Politik

Regeringen vil udvide skalaen - mød den nye karakter: 12+

12-skalaen skal ses efter i sømmene. Indførelsen af ny topkarakter bliver første del af en justering.

Der har ligesom manglet noget, siden den gamle 13-skala blev skrottet i 2007. En karakter til den studerende, der ikke bare kan sit pensum, men som præsterer noget helt ekstraordinært.

Derfor vil regeringen indføre en helt ny karakter; 12+. Det oplyser Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet til TV 2.

- Jeg drømte lidt om at få 13-tallet tilbage. Det kunne noget helt specielt, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

- Men det skal vi ikke. Vi har en fin skala nu, men vi skal lige have den til at virke lidt bedre.

Man skal turde noget ekstra

Der mangler i dag muligheder for at belønne de helt ekstraordinære præstationer. Det har en evaluering af karakterskalaen påpeget. Regeringen vil derfor indføre 12+ som en løsning på den udfordring.

- Vi vil alle sammen gerne have noget at stræbe efter, og 12+ giver mulighed for at belønne den selvstændige præstation. Det niveau har vi ikke i dag. Det er et problem, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) og tilføjer:

- Når Mikkel Hansen scorer mål i håndbold, er det inspirerende for os alle. Ingen bliver dummere af, at der er et sublimt niveau. Det er gavnligt for uddannelseskulturen.

Det kan godt være, at plusset ikke tæller med i gennemsnittet, men det bliver stadig et konkurrenceparameter

Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd

12+ skal være en tilføjelse til 12-tallet, ikke en erstatning. Derfor kommer den også til at tælle for det samme, når man regner karaktergennemsnit ud. Der skal også følge en begrundelse med på eksamensbeviset.

Hvis plusset ikke ændrer på gennemsnittet, hvad kan man så bruge det til - udover at ringe hjem til mor og far og fortælle, at man har været dygtig?

- Det er da også vigtigt. De mennesker, man helst vil gøre stolte, det er jo ens mor og far, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

- Men jeg vil gerne have, at man går lidt væk fra det stærke fokus på gennemsnit og husker, at læring er at fordybe sig i stoffet. 12+ er udtryk for, at du både kan stoffet, og at du også turde noget ekstra. Det vil jeg gerne kunne fortælle den arbejdsgiver, der en dag skal sidde og ansætte, siger ministeren.

Ministrene forestiller sig, at 12+ på ens karakterblad for eksempel kan åbne døre til talenthold, attraktive praktikpladser, stillinger som forskningsassistent og jobs efter endt uddannelse.

Glasset skal være halvt fyldt

Udmeldingen om 12+ er en del af en større justering af 12-skalaen, der er på vej. Der er ifølge evalueringen særligt to problemer med den: Den fokuserer på fejl og mangler i stedet for på, hvad eleven eller den studerende gør godt. Og der er alt for store spring mellem karaktererne i skalaens midterfeltet - altså karaktererne fire, syv og ti.

De problemer skal en ekspertgruppe nu se, hvordan man kan løse. Konkret skal gruppen se på:

  • Om man kan udskifte det nuværende syv-tal med et seks- og et otte-tal?
  • Nye beskrivelser af, hvad der skal til for at få de forskellige karakterer - med fokus på, hvad eleven/den studerende kan i stedet for, hvad han/hun ikke kan
  • Endeligt skal gruppen komme med et forslag til, hvad der skal lægges vægt på ved tildeling af 12+

Sådan kan en justeret karakterskala komme til at se ud:

Intet er endeligt besluttet, men noget af det, der er i spil, er at droppe karakteren syv og i stedet indføre seks og otte. Bundkarakteren -3 er også blevet kritiseret i evalueringen og er en mulighed, ekspertgruppen også kan se på. TV 2 Grafik/Christoffer Laursen Hald.

Virkeligheden er ikke fejlfri

Justeringen af karakterskalaen skal også være med til at gøre op med 'perfekthedskulturen', som både Tommy Ahlers og ministerkollegaen Merete Riisager (LA) har adresseret flere gange.

Men giver 12+ ikke bare noget nyt at stræbe efter, som kan presse unge mennesker?

- Der er ikke noget i vejen med at stræbe og præstere, siger Merete Riisager.

- Men der er noget i vejen med at forvente, at man skal være perfekt hele tiden. For det er der ingen, der er. 12+ prikker hul på perfekthedskulturen ved at skabe et niveau, der ikke handler om at gøre noget perfekt, men om at sprænge rammen. At turde gøre noget andet, siger hun og understreger, at man ikke ændrer en kultur i samfundet ved et fingerknips eller en lille justering af en karakterskala.

Tommy Ahlers efterspørger også mod:

- Som det er i dag, får man 12, hvis man bare er fejlfri, men sådan er virkeligheden ikke. Man opnår kun det ypperste, hvis man tør at gøre noget nyt og anderledes. Der skal man turde at gøre noget ekstra og bringe sig selv i spil, og det er det signal, vi vil sende ved at lægge et plus oveni. Det får du altså kun, hvis du tør at løbe en risiko med fare for at begå fejl, siger han.

Studerende frygter ekstra pres

Nogle af dem, det hele handler om - nemlig de studerende - er skeptiske over for ideen om en 12+-karakter.

- Det kan godt være, at plusset ikke tæller med i gennemsnittet, men det bliver stadig et konkurrenceparameter. Vi er bange for, at det bliver endnu et pres på de unge, siger Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), der hellere så, at man fokuserede på at lave bedre uddannelser med mere vejledning og feedback.

12+-karakteren kan være endnu et konkurrenceparameter for allerede pressede studerende, mener DSF-formand Johan Hedegaard Jørgensen.

DSF mener derimod, at det er "dejligt" og "på tide", at regeringen vil ændre beskrivelserne af karaktererne til et positivt udgangspunkt frem for at fokusere på fejl, og ser også positivt på en justering af skalaens midterkarakterer.

Det vigtige lægges i syltekrukken

Det synspunkt bakkes op af SF's ordfører for uddannelse, forskning og undervisning, Jacob Mark.

- Det er godt, at regeringen vil gøre noget ved karakterskalaen. For der er brug for at ændre den, så den ikke bygger på en nulfejlskultur, og der ikke er så store spring mellem karaktertrinnene, siger han.

Og her hører rosen til regeringen så også op.

- Men alt det lægger man i en syltekrukke og siger, at det må eksperter kigge på. Og så laver man et 12+, som måske bare risikerer at skabe mere fokus på karakterer. I SF mener vi, at vi skal have mindre fokus på karakterer og mere fokus på feedback og vejledning, der gør én dygtigere.

TV 2 har også talt med ordførerne fra Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet. De er alle positivt stemt overfor 12+, men mener, at "regeringen ikke løser det grundlæggende problem med midten af skalaen", som Lotte Rod (RV) siger det.

Ekspertgruppen nedsættes i løbet af maj og får frem til årets udgang til at komme med forslag.

Derfor vil 12+-karakteren og de andre kommende justeringer først blive til virkelighed tidligst i 2020 og sandsynligvis først i 2021.