Politik

BLOG: Sundhedsreformen vil læsse mere oven i en urimelig arbejdsbyrde

BLOG: I dag har regeringen og Dansk Folkeparti søsat en sundhedsreform, der kaster de ansatte på sygehusene ud i et nyt reformcirkus.

Eksemplerne på, at noget er helt galt i vores sundhedsvæsen, bliver flere og flere. To sygeplejersker, der står med 32 patienter. Børnelægen, der må sende patienter hjem, selvom han helst ville beholde dem – fordi andre er mere syge. Sygeplejersken og lægen, der holder tårerne tilbage, når de fortæller. De trange kår i sundhedsvæsenet rammer mennesker og går ud over trygheden for os alle sammen.

Færre penge pr. patient

Årsagen til de store problemer er, at vores sygehuse er voldsomt underfinansierede. De kommende dage kommer vi til at se statsministeren turnere rundt med en fortælling om de milliarder han vil bruge på sundhedsvæsenet. Men han fortæller nok ikke, at det, regeringen og Dansk Folkeparti har afsat, langt fra er nok til bare at holde det nuværende niveau i sundhedsvæsenet, fordi vi bliver flere og flere og ældre og ældre. Med andre ord så bliver der hele tiden færre penge pr. patient og færre medarbejdere pr. patient. Faktisk er der fra 2015 til 2017 blevet ansat i alt fire ekstra medarbejdere på sygehusene, mens der er kommet 50.000 flere patienter. Og samtidig svømmer sundhedspersonalet rundt i bureaukratiske dokumentationskrav og rigid styring af deres arbejde, hvilket igen betyder endnu mindre tid til at være sammen med patienterne.

Det er derfor, at rigtig mange patienter og pårørende oplever, at tiden til omsorg og behandling bliver knappere. Og det er ikke mindst derfor, vi hører de ansatte i sundhedsvæsenet fortælle om, hvordan de får mindre og mindre tid til at tage sig forsvarligt af patienterne, selv om de hele tiden arbejder hårdere og hårdere. Og Lars Løkke er så langt fra ved at redde sundhedsvæsenet, som man kan være. Det er nemlig ikke gjort ved at flytte rundt på nogle kolonner i et regneark og flytte beslutninger om vores sundhedsvæsen fra folkevalgte i regionerne til embedsmænd på Slotsholmen. 

Velstanden i samfundet skal kunne mærkes i sundhedsvæsenet

Regeringen og Dansk Folkepartis sundhedsreform er samtidig et hårdt angreb på velfærden generelt, især i de små kommuner. For Lars Løkke og Kristian Thulesen Dahl vil presse kommunerne til at overtage en stor mængde opgaver fra regionerne – uden at der bliver afsat penge til flere ansatte. Det betyder, at de kommuner, der mange steder allerede er økonomisk hårdt spændt for, skal skære på velfærden på andre områder for at kunne tage vare på de syge, som de får ansvaret for i fremtiden. Så er spørgsmålet jo bare om det er ældreplejen, hjemmehjælpen, daginstitutionerne, handicapområdet eller skolerne, der skal skæres i for at finansiere sundhedsreformen?

En ny og meget tvivlsom struktur hjælper ikke vores sygeplejersker, læger, jordemødre og alle de andre ansatte til at løse de udfordringer, vores sundhedsvæsen står overfor. I stedet for flere underfinansierede strukturreformer er der brug for penge til at ansætte flere i sundhedsvæsenet, så der bliver nok til at tage sige af det stigende antal patienter. Og så de ansatte får rimelige arbejdsforhold. I Enhedslisten mener vi, at den stigende velstand i samfundet skal afspejles i vores sundhedsvæsen. Der skal ikke bare afværges nedskæringer og lappes huller. I et rigt samfund som det danske skal både ansatte, patienter og pårørende opleve, at sundhedsvæsenet rent faktisk bliver bedre og bedre.

Vores læger, sygeplejersker, social- og sundhedsmedarbejdere, lægesekretærer, portører og rengøringsassistenter arbejder hårdt hver eneste dag under urimelige forhold. De har fortjent flere kollegaer. Og vi har alle sammen fortjent et trygt sundhedssystem.