Politik

Minister tvivler på nye svar med ny undersøgelse af Britta-sag

Pernille Skipper (EL) sætter spørgsmålstegn ved Kammeradvokatens uafhængighed. Børne- og socialministeren afviser.

Det tyder ikke på, at der kommer en ny undersøgelse, der skal kortlægge, om nogen eller noget, ud over den svindelsigtede Britta Nielsen, har ansvaret for storsvindlen i Socialstyrelsen.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) tvivler på, at en ny undersøgelse af forløbet i sagen vil give nye resultater.

Det siger hun på et samråd i Folketinget.

- Jeg har vanskeligt ved at se, at en ny undersøgelse vil komme til et nyt resultat, siger hun.

Tvivl om Kammeradvokatens undersøgelser

Pernille Skipper, der er politisk ordfører for Enhedslisten, sætter spørgsmålstegn ved de undersøgelser, der er lavet af Kammeradvokaten og PWC. Hun mener ikke, at Kammeradvokatens undersøgelse er uafhængig.

- Her har vi at gøre med et advokatfirma, der nærmest kun lever af at levere ydelser til staten, at kalde det fuldstændigt uafhængigt er ikke sammenhængende, siger Pernille Skipper.

Når der er ting, der ikke stemmer overens, bliver man nødt til at forholde sig til det

Pernille Skipper (EL)

Men det afviser Børne- og socialministeren.

- Der er uafhængighed. Det har der været hele vejen igennem. Jeg synes faktisk, at det er under folkestyrets niveau at antage, at der ikke er den uafhængighed, siger Mai Mercado.

Ikke styr på procedurerne

Rapporten fra Kammeradvokaten kom i starten af marts. Den konkluderede, at det ikke er muligt at placere et ansvar. I styrelsen har der hersket nogle "nedarvede kontrolsvagheder".

Der har altså ikke været styr på procedurerne, og derfor kan man ikke udpege en enkelt chef eller kontrolperiode som ansvarlig for miseren.

- Der er ingen mennesker i Danmark, som forstår, at det her ikke kommer til at få konsekvenser for de chefer, der er ansat. Men jeg konstaterer bare, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at det er sagligt at placere et tjenstligt ansvar og ophøre et ansættelsesforhold. De betingelser er ikke til stede, og det er den juridiske vurdering, jeg lægger til grund, siger Mai Mercado efter samrådet til TV 2 og tilføjer:

- Jeg synes faktisk, det ville være problematisk, hvis jeg begyndte at tilsidesætte den juridiske vurdering for at lave min egen politiske vurdering. Så kunne jeg lige så godt have ladet være med at bestille Kammeradvokatens undersøgelse.

Tilladt at tænke selv

Pernille Skipper opfordrer imidlertid ministeren til at "tænke selv":

- Når der er ting, der ikke stemmer overens, bliver man nødt til at forholde sig til det. Kammeradvokaten siger grundlæggende, at der er nogle problemer her, som ikke uden vidende lod sig afdække. Men det er samtidig problemer, som Rigsrevisionen gentagne gange har påpeget overfor Socialministeriet, og som man endda har meldt tilbage på, at man nu har rettet uden at have gjort det.

- Derfor giver det i min optik ingen mening, at der ikke er nogen chefer, der burde kunne kaldes til ansvar, siger hun.

Nyt samråd på vej

Udover Kammeradvokatens undersøgelse har også revisionsfirmaet PwC forfattet en rapport, som skulle afdække, hvordan der er blevet svindlet i Socialstyrelsen. I den bliver der påpeget 13 kontrolsvagheder, som har været med til at gøre Britta Nielsens ulovligheder mulige.

Den konkluderer, at der fra 1993 til 2018 er forsvundet 120,6 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Pernille Skipper havde indkaldt til torsdagens samrådet, da hun vil vide, hvorfor ministeren mener, at der på baggrund af rapporterne ikke kunne placeres et tjenstligt eller politisk ansvar. Det nåede hun dog ikke på den halvanden time, der var afsat. Derfor vil hun nu indkalde til endnu et samråd:

- Vi er slet ikke færdig med at snakke ministeren om de her to rapporter. Vi håber at kunne overbevise hende om, at der skal en ny, uvildig undersøgelse til, og så skal Folketinget diskutere, om der er nogen ministre, der kan drages til ansvar. Det har vi slet ikke nået endnu, siger Pernille Skipper.