Politik

Eva Kjer iværksætter ny undersøgelse af fiskeristyrelse

Eksterne konsulenter skal se nærmere på, hvad der drev medarbejdere i styrelse til at bryde reglerne.

Hvad fik medarbejderne i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til gennem adskillige år at bryde loven inden for fiskeriområdet.

Det spørgsmål skal et konsulentfirma nu forsøge at besvare i endnu en undersøgelse af den skandaleramte styrelse, fortæller fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

- Jeg synes, vi skal til bunds i, hvad der er gået galt i fiskeriforvaltningen. Der har været talrige eksempler på, at medarbejdere har tilsidesat lovgivningen helt tilbage til år 2012. Så det har stået på i en årrække, og vi er nødt til at forstå, hvordan det kunne gå så galt, siger Eva Kjer Hansen.

- Har det skyldtes ressourcespørgsmål, ledelsesmæssige udfordringer, manglende kontrol med medarbejdere, er lovgivningen for kompleks, eller hvad ligger bag, at det ikke er blevet opdaget noget før?, spørger hun.

Rapport ventes til sommer

Rapporten kommer til at koste mellem to og tre millioner kroner og ventes at være færdig i løbet af juni.

Undersøgelsen er langt fra den eneste, der har set nærmere på styrelsens problematiske sagsbehandling.

- De undersøgelser, som jeg blandt andet har været med til at sætte i gang, har været inden for områder, hvor vi har konstateret fejl i sagsbehandlingen. Så de undersøgelser har i højere grad handlet om at finde ud af, i hvor mange sager inden for et givent område, der er sket en fejlagtig sagsbehandling, siger Eva Kjer Hansen.

Sag om kvotekonger

Sagen om styrelsen begyndte for alvor at rulle i 2017. Her kom det i en rapport fra Rigsrevisionen frem, at en lille gruppe af fiskere havde tilegnet sig en langt større kvoteandel, end loven tillod.

16 fiskere sad ifølge Rigsrevisionen på op mod 66 procent af de danske kvoter inden for sild, makrel og industrifisk.

Som konsekvens af blandt andet Rigsrevisionens kritik, blev Landbrugs- og Fiskeristyrelsen delt op. Fiskeristyrelsen har siden været en selvstændig styrelse.

Esben Lunde Larsen (V) blev i samme ombæring frataget fiskeriet som sit ressort, ligesom rapporten førte til en række politianmeldelser af fiskere.

Minister: Vigtigt at det ikke sker igen

Senest konkluderede Kammeradvokaten i sin undersøgelse i september 2018, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel.

Derfor skal det sikres, at noget lignende ikke kan ske igen.

- Der er allerede taget mange tiltag for at skabe en ny styrelse. Og jeg håber og tror på, at vi allerede nu har taget de rigtige tiltag, så vi har en styrelse, der respekterer lovgivningen, siger Eva Kjer Hansen.

- Men det er vigtigt, at vi sikrer, at det ikke kan ske igen, understreger hun.

Det er konsulentfirmaet Deloitte, der skal stå for undersøgelsen.