Politik

BLOG: Sundhedsreform, centralisme og flygtningefamilier

BLOG: I 2007 lovede Lars Løkke, at centraliseringen af kommuner og amter ville give råd til flere varme hænder. Vi venter stadig på dem!

Til gengæld blev der penge til flere dyre administratorer, der skulle styre de kæmpe enheder. Allerede dengang advarede KD imod den manglende nærvær i behandlingen. Og antallet af borgere der har både 30, 40 og 50 km til nærmeste sygehus er steget.

Ret skal være ret. Regionerne har betydet markant bedre kræftbehandling og specialiseringen af mange operationer. Og Regionerne har overvejende et godt, konstruktivt samarbejde med både kommuner og praktiserende læger. Men en styrket behandling tæt på borgernes bopæl har vedvarende stået på KDs ønskeseddel. Derfor støtter vi fuldt ud den del af regeringens mål. Men djævelen skal som bekendt findes i detaljen. Og detaljer er der mange af, hvis regeringen får held med sin sundhedsreform.

KD er f.eks. tilhængere af førstegangsfødendes krav på 42 timers ophold på et patienthotel. Men hvor det i dag er regionalpolitikernes ansvar at fortælle hvor pengene skal tages fra, bliver det fremover embedsmændene i ”Sundhedsvæsen Danmark”. De bestemmer så om det er psykiatrien, ældreomsorgen eller børneafdelinger der skal holde for med besparelser. Embedsmændene loyalitet ligger hos arbejdsgiveren - ikke hos borgerne. Er du utilfreds må du nøjes med at ringe til regeringens nye sundheds-hotline 113, hvor du får at vide at du er nr. 293 i køen.

Også finansieringen er tvivlsom. Både professor Jacob Kjeldbjerg fra VIVE og professor i sundhedsøkonomi Jess Søgaard er kritiske. Der er kun minimale besparelser i at nedlægge Regionerne. De lovede 1,5 milliard kræver derfor, at de ansatte løber hurtigere.

Det mest diabolske er dog, at regeringen vil lade flygtningene betale for sundhedsreformen, ved at tildele dem ”hjemsendelsesydelse”. Rockwoolfonden har påvist, at allerede integrationsydelsen fra 2002 gjorde flygtninge fattigere og holdt dem uden for arbejdsmarkedet. Det isolerede dem og bidrog til øget kriminalitet. Med nye stramninger bliver det kun værre. Vi må imødese flere parallelsamfund og børnefamilier i absolut fattigdom uden råd til mad og tøj.

Lars Løkke Rasmussen får statsministerposten. Men KDs menneskesyn - det får han aldrig.