EP-valg 2019

Jeppe Kofod: Dansk hvidvask-skandale har rystet mange i EU

Han vil stille økonomiske bedragere til regnskab og mener, at grådighed ødelægger samfundet. Mød Socialdemokratiets spidskandidat, Jeppe Kofod.

Fra det østligste Danmark har Jeppe Kofod i sin barndom og opvækst på Bornholm altid haft blikket rettet mod den store verden.

Udenrigspolitik og et globalt udsyn har ført den 45-årige socialdemokrat til Europa-Parlamentet, hvor han i 2014 fik 170.739 personlige stemmer.

Valget til Europa-Parlamentet

Der er valg til Europa-Parlamentet 26. maj.

Der skal vælges 14 danske medlemmer til parlamentet, hvor der i den nye periode skal sidde i alt 705 medlemmer.

13 indtager deres pladser 2. juli, mens det 14. medlem starter, når Storbritannien forlader EU.

Medlemmerne bliver valgt for en femårig periode.

Europa-Parlamentet er medlovgiver og har sammen med Ministerrådet beføjelse til at vedtage og ændre lovforslag. Det fører desuden tilsyn med arbejdet i Kommissionen og andre EU-organer. 

Nu stiller han op til sin anden europæiske periode som Socialdemokratiets spidskandidat.

Interessen for det internationale prægede også bornholmerens periode i Folketinget, hvor han som blot 27-årig i 2001 blev sit partis udenrigsordfører og næstformand i Det Udenrigspolitiske Nævn. Efter regeringsskiftet i 2011 blev han formand for nævnet.

Kommentatorer pegede dengang på, at Jeppe Kofod ikke fik en ministerpost, fordi han i 2008 måtte sygemelde sig i fem måneder efter en skandale, der handlede om ”et upassende forhold til en yngre pige på 15 år".

Hans popularitet på fødeøen var dog ikke faldet: Hver fjerde bornholmer stemte personligt på ham ved folketingsvalget i 2011, hvilket var det højeste antal relative stemmer for alle kandidater i hele valget. Ved europaparlamentsvalget i 2014 stemte 31,1 procent af alle bornholmere på Kofod.

Han har siddet i Folketinget fra 1998-2006 og fra 2007 til 2014, og inden da opnåede han en bachelorgrad i socialvidenskab fra RUC samt en master i offentlig administration fra Harvard University i USA.

Son ung var han en del af elevbevægelsen, og han var formand for DSU på Bornholm og medlem af DSU’s forretningsudvalg. Det var også i hans ungdom på Bornholm, at han blandt andet var tjener og steward på Bornholmerfærgerne.

Det var så også fra solskinsøen, at han fik det globale udsyn, der har ført ham til Bruxelles.

- Min tro på det europæiske samarbejde blev styrket af at vokse op på Bornholm, der lå på grænsen af det jerntæppe, der delte Europa, har Kofod sagt.

Det er anden gang, du stiller op til Europa-Parlamentet. Hvorfor stiller du op igen?

- Jeg synes, at EU er vigtigere end nogensinde, hvis vi skal håndtere nogle af de grænseoverskridende problemer og udfordringer, vi står i: Klimaudfordringen, skat og ulighed, et ordentligt arbejdsmarked uden løndumping, og ulovlig migration.

Soc

Nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet:

Jeppe Kofod, Christen Schaldemose, Ole Klæstrup Christensen

Top 3-kandidater til valget:

Jeppe Kofod

Christel Schaldemose

Niels Fuglsang

Valget i 2014:

19,1 % af stemmerne, en tilbagegang på 2,4 %

Hvilke tre mærkesager vil du kæmpe for i EU, hvis du bliver valgt?

- En europæisk klimalov, som gør, at vi tager klimakampen alvorligt og indskriver det i vores lovgivning.

- Stop for skattespekulation og økonomisk kriminalitet i EU, så vi kan sikre penge til vores velfærdssamfund i Europa.

- At EU skal spille en stor rolle i verden for at forsvare vores demokrati og frihed, herunder også at vi bekæmper ulovlig migration, og at vi sikrer vores ydre grænser.

Hvordan har man som en dansk politiker, der vil bekæmpe skattespekulation og økonomisk kriminalitet, kunnet mærke, at hvidvaskskandalen er dansk?

- Danmark har jo et godt renomme for god regeringsførelse og ansvarlighed, så det har rystet mange, at der i vores banker og finanssektor ikke har været styr på tingene i forhold til hvidvask.

- Det gør jo også, at når det kan ske i Danmark, kan det ske mange andre steder, så der er et behov for et paradigmeskifte i forhold til grådigheden, som eksisterer i den finansielle sektor. Det, der kendetegner disse sager, er jo, at de er grænseoverskridende, så hvis vi skal stoppe det, skal vi også have et effektivt grænseoverskridende samarbejde i EU.

Hvad har du personligt sat aftryk på i den seneste valgperiode?

- Jeg har stået i spidsen for den mest vidtgående betænkning, altså rapport, vedtaget i Europa-Parlamentet nogensinde i kampen mod økonomisk kriminalitet, hvidvask, skattely og skatteunddragelse. Det handler om at sikre en retfærdig skattebetaling, så store selskaber og rige borgere også betaler skat.

- Den indeholder eksempelvis et forslag om oprettelsen af en slags finansiel politistyrke, som skal samarbejde med nationalt politi. Betænkningen lægger et massivt pres på en række EU-lande, der fungerer som skattely, så de ændrer praksis. Det er lande som Malta, Luxembourg, Irland og Holland, der ikke lever op til skattelovgivningen.

Hvordan vil du karakterisere danskernes forhold til EU?

- Den måde, EU-samarbejdet kan få opbakning og respekt i befolkningen på, er ved at løse problemer som klima, løndumping, grænserne, skattesnyd. Det er vigtigt, at EU-samarbejdet leverer på disse ting. Vi skal bruge samarbejdet på at læse de bekymringer, mange borgere har. Hvis ikke man formår at løse de ting, kan jeg godt forstå, at folk bliver skuffede over EU.

Hvordan ser du EU’s nuværende form som institution?

Samarbejdsgruppe i parlamentet

Europa-Parlamentets medlemmer er placeret i politiske grupper efter politisk tilhørsforhold.

Der er i øjeblikket otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Der kræves 25 medlemmer til at danne en politisk gruppe og mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret i gruppen. 

Socialdemokratiet er medlem af S&D, Det Progressive Forbund af Socialdemokrater.

- Jeg synes, vi står i en lidt bedre situation, end da jeg blev valgt for fem år siden, hvor vi havde en kæmpe økonomisk krise, og Grækenland var på vej ud af Euroen. Vi havde flygtninge- og migrationsstrømme, som vi overhovedet ikke havde styr på.

- Vi er nået et lille stykke, men grundlæggende har vi de samme udfordringer. Der er ting, der har været gode, som at EU-Kommissionen og parlamentet har bakket op om en strategi, der gør Europa C02-neutral i 2050. Det er fint, men nu skal vi også levere politikken til, at det rent faktisk sker, så det ikke bare bliver skåltaler.

I hvilken retning håber du, at EU vil udvikle sig i næste valgperiode?

- Jeg håber, at vi i større grad bruger samarbejdet til at tøjle globaliseringens negative sider, de ting, ved kapitalismen, der er gået over gevind.

- Og så håber jeg, vi får styr på grådigheden og får stillet de folk til ansvar, som ikke lever op til love og regler, der gælder for alle mennesker i samfundet. Vi skal tage kontrollen tilbage fra de kræfter, der er ved at rive vores samfund i stykker.

Spidskandidaterne til Europa-Parlamentet

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

 • 34 år.
 • Fik 63.673 personlige stemmer ved EP-valget i 2014.
 • Dengang afløste hun Søren Søndergaard.
 • Medlem af Enhedslisten.
 • Uddannet cand.soc. i virksomhedsledelse og bachelor i matematik og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitet.
 • Har været organisationskonsulent i Pædagogstuderendes Landssammenslutning og sekretariatsleder for Erhvervsskolernes Elev-Organisation.
 • Bor på Amager med sin mand Christian Bierlich og datteren Stella.

Læs mere om Rinja Ronja Kari her.

Foto: TV 2

Margrete Auken

Margrete Auken

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti

 • 74 år.
 • Stiller op til sin fjerde valgperiode i Europa-Parlamentet.
 • Har været medlem af Folketinget i 1979-1990 og i 1994-2004.
 • Fik 153.072 personlige stemmer ved seneste EP-valg i 2014.
 • Udannet teolog og sognepræst.
 • Mor til folketingsmedlem og tidligere minister Ida Auken.
 • Gift med litteraturhistoriker Erik A. Nielsen.

Læs mere om Margrete Auken her.

Foto: TV 2

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod, Socialdemokratiet

 • 45 år.
 • Stiller op til sin anden periode i Europa-Parlamentet.
 • Fik 170.739 personlige stemmer ved EP-valget i 2014, næstflest af alle.
 • Medlem af Folketinget fra 1998 til 2014, valgt på Bornholm.
 • Bachelor i socialvidenskab fra Roskilde Universitet i 2004 og Master of Public Administration fra Harvard University i 2007.
 • Har arbejdet som ungdomsskolelærer på Nexø Ungdomsskole og lærervikar på Svaneke Skole, på Bornholmstrafikkens færger og som projektkoordinator i international afdeling på Socialdemokraternes partikontor.

Læs mere om Jeppe Kofod her.

Foto: TV 2

Pernille Weiss

Pernille Weiss

Pernille Weiss, Det Konservative Folkeparti

 • 51 år.
 • Afløser Bendt Bendtsen som spidskandidat.
 • Uddannet sygeplejerske, kandidat i sundhedsvidenskab på SDU og har en master i Ledelse og Innovation fra CBS og Institut for Uddannelse og Pædagogik.
 • Har arbejdet som markedsansvarlig for COWI Sundhed, har været chef for Arkitema Sundhed og stiftede i 2008 virksomheden ArchiMed.
 • Har været amtsrådsmedlem i Fyns Amt fra 1996-2004 og var medlem i Dansk Sygeplejeråd i seks år.
 • Har forsøgt at komme Folketinget for Det Konservative Folkeparti uden held.
 • Bor på Christianshavn og er mor til tre voksne børn.

Læs mere om Pernille Weiss her.

Foto: TV 2

Mette Bock

Mette Bock

Mette Bock, Liberal Alliance

 • 61 år.
 • Medlem af Folketinget siden 2011 og er nuværende kultur- og kirkeminister.
 • Har tidligere været medlem af Det Radikale Venstre og SF.
 • Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og mag.art. i filosofi fra Odense Universitet.
 • Har blandt andet arbejdet som programdirektør i DR, prorektor for videnspredning ved Aahus Universitet, adm.dir. og chefredaktør for JydskeVestkysten, som journalist på Jyllands-Posten og direktør for Muskelsvindfonden.
 • Søster til udenrigsminister Anders Samuelsen.
 • Er gift med seminarielektor Hans Jørn Bock.

Læs mere om Mette Bock her.

Foto: TV 2

Peter Kofod

Peter Kofod

Peter Kofod, Dansk Folkeparti

 • 29 år.
 • Uddannet lærer.
 • Valgt til Folketinget i 2015.
 • Går under navnet 'mini-Tulle' for sin lighed med Kristian Thulesen Dahl.
 • Afløser Morten Messerschmidt, der i 2014 slog alle rekorder i personlige stemmetal, som spidskandidat.
 • Er gift med bulgarske Vasileva Hristov, hvis efternavn han har tilføjet sit.

Læs mere om Peter Kofod her.

Foto: TV 2

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard, Venstre

 • 54 år.
 • Valgt til medlem af Europa-Parlamentet første gang i 2009.
 • Blev ikke valgt ved seneste valg, trods 44.010 personlige stemmer, men overtog Ulla Tørnæs’ mandat i 2016.
 • Blev valgt som spidskandidat for Venstre foran blandt andre Søren Gade.
 • Uddannet journalist.
 • Har arbejdet som journalist på Jyllands-Posten og på DR som reporter og studievært på TV-Avisen.
 • Stiftede i 2005 kommunikationsbureauet Løkkegaard Kommunikation.
 • Gift med Connie Dahl Løkkegaard.

Læs mere om Morten Løkkegaard her.

Foto: TV 2

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre

 • 52 år.
 • Fik ved EP-valget i 2014 76.390 personlige stemmer.
 • Fra 1998 til 2009 sad han i Folketinget for Radikale Venstre.
 • Har arbejdet som administrerende direktør for Foreningen af Danske Interaktive Medier.
 • Har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet.
 • Søn af forhenværende minister Niels Helveg Petersen.
 • Har netop udgivet bogen ’Nu skal Europa videre’.
 • Er gift med advokat Heidi Højmark Helveg

Læs mere om Morten Helveg Petersen her.

Foto: TV 2

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist, Alternativet

 • 43 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Er Alternativets EU-ordfører.
 • Stiller også op til Folketinget, men forlader sit mandat, hvis han vælges til Europa-Parlamentet.
 • Bachelor i design fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
 • Har arbejdet som underviser ved blandt andet Designskolen Kolding og Esmod Berlin og som International Brand Manager hos Bitte Kai Rand.
 • Bor sammen med sin ægtemand, Nicolai Østenlund, på Nørrebro.

Læs mere om Rasmus Nordqvist her.

Foto: TV 2

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten

 • 36 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Har været politisk ordfører, EU-ordfører og integrationsordfører for Enhedslisten.
 • Var i 2007-2008 i praktik hos Søren Søndergaard i Europa-Parlamentet.
 • Fra 2008 til  2010 var han medlem af forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU.
 • Bachelor i historie fra Københavns Universitet.

Læs mere om Nikolaj Villumsen her.

Foto: TV 2