 år.
 • Valgt til medlem af Europa-Parlamentet første gang i 2009.
 • Blev ikke valgt ved seneste valg, trods 44.010 personlige stemmer, men overtog Ulla Tørnæs’ mandat i 2016.
 • Blev valgt som spidskandidat for Venstre foran blandt andre Søren Gade.
 • Uddannet journalist.
 • Har arbejdet som journalist på Jyllands-Posten og på DR som reporter og studievært på TV-Avisen.
 • Stiftede i 2005 kommunikationsbureauet Løkkegaard Kommunikation.
 • Gift med Connie Dahl Løkkegaard.

Læs mere om Morten Løkkegaard her.

Foto: TV 2

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre

 • 52 år.
 • Fik ved EP-valget i 2014 76.390 personlige stemmer.
 • Fra 1998 til 2009 sad han i Folketinget for Radikale Venstre.
 • Har arbejdet som administrerende direktør for Foreningen af Danske Interaktive Medier.
 • Har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet.
 • Søn af forhenværende minister Niels Helveg Petersen.
 • Har netop udgivet bogen ’Nu skal Europa videre’.
 • Er gift med advokat Heidi Højmark Helveg

Læs mere om Morten Helveg Petersen her.

Foto: TV 2

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist, Alternativet

 • 43 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Er Alternativets EU-ordfører.
 • Stiller også op til Folketinget, men forlader sit mandat, hvis han vælges til Europa-Parlamentet.
 • Bachelor i design fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
 • Har arbejdet som underviser ved blandt andet Designskolen Kolding og Esmod Berlin og som International Brand Manager hos Bitte Kai Rand.
 • Bor sammen med sin ægtemand, Nicolai Østenlund, på Nørrebro.

Læs mere om Rasmus Nordqvist her.

Foto: TV 2

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten

 • 36 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Har været politisk ordfører, EU-ordfører og integrationsordfører for Enhedslisten.
 • Var i 2007-2008 i praktik hos Søren Søndergaard i Europa-Parlamentet.
 • Fra 2008 til  2010 var han medlem af forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU.
 • Bachelor i historie fra Københavns Universitet.

Læs mere om Nikolaj Villumsen her.

Foto: TV 2