BLOG: Ingen vil savne skift mellem normal- og sommertid

BLOG: Pia Kjærsgaard (O) er tilhænger af en permanent normaltid året rundt.

Mange var nok lidt mere trætte end sædvanligt på denne første hverdagsmorgen med sommertid. Det er der heller ikke noget at sige til. Vi har mistet en time. Folk, der havde vænnet sig til, at det var lyst før kl. 6, må indstille sig på mere mørke. Døgnrytmen skal indstille sig på de nye forhold, og det tager for mange et stykke tid. Vi kan så til gengæld glæde os over lysere aftener.

Det er ingen hemmelighed, at jeg i mange år har været modstander af sommertiden. Den giver ingen mening. Samme konklusion er EU-Kommissionen heldigvis nået frem til, men med den tilføjelse, at det skal være op til det enkelte medlemsland at afgøre, om man ønsker permanent normal- eller sommertid. Det skal vi tale os til rette om. Det er ikke noget, EU skal bestemme.

Forskellige ”tidszoner” i medlemslandene vil dog kunne give anledning til en vis forvirring, og derfor ville det være rart, hvis man kunne tale sig til rette om en fælles tid. Det vil også afhænge af geografien. F.eks. kan det give mening i vestligt beliggende lande som Portugal og Spanien at vælge permanent centraleuropæisk normaltid, idet dagene i forvejen er meget lange her – de ligger på samme længdegrad som Storbritannien og Irland, der er en time bagefter os andre, men på den Iberiske Halvø kører man med samme tid som Centraleuropa.

Personligt er jeg tilhænger af permanent normaltid – hvorfor lave om på naturen? Men jeg ser frem til debatten – og friluftsfolkets ønsker om mere tid med lys i fritiden efter arbejde giver også god mening. Det vigtige er, at vi slipper for omstillingen to gange om året. Og så er der en række fordele ved sommertiden; eksempelvis, at vi sparer mellem fire og fem procent af strømforbruget. Det viser tal fra DONG Energy. Forbruget stiger igen ved omstilling til normaltid, så samlet set er der tale om en besparelse på én procent.

Men det er vel også værd at tage med i en tid, hvor den menneskeskabte globale opvarmning og udledningen af drivhusgasser er noget, som optager rigtig mange danskere?

Tidligere skulle vi stille manuelt på urene. I vores digitale tidsalder sker det for meste helt af sig selv. Smartphones, computere og radiostyrede ure indstiller sig helt automatisk. Men det gør vores egen døgnrytme ikke. Det tager et stykke tid – nøjagtigt som med jetlag. Fra 2021 vil det være forbi, og det er der grund til at glæde sig over.