Politik

Ny aftale gør det nemmere at tage passet fra fremmedkrigere - og deres børn

Myndighederne skal kunne fratage fremmedkrigere deres danske statsborgerskab, mens personen stadig befinder sig i udlandet.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enedes om nye regler, der skal gøre det muligt at fratage fremmedkrigere dansk statsborgerskab administrativt, ikke kun ved dom. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet på dets hjemmeside.

Som reglerne er i dag, kan en frakendelse af et dansk statsborgerskab nemlig kun ske ved dom, men med ændringerne vil en administrativ frakendelse som udgangspunkt kunne ske, mens den pågældende person stadig befinder sig i udlandet.

- Jeg er meget tilfreds med, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at vi administrativt skal kunne frakende fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab, udtaler udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- De her mennesker er draget i krig mod demokrati, frihed og alt det, som vi i Danmark står for, og de hører ingen steder hjemme i Danmark.

Børn skal ikke have statsborgerskab

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker derudover at ændre indfødsretsloven, så børn, der bliver født i områder, hvor det er ulovligt at indrejse eller opholde sig, ikke automatisk får dansk statsborgerskab, hvis deres danske forælder er indrejst i strid med dette forbud.

Vi skal ikke som land hænge på de børn

Inger Støjberg (V)

- Når man for eksempel melder sig som fremmedkriger eller brud til en fremmedkriger, så må det nødvendigvis have en konsekvens, siger Inger Støjberg til TV 2. 

- Det betyder, at man vender Danmark ryggen, og hvis man så får børn, mens man er afsted, så skal det barn selvfølgelig heller ikke være en del af Danmark. Børn er forældres ansvar. Vi skal ikke som land hænge på de børn efterfølgende.

Inden for konventionerne

Regeringen og Dansk Folkeparti har siden sommer arbejdet på denne løsning. Udfordringen har blandt andet være at lave regler, der holder sig inde for de gældende internationale konventioner, men det garanterer Inger Støjberg, at man nu har formået:

- Man må ikke gøre folk statsløse, men det gør vi heller ikke. Vi tildeler bare ikke et statsborgerskab, siger hun.

Skal forebygge

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor mange personer der bliver berørt af de ændrede regler. Politiets Efterretningstjeneste (PET) anslår, at der siden sommeren 2012 er udrejst cirka 150 personer fra Danmark til Syrien, og at der på nuværende tidspunkt fortsat befinder sig 40 i det krigshærgede område.

Derfor fastslår Inger Støjberg også, at de nye regler først og fremmest har sigte mod fremtiden:

- Hvor mange det her kommer til at få konsekvenser for, afhænger af, hvor mange der fra nu af rejser ind i de her områder, som man i forvejen godt ved er forbudte at rejse ind i. Men det er et spørgsmål om at beskytte Danmark bedst muligt, siger hun.