Valg 2019

Sådan dækker vi valget: TV 2 har et særligt ansvar

TV 2 bærer et særligt ansvar for at modstå og afvise ethvert forsøg på intimidering.

Af erfaring ved vi, hvad udskrivelsen af valg til Folketinget betyder for os på TV 2 Nyhederne:

De kommende uger vil vi på redaktionen blive sat under ekstraordinært pres fra politikere, partier og ikke mindst alle de rådgivere, der får deres løn for at få lige præcis deres kandidat til at fremstå mest fordelagtigt. Særligt på landsdækkende TV.

Nogle vil forsøge at plante negative historier om politiske modstandere. Andre vil stille krav om, at vi kun stiller spørgsmål til bestemte afgrænsede temaer, men ikke til andre. Vi vil direkte eller indirekte blive beskyldt for at være ensidige og favorisere enten rød blok eller blå blok. Beskydningen kan komme fra begge sider, oven i købet samtidig.

Ingen skal have ondt af os. Andre medier bliver udsat for det samme. Men på TV 2 bærer vi - som landsdækkende public service mediehus – et særligt ansvar for at modstå og afvise ethvert forsøg på intimidering.

Vi vil derfor gøre alt, vi kan, for ikke at blive spændt for nogens vogn. Vi vil konsekvent fastholde vores ret til – på vælgernes vegne – at stille præcis de kritiske spørgsmål, vi finder relevante og vigtige. Vi vil naturligvis bestræbe os på at være fair og alsidige, men kan ikke garantere, at alle partier får præcis lige meget omtale. For de sager og emner, vi dækker, vil blive vægtet efter deres journalistiske, samfundsmæssige og politiske relevans, baseret på vores vurdering. Det er ikke eksakt videnskab og kan derfor selvsagt kritiseres.

Der er grund til at nære reel bekymring for digitale angreb på den demokratiske proces og risikoen for, at TV 2 og andre medier under valgkampen vil blive forsøgt brugt som redskab til at sprede systematisk misinformation og fake news. Derfor har vi i vores forberedelser haft særlig fokus på redelighed og transparens som kerneværdier, der skal kendetegne vores journalistik under valgkampen.

Alle programmer, formater og initiativer er vurderet i forhold til netop redelighed og transparens. Vi har styrket vores overvågning af debatter på TV 2s sociale medier og besluttet os for at skrue ned for vores brug af meningsmålinger i valgkampen. Vi lukker helt ned for politikernes blogs på TV2.DK for bedre at kunne styre balancen i vores samlede indhold og udtryk. Og vi vil, i samarbejde med seernes redaktør på TV 2, offentliggøre aktuelle henvendelser og klager i det omfang, de er relevante for en større kreds.

I det hele taget vil vi være åbne om vores redaktionelle processer i alle de sammenhænge, det giver mening. Også når vi begår fejl.

For trods grundig forberedelse bilder vi os ikke ind, at vi er ufejlbarlige og kan levere tre ugers perfekt valgkampdækning. Der vil ske fejl undervejs, også hos os, i en intens valgkamp, der udspiller sig på alle platforme, en stor del af den oven i købet live. Det afgørende er, at vi retter de fejl, vi måtte begå – og beklager offentligt i det omfang, vi finder, at nogen har berettiget krav på noget sådant.

Måske er det naivt, men mit håb er, at vi på TV 2 Nyhederne – også når tonen skærpes, og kampen spidser til – vil blive opfattet som det, vi anser os selv for at være: Ærlige og redelige journalistiske håndværkere, der hver dag har ambition om at yde det bedste, vi kan.

Vi har ingen skjulte dagsordener. Vores mål er kort og godt, med de ressourcer, vi har til rådighed, at skære gennem al støjen og levere den bedst mulige journalistiske dækning af de temaer, der fylder og betyder mest. Vi tager på TV 2 Nyhederne opgaven dybt alvorligt. Det er vi forpligtet til.

Af hensyn til vælgerne og af hensyn til demokratiet.

God valgkamp.