Politik

Mindst 61 procent af børnene på Sjælsmark ville kunne få en psykiatrisk diagnose

Centret har fået kritik for blandt andet at ligge klos op ad et militært øvelsesområde.

Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark har det markant dårligere, end hvad der ses hos jævnaldrende børn.

61 procent af børnene ville således, hvis de blev udredt, sandsynligvis blive diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose.

Og yderligere 19 procent ville muligvis.

Det viser en ny rapport, som Røde Kors har fremlagt fredag morgen, og som de kalder "dybt foruroligende".

Rapporten konkluderer, at der er "signifikante symptomer på mistrivsel", og sammenlignet med en undersøgelse fra 2010 er der dobbelt så mange af børnene, der er i risiko for psykiske lidelser, end det er tilfældet blandt nyankomne børn.

Oven i det kommer, at halvdelen af de 11-17 årige har symptomer på PTSD, en stor del af børnene har nedsat appetit samt at en stor del af børnene har problemer med søvn og mareridt. Desuden oplyser Røde Kors, at 80 procent af forældrene havde symptomer på psykisk mistrivsel.

"Rapporten konkluderer, at der er grund til alvorlig bekymring for børnenes trivsel og udvikling, at der er reel risiko for, at børnene stagnerer i deres udvikling, og at deres aktuelle symptomer bliver kroniske", står der i rapporten.

Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark har det markant dårligere, end hvad der ses hos jævnaldrende børn.

Ombudsmand var bekymret

Rapporten bygger på en psykologisk screening af 56 børn i 26 familier og er den største nye undersøgelse af trivslen blandt afviste asylbørn.

Bag rapporten står psykologerne Sólveig Gunnarsdóttir og Rie Bornfeld, der med internationalt anerkendte måleredskaber har målt trivslen blandt børnene via samtaler med lærere, pædagoger, forældre og børnene selv.

Med rapportens resultat for øje er Røde Kors' anbefaling, at familier "ikke bør flyttes til Udrejsecenter Sjælsmark før, end udrejse er umiddelbart forestående".

Kort før jul konkluderede Folketingets Ombudsmand på baggrund af uanmeldte tilsynsbesøg, at forholdene for børnene i centret var "egnede til væsentligt at vanskeliggøre børnenes opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse".

Asylbørnenes hverdag var præget af "uro", "ensomhed" og "uoverskuelighed", lød det.

- Det centrale spørgsmål om deres trivsel er, om de skal bo i Udrejsecenter Sjælsmark, eller om de skal have mulighed for at bo i det almindelige samfund, sagde ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en kommentar til sin redegørelse.

Ombudsmanden havde ikke nogen indvendinger mod faciliteterne i centret, men påpegede, at man kunne gøre mere for at fremme børnenes trivsel.

Ligger klos op ad øvelsesområde

En del af kritikken er blandt andet gået på, at centret ligger klos op ad øvelsesterrænet ved Høvelte Kaserne i Nordsjælland.

Det har fået mange kritikkere op af stolen, da beboerne på udrejsecentret kan være traumatiserede som følge af oplevelser fra krige, hvorfor skud og brag fra øvelser kan have en negativ indflydelse på dem.

I marts måned i år havde Forsvaret eksempelvis øvelser på 29 ud af 31 dage, skriver Information.

Det fik blandt andet folketingspolitiker Zenia Stampe (R) til at dele en video, hvor man kan høre skuddene.

Skydeøvelse ved Sjælsmark

På Sjælsmark hænger der skilte over alt om, at man ikke må tage billeder eller filme. For selvom Inger Støjberg praler af de umenneskelige forhold, som beboerne lever under, så vil hun ikke lade os se dem. Måske ved hun, at det trods alt er de færreste danskere, der kan genkende sig selv og deres land i det, der foregår inde bag hegnet. Det så vi, da videoen med drengen og kartoflerne slap ud. Nu har jeg modtaget en ny video. Afsenderen tør ikke selv at offentliggøre den. Men jeg mener, det er min pligt at give offentligheden indsigt i forholdene. På videoen kan man få et indtryk af, hvordan det er at være på centret, når militæret holder skydeøvelse i det nærliggende terræn. Det skete to hele dage i sidste uge. Husk: Sjælsmark er et udrejsecenter for familier og børn. Mange er flygtet fra vold og krig; mange har alvorlige krigstraumer; mange bliver rædselsslagne, når de hører skud og artilleri. Min kilde fortæller, at ”børnene skreg af skræk, da de begyndte at skyde.” Det er vigtigt, at alle danskere kommer til at kende sandheden om Inger Støjbergs lejre. Jeg vil derfor bede dig om at dele denne video, så alle kan tage stilling til, om det her skal ske i deres navn. (TÆND LYDEN)

Posted by Zenia Stampe on Sunday, March 24, 2019

Og til en lignende video skrev hun:

- Den behandling af børn kan vi simpelthen ikke være bekendt. Den hører ingen steder hjemme. Og slet ikke i Danmark. Stop det!

9. september 2018 opholdt der sig 93 børn i udrejsecentret, og 70 af dem kom fra lande, som politiet kategoriserer som "fastlåste" udsendelsesdestinationer.

Det vil sige lande, som det ikke er muligt at tvangsudsende til, såsom Irak, Iran, Kuwait og Indien.

Af et svar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Folketinget fremgår det, at der i februar boede 125 børn under 18 år.

Børnene er i alderen 0 til 17 år. De er der, fordi en eller begge forældre ikke vil forlade Danmark efter at have fået afslag på asyl.

Over halvdelen af børnene har boet på Sjælsmark i mere end et halvt år.

Blev oprettet i 2013

Dem der opholder sig på Udrejsecenter Sjælsmark er afviste asylansøgere, som de danske myndigheder har konkluderet ikke har ret til beskyttelse, og som de danske myndigheder har vurderet kan rejse tilbage til deres hjemland, fordi der er sikkert. De befinder sig derfor i landet, fordi de ikke er enige i udsendelsen - eller fordi deres hjemland ikke vil tage imod dem.

Centret blev oprettet under S-R-SF-regeringen i 2013 med det formål at styrke indsatsen med at "motivere" afviste asylansøgere til at vende hjem - eller udsende dem med tvang.

Dengang var aftalen, at myndighederne skulle tage hensyn til børnene, så de fik lov til at fortsætte deres skolegang og først blev overført til Sjælsmark kort før udrejse.

Efter regeringsskiftet i 2015 blev det droppet, og derfor kan afviste børnefamilier nu anbringes i Sjælsmark på ubestemt tid.